Kursstatistikk 2018 for NSF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

1. Isegran Sjø Speidergruppe
Vis kursinformasjon
30.01.18 22.04.18 1655 Friluftslivsskole 5 35 3 500 35
Vis kursinformasjon
10.04.18 03.06.18 239 Jungmann speiderbåt - grunnlegg. båtopplæring 6 44 4 400 45
Vis kursinformasjon
22.06.18 04.09.18 234 Lettmatros speiderbåt-grunnle. båtopplæring 3 45 4 500 45
Vis kursinformasjon
16.11.18 18.11.18 3008 Nyingen 3 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
22.11.18 10.12.18 1752 VHF/SRC kurs- Maritim radio 5 12 1 200 12
SUM ØSTFOLD 5 gjennomførte kurs 22 156 15 600 157

Akershus

Romerike krets av NSF
Vis kursinformasjon
02.02.18 04.02.18 1417 Trinn 2: Treningsprogrammet 19 14 1 400 50
Vis kursinformasjon
09.03.18 11.03.18 3431 Peffkurs II 18 27 2 700 260
SUM AKERSHUS 2 gjennomførte kurs 37 41 4 100 310

Oslo

2. Bestum Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
12.01.18 18.05.18 237 Nattseilas i kystnære farvann 4 14 1 400 41
Norges Speiderforbund
Vis kursinformasjon
11.05.18 13.05.18 1398 Turlederkurs i kano 16 38 3 800 375
Norges speiderforbund
Vis kursinformasjon
30.08.18 02.09.18 253 Friluftsliv på havet- fordypning 9 30 3 000 100
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 277 Solopadlekurset 5 16 1 600
SUM OSLO 4 gjennomførte kurs 34 98 9 800 516

Hedmark

Nettverk for friluftsliv
Vis kursinformasjon
28.07.18 04.08.18 2888 Elvepadlekurset Fossekallen 8 100 10 000 500
SUM HEDMARK 1 gjennomført kurs 8 100 10 000 500

Buskerud

1. Gullaug speidergruppe
Vis kursinformasjon
17.01.18 31.05.18 224 Amatørradio-Lisens 5 60 6 000
5. Drammen Sjø
Vis kursinformasjon
22.06.18 10.10.18 236 Matros speiderbåt-viderg. opplæring 9 32 3 200 150
Vis kursinformasjon
07.07.18 16.10.18 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 14 54 5 400 150
Vis kursinformasjon
22.08.18 26.09.18 239 Jungmann speiderbåt - grunnlegg. båtopplæring 9 38 3 800 100
Frelsesarméens speidere
Vis kursinformasjon
20.04.18 22.04.18 3431 Peffkurs II 3 17 1 700 50
Vis kursinformasjon
20.04.18 22.04.18 1673 Trinn 3: Praktisk speiderledelse 8 17 1 700 50
Norges speiderforbund
Vis kursinformasjon
03.02.18 10.02.18 2884 Fjellederkurset 7 107 10 700 1 000
SUM BUSKERUD 7 gjennomførte kurs 55 325 32 500 1 500

Aust-Agder

Misjonskirken Speiderkorps
Vis kursinformasjon
04.08.18 11.08.18 1278 Falkeleir 13 33 3 300 350
Sørlandet krets av NSF
Vis kursinformasjon
10.03.18 10.03.18 252 Trygge og inkluderende møter 10 8 800 11
SUM AUST-AGDER 2 gjennomførte kurs 23 41 4 100 361

Vest-Agder

1. Søgne Sjøspeidergruppe
Vis kursinformasjon
15.11.17 07.02.18 214 Høstkonservering av seilbåt 4 17 1 700 24
Vis kursinformasjon
19.11.17 25.08.18 220 D5L Fritidsbåtskipper 4 156 15 600 190
Vis kursinformasjon
03.01.18 31.01.18 1752 VHF/SRC kurs- Maritim radio 5 12 1 200 25
Vis kursinformasjon
21.06.18 21.11.18 236 Matros speiderbåt-viderg. opplæring 3 36 3 600 60
Vis kursinformasjon
21.06.18 21.11.18 236 Matros speiderbåt-viderg. opplæring 5 36 3 600 60
Vis kursinformasjon
21.06.18 21.11.18 236 Matros speiderbåt-viderg. opplæring 5 36 3 600 60
Vis kursinformasjon
01.09.18 03.11.18 275 Fridykking CMAS 6 43 4 300 55
Kilden, Sørlandet og Aust-Agder krets av NSF
Vis kursinformasjon
09.02.18 11.02.18 1417 Trinn 2: Treningsprogrammet 22 22 2 200 50
Vis kursinformasjon
14.05.18 27.05.18 1673 Trinn 3: Praktisk speiderledelse 26 31 3 100 210
Vis kursinformasjon
22.09.18 23.09.18 191 Trinn 1: Jeg er beredt 23 21 2 100 217
Sørlandet krets av NSF
Vis kursinformasjon
05.10.18 07.10.18 3437 Patruljeførerkurs 7 24 2 400 120
SUM VEST-AGDER 11 gjennomførte kurs 110 434 43 400 1 071

Rogaland

Vesterlen krets av NSF
Vis kursinformasjon
07.12.18 09.12.18 191 Trinn 1: Jeg er beredt 37 20 2 000 288
SUM ROGALAND 1 gjennomført kurs 37 20 2 000 288

Hordaland

Hordaland krins av NSF
Vis kursinformasjon
13.04.18 15.04.18 3431 Peffkurs II 11 20 2 000 150
Vis kursinformasjon
19.04.18 29.04.18 1673 Trinn 3: Praktisk speiderledelse 11 26 2 600 154
Vis kursinformasjon
16.11.18 18.11.18 3437 Patruljeførerkurs 7 24 2 400 384
Vis kursinformasjon
16.11.18 18.11.18 3437 Patruljeførerkurs 11 24 2 400 384
SUM HORDALAND 4 gjennomførte kurs 40 94 9 400 1 072

Møre og Romsdal

Romsdal, Nordmøre og Sunnmøre krets NSF
Vis kursinformasjon
06.04.18 08.04.18 3437 Patruljeførerkurs 12 24 2 400 260
SUM MØRE OG ROMSDAL 1 gjennomført kurs 12 24 2 400 260

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag krets av NSF
Vis kursinformasjon
06.10.18 07.10.18 3437 Patruljeførerkurs 11 24 2 400 48
SUM SØR-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs 11 24 2 400 48
SUM HELE LANDET 39 gjennomførte kurs 389 1 357 135 700 6 083

Last ned tabelldata: CSV