Kursstatistikk 2018 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Halden Soppforening
Vis kursinformasjon
28.08.18 06.09.18 101 Soppkurs for viderekomne 3 11 1 100 8
SUM ØSTFOLD 1 gjennomført kurs 3 11 1 100 8

Akershus

Follo Sopp og Nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
21.09.18 9583 Sopp - grunnkurs 15
Vis kursinformasjon
21.09.18 23.09.18 9583 Sopp - grunnkurs 4 15 1 500
Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
03.05.18 31.05.18 9576 Mat av vårens ville vekster 13 15 1 500
Romerike sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
01.09.18 01.09.18 1280 Soppkurs på tur 9 8 800
Vis kursinformasjon
08.09.18 09.09.18 9583 Sopp - grunnkurs 5 15 1 500
SUM AKERSHUS 4 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
31 53
+(15)
5 300 0

Oslo

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
16.04.18 10.06.18 1789 Botanisk kunnskap om grønne ville vekster 13 30 3 000
Vis kursinformasjon
04.05.18 19.05.18 9576 Mat av vårens ville vekster 5 15 1 500
Vis kursinformasjon
18.08.18 9592 Sopp - påbygningskurs 21
Vis kursinformasjon
24.08.18 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
25.08.18 9583 Sopp - grunnkurs 15
SUM OSLO 2 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
18 45
+(76)
4 500 0

Hedmark

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
22.09.18 23.09.18 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 18 8 800 25
SUM HEDMARK 1 gjennomført kurs 18 8 800 25

Vestfold

Tønsberg soppforening
Vis kursinformasjon
29.09.18 29.09.18 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 10 8 800 8
SUM VESTFOLD 1 gjennomført kurs 10 8 800 8

Vest-Agder

Blomkålsoppen
Vis kursinformasjon
04.10.18 06.10.18 8823 Farging med sopp og fargesopper 5 25 2 500 60
Vest-Agder sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
14.09.18 30.09.18 9590 Soppsakkyndige 10 41 4 100 21
SUM VEST-AGDER 2 gjennomførte kurs 15 66 6 600 81

Rogaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
21.11.17 10.04.18 223 Soppsakkyndigpensum 5 18 1 800 18
Vis kursinformasjon
26.05.18 27.05.18 1686 Mat av vårens ville vekster 13 13 1 300 20
Vis kursinformasjon
25.08.18 27.08.18 101 Soppkurs for viderekomne 13 20 2 000 5
Vis kursinformasjon
31.08.18 9583 Sopp - grunnkurs 15
Vis kursinformasjon
14.09.18 9583 Sopp - grunnkurs 15
Jærsoppen
Vis kursinformasjon
28.08.18 04.09.18 9583 Sopp - grunnkurs 17 9 900 15
SUM ROGALAND 4 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
48 60
+(30)
6 000 58

Hordaland

Bergen sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
28.08.18 01.09.18 9583 Sopp - grunnkurs 13 15 1 500 5
SUM HORDALAND 1 gjennomført kurs 13 15 1 500 5

Sogn og Fjordane

Nyttevekstforeninga, Ålesund
Vis kursinformasjon
25.09.18 29.09.18 9583 Sopp - grunnkurs 7 14 1 400 6
Sunnfjord sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
28.08.18 11.09.18 1280 Soppkurs på tur 14 9 900 10
SUM SOGN OG FJORDANE 2 gjennomførte kurs 21 23 2 300 16

Møre og Romsdal

Nyttevekstforeninga, Ålesund
Vis kursinformasjon
08.09.18 30.09.18 9583 Sopp - grunnkurs 16 15 1 500 8
Vis kursinformasjon
15.09.18 23.09.18 9583 Sopp - grunnkurs 6 15 1 500 6
Risken sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
20.08.18 27.08.18 1280 Soppkurs på tur 4 8 800 4
Vis kursinformasjon
06.09.18 07.09.18 171 Høstsopptreff - Fagdag 100 14 1 400 200
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 133 Høstsopptreff 106 21 2 100 250
Vis kursinformasjon
18.09.18 20.09.18 1280 Soppkurs på tur 7 8 800 6
Vis kursinformasjon
27.10.18 28.10.18 1294 Soppmat 4 14 1 400 35
SUM MØRE OG ROMSDAL 7 gjennomførte kurs 243 95 9 500 509

Sør-Trøndelag

Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
13.03.18 14.10.18 1775 Beising og soppfarging av vegetabilske fibre 12 31 3 100 20
Vis kursinformasjon
15.05.18 02.10.18 1789 Botanisk kunnskap om grønne ville vekster 7 30 3 000 30
Vis kursinformasjon
14.09.18 16.09.18 9583 Sopp - grunnkurs 13 15 1 500 8
Vis kursinformasjon
14.09.18 06.10.18 101 Soppkurs for viderekomne 6 20 2 000 4
Vis kursinformasjon
28.09.18 30.09.18 7119 Pilfletting 11 15 1 500 5
SUM SØR-TRØNDELAG 5 gjennomførte kurs 49 111 11 100 67

Nordland

Salten Naturlag
Vis kursinformasjon
20.08.18 21.08.18 1700 Matsopper fra Nord - Norge 3 8 800 5
Vis kursinformasjon
24.08.18 26.08.18 1423 Kartlegging av biologisk mangfold 5 19 1 900 10
Vis kursinformasjon
24.08.18 26.08.18 1280 Soppkurs på tur 5 8 800 20
SUM NORDLAND 3 gjennomførte kurs 13 35 3 500 35

Finnmark

Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
23.06.18 13.10.18 8861 Plantefarging med arbeidsbok 4 26 2 600 8
Vis kursinformasjon
03.08.18 13.08.18 8861 Plantefarging med arbeidsbok 5 26 2 600 6
Vis kursinformasjon
26.08.18 02.09.18 9583 Sopp - grunnkurs 4 15 1 500
SUM FINNMARK 3 gjennomførte kurs 13 67 6 700 14
SUM HELE LANDET 36 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
495 597
+(121)
59 700 826

Last ned tabelldata: CSV