Kursstatistikk 2018, Nord-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 42 553 913 87 300 877 (7) (105)
Norsk Kennel Klub 33 191 517 47 100 186 (3) (55)
Norske Redningshunder 11 55 220 22 000 30 (2) (42)
4H Norge 18 161 201 12 650 0 (0) (0)
Det norske hageselskap 5 23 82 8 200 32 (3) (44)
Norges Birøkterlag 4 39 68 6 800 47 (3) (55)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 4 12 1 200 0 (1) (16)
SUM 114 1 026 2 013 185 250 1 172 (19) (317)

Last ned tabelldata: CSV