Kursstatistikk 2019 for 4H

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

4H Østfold
Vis kursinformasjon
11.01.19 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
11.01.19 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
11.01.19 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
11.01.19 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
11.01.19 1201 Aspirantlederkurs 12
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
0 0
+(76)
0 0

Akershus

4H Akershus og Oslo
Vis kursinformasjon
11.01.19 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
11.01.19 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
11.01.19 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
11.01.19 1161 DAF - kurs videregående 13
Vis kursinformasjon
11.01.19 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
26.04.19 1143 Volleyball 11
Vis kursinformasjon
26.04.19 1210 Swingkurs 9
Vis kursinformasjon
26.04.19 8030 Male på leirbukse 11
Vis kursinformasjon
26.04.19 1481 Olabil 12
Vis kursinformasjon
26.04.19 1204 Førstehjelp i 4H klubben 23
Åreppen 4H
Vis kursinformasjon
09.02.19 04.06.19 1379 Trivselsagent 8 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
19.02.19 17.06.19 306 Klubblokale 8 14 1 400 14
SUM AKERSHUS 2 gjennomførte kurs
+(10) planlagte kurs
16 30
+(143)
3 000 30

Oslo

4H Nordland
Vis kursinformasjon
04.10.19 354 Fylkesstyreopplæringen Oppstyr modul 7-8-9 15
4H Norge
Vis kursinformasjon
26.04.19 28.04.19 334 Fylkesstyreopplæringen Oppstyr modul 4-5-6 64 12 1 200 50
Vis kursinformasjon
06.09.19 08.09.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 8 12 1 200 6
SUM OSLO 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
72 24
+(15)
2 400 56

Oppland

4H Oppland
Vis kursinformasjon
30.03.19 30.03.19 292 Friluftsheltkurs 5 8 800
Vis kursinformasjon
30.03.19 30.03.19 1731 Matskole 5 8 800
Vis kursinformasjon
30.03.19 30.03.19 1514 Klatring 7 8 800
Vis kursinformasjon
23.05.19 333 Fylkesstyreopplæringen Oppstyr modul 1-2-3 10
Vis kursinformasjon
08.11.19 10.11.19 216 Tradisjonshåndverk 9 12 131
OPAL 4H
Vis kursinformasjon
16.11.19 218 Tradisjonsmat - norsk julemat fra Østlandet 10
Slidre 4H
Vis kursinformasjon
10.01.19 22.08.19 3307 Styremedlem 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
14.01.19 03.09.19 7713 Matlaging 8 25 2 500
Vis kursinformasjon
08.04.19 26.04.19 1709 Arbeid med tre. 7 22 2 200
Vis kursinformasjon
28.08.19 12.10.19 1036 Høstfest 8 12 1 200
Vis kursinformasjon
23.10.19 17.11.19 1680 Forming 8 13
SUM OPPLAND 9 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
63 124
+(20)
9 900 131

Buskerud

4H Buskerud
Vis kursinformasjon
12.01.19 13.01.19 1613 Klubbrådgiversamling 26 15 1 500 65
Vis kursinformasjon
18.01.19 19.01.19 1337 Lage DAF-kurs 12 15 1 500 300
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 3307 Styremedlem 15 16 1 600 120
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 292 Friluftsheltkurs 15 16 1 600 60
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 3306 Kasserer 4 16 1 600 60
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 3308 Sekretær 6 16 1 600 60
Vis kursinformasjon
18.01.19 20.01.19 3305 Leder/nestleder 20 16 1 600 60
Vis kursinformasjon
08.03.19 29.09.19 1379 Trivselsagent 4 48 80
Vis kursinformasjon
29.03.19 31.03.19 1203 Årsmøteseminar 15 12 1 200 72
4H Buskerud BASE
Vis kursinformasjon
07.06.19 08.06.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 20 12 1 200
4H klubbene i Øvre Numedal
Vis kursinformasjon
24.01.19 28.04.19 9307 Nattvolleyballarrangement 7 13 1 300 90
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1143 Volleyball 28 11 1 100 11
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1143 Volleyball 28 11 1 100 11
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1143 Volleyball 29 11 1 100 11
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1143 Volleyball 28 11 1 100 11
Vis kursinformasjon
27.04.19 28.04.19 1143 Volleyball 29 11 1 100 11
4H Norge
Vis kursinformasjon
09.11.18 11.11.18 1169 DAF - instruktørkurs del 1 35 15 750 25
Vis kursinformasjon
15.03.19 17.03.19 1170 DAF -instruktør del 3 31 14 1 400 25
Vis kursinformasjon
08.11.19 10.11.19 356 Instruktørkurs 55 20 10
Fram-Sønju 4H gård
Vis kursinformasjon
23.01.19 11.04.19 208 Søm av klær 3 24 2 400 24
Vis kursinformasjon
06.04.19 06.04.19 1066 Bake lefse og flatbrød 3 8 800
Vis kursinformasjon
29.04.19 09.10.19 209 Matnyttig Lokalmat 6 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
17.09.19 208 Søm av klær 24
Gol 4H-nemd
Vis kursinformasjon
09.01.19 24.04.19 1143 Volleyball 9 20 2 000 40
Modum 4H-nemnd
Vis kursinformasjon
09.01.19 29.10.19 1747 4H-leir Hovudkomite 12 38 454
Vis kursinformasjon
14.03.19 16.10.19 2863 Vi lagar leir 7 25 3
SUM BUSKERUD 25 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
447 428
+(24)
28 950 1 617

Vestfold

4H Vestfold
Vis kursinformasjon
12.12.18 22.01.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 5 12 1 200 136
Vis kursinformasjon
23.01.19 27.01.19 292 Friluftsheltkurs 5 15 1 500 52
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 3308 Sekretær 3 16 1 600 52
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 3306 Kasserer 4 16 1 600 52
Vis kursinformasjon
25.01.19 27.01.19 3305 Leder/nestleder 15 16 1 600 52
Vis kursinformasjon
08.02.19 09.02.19 1476 Inspirasjonssamling 27 10 1 000 56
Vis kursinformasjon
08.03.19 29.09.19 1379 Trivselsagent 3 48 116
Vis kursinformasjon
24.05.19 26.05.19 1077 Motorsagbruk og sikkerhet 5 20 2 000 5
Vis kursinformasjon
13.09.19 15.09.19 1077 Motorsagbruk og sikkerhet 5 20 10
Norske 4H Alumner
Vis kursinformasjon
15.03.19 3035 StyreBOOST! 15
SUM VESTFOLD 9 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
72 173
+(15)
10 500 531

Telemark

4H Telemark
Vis kursinformasjon
08.03.19 29.09.19 1379 Trivselsagent 7 48
SUM TELEMARK 1 gjennomført kurs 7 48 0 0

Aust-Agder

4H Agder
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 1161 DAF - kurs videregående 3 13 1 300 30
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 3308 Sekretær 6 16 1 600 40
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 292 Friluftsheltkurs 6 15 1 500 40
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 1357 Klubbrådgiversamling for 4H 18 18 1 800 50
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 3305 Leder/nestleder 18 16 1 600 30
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 3306 Kasserer 6 12 1 200 30
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 3307 Styremedlem 12 12 1 200 40
SUM AUST-AGDER 7 gjennomførte kurs 69 102 10 200 260

Rogaland

4H Rogaland
Vis kursinformasjon
23.05.18 06.05.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 14 18 1 800
Vis kursinformasjon
30.05.18 30.04.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 14 10 1 000
Vis kursinformasjon
28.08.18 12.09.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 6 24 2 400
Vis kursinformasjon
11.01.19 13.01.19 1614 Klubbrådgiver- faglig påfyll og førstehjelp 93 16 1 600 70
Vis kursinformasjon
25.01.19 1479 Styrevervsinstruktør 10
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 3305 Leder/nestleder 30 16 1 600 60
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 292 Friluftsheltkurs 5 16 1 600 60
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 1480 Synliggjøringskurs 11 16 1 600 60
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 3307 Styremedlem 18 16 1 600 60
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 3308 Sekretær 16 16 1 600 60
Vis kursinformasjon
01.03.19 03.03.19 3306 Kasserer 9 16 1 600 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 8901 Mekking 7 11 1 100 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 1514 Klatring 5 11 1 100 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 7713 Matlaging 10 11 1 100 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 1210 Swingkurs 6 11 1 100 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 1333 Partering av slakt 4 11 1 100 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 1482 Tegning- innføring 3 11 1 100 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 1043 Teatersport 3 11 1 100 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 1509 Scrapbooking 4 11 1 100 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 1138 Miniatyrskyting 7 11 1 100
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 1795 Turn 4 11 1 100 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 208 Søm av klær 3 11 1 100 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 9415 Hest og ridning 4 11 1 100 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 1225 Ungdomsmat 6 11 1 100 60
Vis kursinformasjon
05.04.19 06.04.19 1143 Volleyball 11 11 1 100 60
SUM ROGALAND 24 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
293 318
+(10)
31 800 1 210

Hordaland

4H Hordaland
Vis kursinformasjon
08.01.19 07.02.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 9 12 1 200 100
Vis kursinformasjon
23.01.19 27.06.19 2863 Vi lagar leir 6 20 2 000 200
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 1191 Klubbrådgiversamling for 4H 39 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 1201 Aspirantlederkurs 10 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 1203 Årsmøteseminar 4 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 3305 Leder/nestleder 9 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 1203 Årsmøteseminar 6 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 3305 Leder/nestleder 10 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 3306 Kasserer 6 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 3307 Styremedlem 8 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 3308 Sekretær 9 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 292 Friluftsheltkurs 4 16 1 600 50
Vis kursinformasjon
19.02.19 29.03.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 7 12 1 200 135
Vis kursinformasjon
16.05.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
06.06.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
27.06.19 1204 Førstehjelp i 4H klubben 23
Vis kursinformasjon
27.06.19 29.06.19 270 Kanopadling og paintball 10 8 800 50
Vis kursinformasjon
28.06.19 29.06.19 1095 4H- gården 6 8 800 50
Vis kursinformasjon
28.06.19 29.06.19 1143 Volleyball 13 8 800 50
Vis kursinformasjon
28.06.19 29.06.19 1138 Miniatyrskyting 13 8 800 50
Vis kursinformasjon
28.06.19 29.06.19 9415 Hest og ridning 4 8 800 50
Vis kursinformasjon
29.06.19 30.06.19 7713 Matlaging 5 8 800 50
Vis kursinformasjon
06.09.19 07.09.19 2829 Friluftsliv 8 20 2 000 75
Vis kursinformasjon
25.09.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
27.09.19 354 Fylkesstyreopplæringen Oppstyr modul 7-8-9 15
Grashoppa 4H
Vis kursinformasjon
01.02.19 17.02.19 150 Jegerprøven 14 30 3 000 50
Lid 4H
Vis kursinformasjon
29.03.19 30.03.19 1622 Fiske 3 8 800 20
Vis kursinformasjon
29.03.19 30.03.19 1143 Volleyball 8 8 800 20
Vis kursinformasjon
29.03.19 30.03.19 1143 Volleyball 5 8 800 20
Vis kursinformasjon
29.03.19 30.03.19 1383 Skogbruk - lære motorsag 5 8 800 20
Vis kursinformasjon
29.03.19 30.03.19 9511 Paintball 15 8 800 20
Vis kursinformasjon
29.03.19 30.03.19 1225 Ungdomsmat 3 8 800 20
Vis kursinformasjon
29.03.19 30.03.19 8135 Oljemaling - nybegynner 4 8 800 20
Vis kursinformasjon
29.03.19 30.03.19 216 Tradisjonshåndverk 8 8 800 20
Marås 4H
Vis kursinformasjon
28.02.19 2863 Vi lagar leir 20
SUM HORDALAND 29 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
251 366
+(94)
36 600 1 520

Sogn og Fjordane

4H Sogn og Fjordane
Vis kursinformasjon
03.01.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
06.02.19 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Vis kursinformasjon
08.02.19 09.02.19 1357 Klubbrådgiversamling for 4H 18 10 1 000 35
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 3308 Sekretær 9 16 1 600 25
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 1161 DAF - kurs videregående 14 17 1 700 25
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 3305 Leder/nestleder 18 16 1 600
Vis kursinformasjon
08.02.19 10.02.19 3306 Kasserer 6 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
01.03.19 07.04.19 1379 Trivselsagent 12 36 3 600 32
Vis kursinformasjon
14.09.19 350 Brodering 15
Vis kursinformasjon
14.09.19 1581 Kajakk 8
Vis kursinformasjon
14.09.19 1509 Scrapbooking 10
Vis kursinformasjon
14.09.19 2829 Friluftsliv 31
Vis kursinformasjon
14.09.19 1049 Reklamefilm 12
Vis kursinformasjon
14.09.19 207 Konditor for en dag 12
Vis kursinformasjon
14.09.19 1225 Ungdomsmat 9
Blåklokka 4H
Vis kursinformasjon
05.02.19 05.09.19 293 Strikking for nybegynnere 4 18 1 800 22
Vis kursinformasjon
28.03.19 10.08.19 324 Hellebakst 4 15 1 500 45
Gulen 4H-nemd
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 1225 Ungdomsmat 4 9 900 18
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 1143 Volleyball 3 9 900 9
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 9572 Drops og godterikurs 6 10 1 000 20
Vis kursinformasjon
02.02.19 03.02.19 9660 Fotball 3 8 800 16
Vis kursinformasjon
02.02.19 03.02.19 1138 Miniatyrskyting 3 8 800 16
Vis kursinformasjon
02.02.19 03.02.19 9511 Paintball 6 8 800 8
Vis kursinformasjon
02.02.19 03.02.19 1241 4H fotografen 3 8 800 8
SUM SOGN OG FJORDANE 15 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
113 204
+(121)
20 400 299

Møre og Romsdal

4H Møre og Romsdal
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 3307 Styremedlem 8 15 1 500
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 3305 Leder/nestleder 19 15 1 500 300
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 1357 Klubbrådgiversamling for 4H 11 14 1 400
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 1161 DAF - kurs videregående 8 15 1 500
Vis kursinformasjon
01.02.19 03.02.19 3308 Sekretær 6 15 1 500
Vis kursinformasjon
02.02.19 04.02.19 3306 Kasserer 8 15 1 500
Vis kursinformasjon
12.04.19 14.04.19 1650 Vinterkurs - friluftsliv 29 11 1 100 36
SUM MØRE OG ROMSDAL 7 gjennomførte kurs 89 100 10 000 336

Sør-Trøndelag

4H Trøndelag
Vis kursinformasjon
11.01.19 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
11.01.19 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
11.01.19 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
11.01.19 3031 4H-Fres - idèutvikling 13
Vis kursinformasjon
11.01.19 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
06.04.19 07.04.19 1143 Volleyball 12 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
06.04.19 07.04.19 1210 Swingkurs 12 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
06.04.19 07.04.19 9415 Hest og ridning 5 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
06.04.19 07.04.19 7713 Matlaging 5 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
06.04.19 07.04.19 8901 Mekking 6 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
06.04.19 07.04.19 8135 Oljemaling - nybegynner 3 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
06.04.19 07.04.19 1509 Scrapbooking 9 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
06.04.19 07.04.19 1095 4H- gården 3 10 1 000 10
SUM SØR-TRØNDELAG 8 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
55 80
+(77)
8 000 80

Nord-Trøndelag

4H Trøndelag
Vis kursinformasjon
12.01.19 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
12.01.19 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
12.01.19 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
12.01.19 3325 Aktivitetsleder 12
Vis kursinformasjon
19.01.19 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
19.01.19 20.01.19 3305 Leder/nestleder 25 11 1 100
Vis kursinformasjon
19.01.19 20.01.19 3307 Styremedlem 7 12 1 200
Vis kursinformasjon
19.01.19 20.01.19 3308 Sekretær 6 12 1 200
Vis kursinformasjon
19.01.19 20.01.19 3306 Kasserer 12 12 1 200
Vis kursinformasjon
19.01.19 20.01.19 3325 Aktivitetsleder 9 11 1 100
Vis kursinformasjon
01.03.19 1379 Trivselsagent 48
Vis kursinformasjon
09.03.19 1619 Gris 17
Vis kursinformasjon
09.03.19 1143 Volleyball 11
Vis kursinformasjon
09.03.19 1043 Teatersport 10
Vis kursinformasjon
09.03.19 1210 Swingkurs 9
Vis kursinformasjon
09.03.19 1383 Skogbruk - lære motorsag 15
Vis kursinformasjon
09.03.19 3031 4H-Fres - idèutvikling 13
Vis kursinformasjon
09.03.19 7713 Matlaging 24
Vis kursinformasjon
09.03.19 1480 Synliggjøringskurs 13
Vis kursinformasjon
09.03.19 1043 Teatersport 10
Vis kursinformasjon
09.03.19 3031 4H-Fres - idèutvikling 13
Vis kursinformasjon
09.03.19 2829 Friluftsliv 31
Vis kursinformasjon
09.03.19 1204 Førstehjelp i 4H klubben 23
Vis kursinformasjon
09.03.19 3031 4H-Fres - idèutvikling 13
Vis kursinformasjon
09.03.19 1718 Lære å smi 8
Vis kursinformasjon
09.03.19 9415 Hest og ridning 12
Vis kursinformasjon
06.05.19 333 Fylkesstyreopplæringen Oppstyr modul 1-2-3 10
Hållingen 4H
Vis kursinformasjon
06.06.19 20.10.19 8861 Plantefarging med arbeidsbok 11 15 1 500 15
Moldvarpen 4H
Vis kursinformasjon
31.01.19 292 Friluftsheltkurs 15
Norske 4H Alumner
Vis kursinformasjon
29.03.19 1615 Voksenlederkurs 14
SUM NORD-TRØNDELAG 6 gjennomførte kurs
+(24) planlagte kurs
70 73
+(385)
7 300 15

Nordland

4H Nordland
Vis kursinformasjon
15.01.19 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
18.01.19 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
18.01.19 1319 4H Matskoleinstrutør 13
Vis kursinformasjon
18.01.19 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
18.01.19 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
18.01.19 1119 Trivselsagent og aspirantleder 16
Vis kursinformasjon
17.09.19 2863 Vi lagar leir 20
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
0 0
+(113)
0 0

Troms

Landvind 4H
Vis kursinformasjon
26.01.19 8820 Kniv - lage din egen 24
Polarstjerna 4H
Vis kursinformasjon
30.09.19 2863 Vi lagar leir 20
Vis kursinformasjon
30.09.19 2863 Vi lagar leir 20
Reinrosa 4H
Vis kursinformasjon
10.12.18 01.08.19 3305 Leder/nestleder 6 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
02.02.19 05.05.19 2829 Friluftsliv 10 31 3 100 45
Vis kursinformasjon
30.03.19 31.03.19 1656 Villmarkshelg 10 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
30.03.19 30.06.19 9657 Kokker i friluft 7 11 1 100 11
Vis kursinformasjon
02.08.19 03.08.19 1656 Villmarkshelg 8 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
15.09.19 24.10.19 1036 Høstfest 9 12 12
Vis kursinformasjon
13.10.19 15.10.19 1031 Prosjektvurdering 4 9 9
Vis kursinformasjon
21.10.19 1031 Prosjektvurdering 9
Vis kursinformasjon
27.10.19 02.11.19 1036 Høstfest 6 12 12
Vis kursinformasjon
01.11.19 1208 Årsmøtegjennomgang 8
SUM TROMS 8 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
60 129
+(81)
9 600 143

Finnmark

Blinken 4H/4H Finnmark
Vis kursinformasjon
12.11.19 8133 Strikking 13
Vis kursinformasjon
14.11.19 216 Tradisjonshåndverk 12
Kos 4H
Vis kursinformasjon
23.03.19 27.03.19 1384 Friluftsliv i praksis 6 21 2 100 1 000
Vis kursinformasjon
23.03.19 27.03.19 1384 Friluftsliv i praksis 8 21 2 100 1 000
Vis kursinformasjon
23.03.19 27.03.19 1384 Friluftsliv i praksis 10 21 2 100 1 000
Vis kursinformasjon
23.03.19 27.03.19 1384 Friluftsliv i praksis 9 21 2 100 1 000
SUM FINNMARK 4 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
33 84
+(25)
8 400 4 000
SUM HELE LANDET 156 gjennomførte kurs
+(79) planlagte kurs
1 710 2 283
+(1 199)
197 050 10 228

Last ned tabelldata: CSV