Kursstatistikk 2018, Finnmark

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norsk Kennel Klub 53 311 771 75 800 526 (0) (0)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 23 252 567 55 200 311 (3) (72)
Norske Redningshunder 20 113 478 41 550 231 (0) (0)
4H Norge 6 44 120 12 000 0 (0) (0)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 3 13 67 6 700 14 (0) (0)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2 18 23 2 300 23 (1) (12)
Den Norske Turistforening 1 9 18 1 800 30 (0) (0)
SUM 108 760 2 044 195 350 1 135 (4) (84)

Last ned tabelldata: CSV