Kursstatistikk 2018, Finnmark

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norsk Kennel Klub 48 274 707 58 300 434 (5) (70)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 21 238 504 47 400 218 (5) (132)
Norske Redningshunder 12 61 297 29 700 25 (8) (184)
4H Norge 5 41 104 10 400 0 (1) (12)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 3 13 67 6 700 14 (0) (0)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2 18 23 2 300 23 (1) (12)
Den Norske Turistforening 1 9 18 1 800 30 (0) (0)
SUM 92 654 1 720 156 600 744 (20) (410)

Last ned tabelldata: CSV