Kursstatistikk 2018, Buskerud

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norske Redningshunder 41 242 1 129 112 900 916 (3) (120)
Norsk Kennel Klub 76 469 1 118 103 600 399 (6) (103)
Jakt- og Fiskesenteret 30 330 638 51 000 0 (0) (0)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 24 293 600 53 500 1 178 (6) (144)
4H Norge 43 503 585 55 000 1 297 (1) (15)
Norges speiderforbund 7 55 325 32 500 1 500 (2) (33)
Norges Birøkterlag 9 62 158 15 200 81 (1) (30)
Den Norske Turistforening 6 49 139 13 900 60 (1) (27)
Norsk Botanisk Forening 5 26 80 8 000 211 (0) (0)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 5 18 57 3 300 35 (2) (64)
Naturvernforbundet 1 29 22 2 200 0 (0) (0)
SUM 247 2 076 4 851 451 100 5 677 (22) (536)

Last ned tabelldata: CSV