Kursstatistikk 2018, Nord-Trøndelag

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 44 563 951 92 600 893 (1) (19)
Norsk Kennel Klub 34 198 537 51 100 206 (2) (33)
Norske Redningshunder 13 68 264 24 200 64 (0) (0)
4H Norge 18 161 201 12 650 0 (0) (0)
Det norske hageselskap 5 23 82 8 200 32 (3) (44)
Norges Birøkterlag 4 39 68 6 800 47 (2) (41)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2 8 24 1 800 0 (0) (0)
SUM 120 1 060 2 127 197 350 1 242 (8) (137)

Last ned tabelldata: CSV