Kursstatistikk 2018 for NRH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Norske Redningshunder Lier lag
Vis kursinformasjon
21.04.18 22.04.18 6156 Redningshund - sommer 4 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
21.04.18 22.04.18 1791 Sporkurs NRH 4 16 1 600 20
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
04.02.18 28.02.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 7
Vis kursinformasjon
04.03.18 25.03.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 7
Vis kursinformasjon
04.03.18 30.03.18 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700 6
Vis kursinformasjon
01.04.18 26.04.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 8
Vis kursinformasjon
01.04.18 29.04.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
02.05.18 27.05.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
02.05.18 30.05.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 6
Vis kursinformasjon
01.07.18 29.07.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
02.09.18 23.09.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 7
Vis kursinformasjon
04.09.18 29.09.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 4
Vis kursinformasjon
15.09.18 16.09.18 1595 Katastrofesøk redningshund 6 18 1 800 15
Vis kursinformasjon
15.09.18 16.09.18 106 Katastrofesøk A-treningslag 5 18 1 800 15
Vis kursinformasjon
15.09.18 16.09.18 105 Katastrofe B-kurs 5 18 1 800 15
Vis kursinformasjon
07.10.18 25.10.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
07.10.18 28.10.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 7
Vis kursinformasjon
04.11.18 25.11.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
SUM ØSTFOLD 18 gjennomførte kurs 86 437 43 700 162

Akershus

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
19.04.18 22.04.18 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 5 39 3 900
Vis kursinformasjon
19.04.18 22.04.18 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 5 39 3 900
Vis kursinformasjon
19.04.18 22.04.18 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 6 39 3 900
Vis kursinformasjon
19.04.18 22.04.18 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 5 39 3 900
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
04.02.18 25.02.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 6
Vis kursinformasjon
04.02.18 25.02.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
04.03.18 25.03.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 6
Vis kursinformasjon
04.03.18 25.03.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 12
Vis kursinformasjon
01.04.18 21.04.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 12
Vis kursinformasjon
04.04.18 29.04.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 12
Vis kursinformasjon
06.05.18 27.05.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 7
Vis kursinformasjon
06.05.18 27.05.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
06.05.18 29.05.18 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700 8
Vis kursinformasjon
07.05.18 28.05.18 1595 Katastrofesøk redningshund 5 16 1 600 5
Vis kursinformasjon
04.06.18 25.06.18 1595 Katastrofesøk redningshund 5 16 1 600 6
Vis kursinformasjon
02.09.18 23.09.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 6
Vis kursinformasjon
02.09.18 30.09.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 8
Vis kursinformasjon
04.09.18 24.09.18 1595 Katastrofesøk redningshund 5 16 1 600 8
Vis kursinformasjon
06.10.18 25.10.18 6156 Redningshund - sommer 5 24 2 400 6
SUM AKERSHUS 19 gjennomførte kurs 91 525 52 500 112

Oslo

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
28.04.18 29.04.18 159 Rekruttkurs-NRH 5 9 900 18
Vis kursinformasjon
07.05.18 07.05.18 130 Nødnett Terminal- brukerkurs NRH 6 8 800 4
Vis kursinformasjon
15.06.18 17.06.18 105 Katastrofe B-kurs 4 17 1 700 30
Vis kursinformasjon
15.06.18 17.06.18 107 Katastrofesøk B-treningslag 6 17 1 700 30
Vis kursinformasjon
06.10.18 14.10.18 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 24 2 400 48
Vis kursinformasjon
13.10.18 14.10.18 159 Rekruttkurs-NRH 3 12 1 200 24
Vis kursinformasjon
03.12.18 03.12.18 130 Nødnett Terminal- brukerkurs NRH 7 8 800 16
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L1
Vis kursinformasjon
26.11.17 24.01.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Vis kursinformasjon
28.01.18 04.04.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
08.04.18 26.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 36 3 600 40
Vis kursinformasjon
26.05.18 22.08.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 172
Vis kursinformasjon
12.08.18 26.09.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 214
Vis kursinformasjon
10.10.18 15.11.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 44 4 400 192
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
18.08.18 12.09.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 60
SUM OSLO 14 gjennomførte kurs 57 375 37 500 888

Hedmark

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
29.07.18 31.07.18 6232 Norske Redningshunder. Instrukt. Del 1, Pedagogikk 15 21 2 100 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 5 48 4 800 101
Vis kursinformasjon
29.07.18 05.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 101
Vis kursinformasjon
31.07.18 02.08.18 6233 Norske Redningshunder. Instrkt. Del 2, Brukshund 15 25 2 500 101
Vis kursinformasjon
03.08.18 05.08.18 6234 Norske Redningshunder. Instrkt. Del 3, Instruktør 15 21 2 100 101
Norske Redningshunder Hedmark 1
Vis kursinformasjon
01.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Hedmark 2
Vis kursinformasjon
01.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oppdal lag
Vis kursinformasjon
23.09.18 25.09.18 149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH 4 20 2 000
Vis kursinformasjon
23.09.18 25.09.18 149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH 4 20 2 000
Vis kursinformasjon
23.09.18 25.09.18 149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH 3 20 2 000
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
21.09.18 23.09.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 8 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
21.09.18 23.09.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400 21
Norske Redningshunder Romerike
Vis kursinformasjon
20.10.18 21.10.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 37 14 1 400 20
Norske Redningshunder Romerike distrikt
Vis kursinformasjon
26.05.18 27.05.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 22 14 1 400 14
Norske Redningshunder Trondheim lag
Vis kursinformasjon
28.09.18 30.09.18 1725 Rundering ny- og viderekommende 4 18 1 800
Vis kursinformasjon
28.09.18 30.09.18 1219 NBF spor 4 19 1 900
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
24.05.18 27.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 25 2 500 4
Vis kursinformasjon
24.05.18 27.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 25 2 500 4
Vis kursinformasjon
24.05.18 27.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 25 2 500 4
SUM HEDMARK 28 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
230 1 195
+(80)
119 500 1 704

Oppland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 168
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 168
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 3 48 4 800 168
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 168
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 168
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 168
Norske Redningshunder Gjøvik, Toten og Hadeland
Vis kursinformasjon
01.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Lillehammer lag
Vis kursinformasjon
01.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Romerike
Vis kursinformasjon
24.02.18 25.02.18 251 Lavine helg 25 14 1 400 14
Norske Redningshunder Trøndelag
Vis kursinformasjon
25.01.18 04.02.18 1372 Lavinekurs A 4 51 5 100 50
Vis kursinformasjon
25.01.18 04.02.18 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 50
Vis kursinformasjon
25.01.18 04.02.18 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200 50
Vis kursinformasjon
25.01.18 04.02.18 1372 Lavinekurs A 4 49 4 900
Vis kursinformasjon
25.01.18 04.02.18 1372 Lavinekurs A 3 49 4 900 50
Norske Redningshunder Valdres lag
Vis kursinformasjon
01.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
10.02.18 11.02.18 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400
Vis kursinformasjon
10.02.18 11.02.18 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400
Vis kursinformasjon
10.02.18 11.02.18 1188 Vintersøk redningshund 6 14 1 400
SUM OPPLAND 15 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
94 687
+(120)
68 700 1 222

Buskerud

Norske Redningshunder Buskerud distrikt
Vis kursinformasjon
06.06.18 10.06.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 41 4 100 50
Vis kursinformasjon
06.06.18 10.06.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 41 4 100 40
Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
10.04.18 25.09.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
28.04.18 01.05.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
05.05.18 22.09.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 35
Vis kursinformasjon
02.10.18 24.11.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 54
Norske Redningshunder Kongsberg og omegn lag
Vis kursinformasjon
20.04.18 06.05.18 262 Kvalifisert førstehjelp - Redningshund 15 36 3 600 15
Vis kursinformasjon
27.04.18 29.04.18 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 18 22 2 200 9
Vis kursinformasjon
11.05.18 13.05.18 6156 Redningshund - sommer 7 24 2 400 4
Vis kursinformasjon
26.05.18 27.05.18 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 12 13 1 300 17
Vis kursinformasjon
18.08.18 18.08.18 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 5 9 900 3
Vis kursinformasjon
18.08.18 19.08.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 15 1 500 4
Norske Redningshunder Lier lag
Vis kursinformasjon
01.05.18 29.05.18 6152 Rundering nybegynner 6 32 3 200 50
Vis kursinformasjon
01.05.18 29.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
02.06.18 30.06.18 6152 Rundering nybegynner 6 32 3 200 50
Vis kursinformasjon
02.06.18 30.06.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
21.08.18 11.09.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
21.08.18 16.09.18 6152 Rundering nybegynner 4 32 3 200 50
Vis kursinformasjon
18.09.18 28.10.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 50
Vis kursinformasjon
18.09.18 28.10.18 6152 Rundering nybegynner 6 32 3 200 50
Norske Redningshunder Numedal Midtre Hallingdal
Vis kursinformasjon
20.12.17 14.01.18 1054 Skredkurs 3 9 900 50
Vis kursinformasjon
26.01.18 28.01.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 4
Vis kursinformasjon
26.01.18 28.01.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600 5
Vis kursinformasjon
26.01.18 18.02.18 1373 Lavinekurs C/B 3 52 5 200
Vis kursinformasjon
16.02.18 18.02.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600
Vis kursinformasjon
16.02.18 18.02.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600
Vis kursinformasjon
16.02.18 18.02.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
16.04.18 11.06.18 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 3 16 1 600 30
Vis kursinformasjon
01.06.18 03.06.18 1249 Mentalkunnskap og testing 9 25 2 500 25
Vis kursinformasjon
08.06.18 09.06.18 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 4 13 1 300 20
Vis kursinformasjon
15.06.18 17.06.18 175 B-kurs treningslag 3 27 2 700 4
Vis kursinformasjon
15.06.18 17.06.18 176 Rekrutt Ettersøk 3 27 2 700 2
Vis kursinformasjon
18.10.18 21.10.18 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 30
Vis kursinformasjon
18.10.18 21.10.18 176 Rekrutt Ettersøk 4 27 2 700 30
Vis kursinformasjon
18.10.18 21.10.18 149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH 7 27 2 700 30
Vis kursinformasjon
18.10.18 21.10.18 1578 Spor- hard underlag/beferdet miljø 4 27 2 700 30
Vis kursinformasjon
18.10.18 21.10.18 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 30
Vis kursinformasjon
18.10.18 21.10.18 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 36 3 600 30
Vis kursinformasjon
18.10.18 21.10.18 6217 NRH grunnkurs klasse B 4 36 3 600 30
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
06.04.18 08.04.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 12 14 1 400 24
Norske Redningshunder Ringerike og Modum lag
Vis kursinformasjon
28.04.18 01.05.18 6156 Redningshund - sommer 7 27 2 700
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
26.01.18 28.01.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 26 2 600
Vis kursinformasjon
26.01.18 28.01.18 1070 Lavinekurs 6 20 2 000
Vis kursinformasjon
26.01.18 28.01.18 1070 Lavinekurs 6 20 2 000
SUM BUSKERUD 44 gjennomførte kurs 251 1 249 124 900 1 045

Vestfold

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
15.09.18 16.09.18 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 11 14 1 400 56
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
13.04.18 15.04.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
13.04.18 15.04.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 7 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
13.04.18 15.04.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
13.04.18 15.04.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
13.04.18 15.04.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
22.04.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
22.04.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
12.08.18 30.09.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 38 3 800 5
Vis kursinformasjon
12.08.18 30.09.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 5
Vis kursinformasjon
14.10.18 25.11.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 38 3 800 4
Vis kursinformasjon
14.10.18 25.11.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 38 3 800 4
SUM VESTFOLD 10 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
55 268
+(80)
26 800 174

Telemark

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
11.05.18 13.05.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 3 20 2 000 45
Vis kursinformasjon
11.05.18 13.05.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 3 20 2 000 45
Vis kursinformasjon
11.05.18 13.05.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 20 2 000 45
Vis kursinformasjon
11.05.18 13.05.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 20 2 000 45
Vis kursinformasjon
11.05.18 13.05.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 20 2 000 45
Norske Redningshunder Rjukan Lag
Vis kursinformasjon
09.02.18 11.02.18 1070 Lavinekurs 9 20 1 000 40
Vis kursinformasjon
01.06.18 03.06.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 28 18 900 18
Vis kursinformasjon
15.06.18 17.06.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 24 1 200 24
Norske Redningshunder Telemark
Vis kursinformasjon
19.01.18 21.01.18 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 19 22 2 200
Vis kursinformasjon
05.09.18 09.09.18 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 36 3 600
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
SUM TELEMARK 15 gjennomførte kurs 111 315 28 400 307

Aust-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
24.08.18 26.08.18 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 7 24 2 400 24
Vis kursinformasjon
13.09.18 16.09.18 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 32 3 200 50
Vis kursinformasjon
14.09.18 16.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 40
Vis kursinformasjon
15.09.18 16.09.18 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 12 16 1 600 32
Vis kursinformasjon
15.09.18 16.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 16 1 600 35
Vis kursinformasjon
15.09.18 16.09.18 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 6 16 1 600 12
SUM AUST-AGDER 6 gjennomførte kurs 42 123 12 300 193

Vest-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
09.02.18 11.02.18 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 7 22 2 200 30
Vis kursinformasjon
18.05.18 21.05.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
18.05.18 21.05.18 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
18.05.18 21.05.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
18.05.18 21.05.18 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 27
Vis kursinformasjon
08.06.18 10.06.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 19 1 900 25
SUM VEST-AGDER 6 gjennomførte kurs 31 149 14 900 82

Rogaland

Norske Redningshunder Sør-Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
15.06.18 17.06.18 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 8 17 1 700
Vis kursinformasjon
07.09.18 08.09.18 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 9 22 2 200 22
Vis kursinformasjon
15.09.18 16.09.18 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 9 13 1 300 47
SUM ROGALAND 3 gjennomførte kurs 26 52 5 200 69

Hordaland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 3 71 7 100 144
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 3 48 4 800 144
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 144
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 144
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 5 71 7 100 144
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 144
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 144
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 144
Vis kursinformasjon
03.10.18 07.10.18 1146 Katastrofe- hovedkurs 7 43 4 300 131
Vis kursinformasjon
03.10.18 07.10.18 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 3 48 4 800 131
Vis kursinformasjon
03.10.18 07.10.18 1146 Katastrofe- hovedkurs 6 43 4 300 131
Vis kursinformasjon
03.10.18 07.10.18 1146 Katastrofe- hovedkurs 5 43 4 300 131
Vis kursinformasjon
03.10.18 07.10.18 1146 Katastrofe- hovedkurs 5 43 4 300 131
Norske Redningshunder Hordaland distrikt
Vis kursinformasjon
03.01.18 04.02.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
06.01.18 10.02.18 210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine 6 39 3 900
Vis kursinformasjon
11.01.18 04.02.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
12.01.18 14.01.18 1373 Lavinekurs C/B 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
12.01.18 14.01.18 6228 Lavinehundfører 7 20 2 000
Vis kursinformasjon
12.01.18 14.01.18 6225 NRH - rekrutt - lavine 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
12.01.18 14.01.18 210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine 7 20 2 000
Vis kursinformasjon
11.02.18 04.03.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Vis kursinformasjon
14.02.18 09.05.18 210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine 3 36 3 600 37
Vis kursinformasjon
22.02.18 18.03.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
25.02.18 03.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 60 6 000
Vis kursinformasjon
25.02.18 03.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 60 6 000
Vis kursinformasjon
25.02.18 03.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 60 6 000
Vis kursinformasjon
16.03.18 08.04.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 41
Vis kursinformasjon
13.04.18 05.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 41
Vis kursinformasjon
25.05.18 27.05.18 1249 Mentalkunnskap og testing 20 19 1 900 25
Vis kursinformasjon
01.06.18 03.06.18 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 15 24 2 400 10
Vis kursinformasjon
06.06.18 29.08.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 19 1 900 21
Vis kursinformasjon
01.07.18 12.08.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 42
Vis kursinformasjon
05.09.18 01.12.18 210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine 4 39 3 900 1
Vis kursinformasjon
14.09.18 16.09.18 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 18 21 2 100 11
Vis kursinformasjon
06.10.18 07.10.18 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 16 13 1 300 3
Vis kursinformasjon
12.10.18 14.10.18 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 6 18 1 800 18
Vis kursinformasjon
12.10.18 14.10.18 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 6 18 1 800 18
Vis kursinformasjon
12.10.18 14.10.18 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 5 18 1 800 18
SUM HORDALAND 38 gjennomførte kurs 238 1 569 156 900 2 093

Sogn og Fjordane

Norske Redningshunder Indre Sogn lag
Vis kursinformasjon
05.01.18 07.01.18 1070 Lavinekurs 5 20 2 000 40
Vis kursinformasjon
05.01.18 07.01.18 1070 Lavinekurs 6 20 2 000 40
Vis kursinformasjon
06.01.18 12.01.18 1070 Lavinekurs 6 20 2 000 40
Vis kursinformasjon
05.02.18 06.02.18 249 Sikker ferdsel i vinterfjellet 6 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
07.02.18 08.02.18 249 Sikker ferdsel i vinterfjellet 5 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
15.02.18 18.02.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600 50
Vis kursinformasjon
15.02.18 18.02.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 50
Vis kursinformasjon
15.02.18 18.02.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600 50
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 1726 Overværsøk for redningshunder. 5 17 1 700 20
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 1726 Overværsøk for redningshunder. 4 17 1 700 20
Norske Redningshunder Lier lag
Vis kursinformasjon
26.01.18 28.01.18 1070 Lavinekurs 5 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
26.01.18 28.01.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 22 2 200 30
Vis kursinformasjon
16.08.18 19.08.18 176 Rekrutt Ettersøk 5 27 2 700 30
Vis kursinformasjon
16.08.18 19.08.18 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 30
Vis kursinformasjon
17.08.18 19.08.18 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 5 23 2 300 30
Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt
Vis kursinformasjon
10.05.18 13.05.18 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 3
Vis kursinformasjon
10.05.18 13.05.18 6156 Redningshund - sommer 7 27 2 700
Vis kursinformasjon
10.05.18 13.05.18 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 2
Vis kursinformasjon
10.05.18 13.05.18 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 4
Vis kursinformasjon
10.05.18 13.05.18 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700 3
SUM SOGN OG FJORDANE 20 gjennomførte kurs 109 466 46 600 532

Møre og Romsdal

Norske Redningshunder Møre og Romsdal distrikt
Vis kursinformasjon
23.03.18 25.03.18 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 19 22 2 200
Vis kursinformasjon
04.05.18 05.05.18 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 17 13 1 300 52
Vis kursinformasjon
18.05.18 20.05.18 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 9 26 2 600 56
Vis kursinformasjon
02.06.18 03.06.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400 18
Vis kursinformasjon
02.06.18 03.06.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 18
Vis kursinformasjon
02.06.18 03.06.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 14 1 400 18
Vis kursinformasjon
02.06.18 03.06.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 18
Vis kursinformasjon
02.06.18 03.06.18 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 18
Vis kursinformasjon
21.09.18 23.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
21.09.18 23.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
21.09.18 23.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
19.10.18 21.10.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
19.10.18 21.10.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
19.10.18 21.10.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 8 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
19.10.18 21.10.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 19
Norske Redningshunder Nordmøre lag
Vis kursinformasjon
09.11.18 11.11.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 15 19 1 900 15
SUM MØRE OG ROMSDAL 16 gjennomførte kurs 124 283 28 300 346

Sør-Trøndelag

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 5 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 5 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
24.06.18 01.07.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 114
Vis kursinformasjon
25.06.18 30.06.18 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 5 48 4 800 114
Norske Redningshunder Innherred lag
Vis kursinformasjon
14.09.18 16.09.18 6156 Redningshund - sommer 4 25 2 500 5
Norske Redningshunder Oppdal lag
Vis kursinformasjon
29.09.18 30.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 14 1 400
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
21.08.18 13.09.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 30 3 000 30
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 105 Katastrofe B-kurs 4 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 108 Katastrofesøk Nybegynnerlag 6 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
16.09.18 11.11.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 32 3 200 35
Norske Redningshunder Trøndelag distrikt
Vis kursinformasjon
20.10.18 21.10.18 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 7 18 1 800 30
SUM SØR-TRØNDELAG 22 gjennomførte kurs 125 1 193 119 300 1 842

Nord-Trøndelag

Norske Redningshunder Innherred lag
Vis kursinformasjon
27.04.18 29.04.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 17 1 700 2
Vis kursinformasjon
27.04.18 29.04.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 17 1 700 2
Vis kursinformasjon
27.04.18 29.04.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 17 1 700 2
Vis kursinformasjon
27.04.18 29.04.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 2
Vis kursinformasjon
08.06.18 17.06.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
15.08.18 16.09.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 5
Vis kursinformasjon
05.10.18 05.10.18 130 Nødnett Terminal- brukerkurs NRH 7 8 800 3
Vis kursinformasjon
05.10.18 07.10.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 3
Vis kursinformasjon
05.10.18 07.10.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 3
Vis kursinformasjon
05.10.18 07.10.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 19 1 900 3
Norske Redningshunder Værnesregionen lag
Vis kursinformasjon
30.01.18 27.03.18 6110 Dressur av hund 5 20 1 000 4
Vis kursinformasjon
13.04.18 15.04.18 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 8 24 1 200 30
Vis kursinformasjon
19.10.18 21.10.18 1725 Rundering ny- og viderekommende 5 18 1 800
SUM NORD-TRØNDELAG 13 gjennomførte kurs 68 264 24 200 64

Nordland

Norske Redningshunder Bodø lag
Vis kursinformasjon
13.01.18 14.01.18 125 GNSS og BaseCamp GPS 9 9 900 6
Vis kursinformasjon
21.01.18 04.02.18 6225 NRH - rekrutt - lavine 5 32 3 200
Vis kursinformasjon
08.06.18 10.06.18 1791 Sporkurs NRH 5 16 1 600 10
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
09.02.18 11.02.18 1070 Lavinekurs 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
16.02.18 18.02.18 1070 Lavinekurs 4 20 2 000
Vis kursinformasjon
16.02.18 18.02.18 1070 Lavinekurs 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
16.02.18 18.02.18 1070 Lavinekurs 4 20 2 000
Vis kursinformasjon
16.02.18 18.02.18 1070 Lavinekurs 3 20 2 000
Vis kursinformasjon
09.05.18 13.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000
Vis kursinformasjon
09.05.18 13.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000
Vis kursinformasjon
09.05.18 13.05.18 175 B-kurs treningslag 5 40 4 000
Vis kursinformasjon
09.05.18 13.05.18 176 Rekrutt Ettersøk 5 40 4 000
Vis kursinformasjon
09.05.18 13.05.18 176 Rekrutt Ettersøk 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
09.05.18 13.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000
Vis kursinformasjon
09.05.18 13.05.18 176 Rekrutt Ettersøk 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
09.05.18 13.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000
Vis kursinformasjon
05.10.18 07.10.18 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 3 18 1 800 25
Vis kursinformasjon
05.10.18 07.10.18 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 3 18 1 800 25
Vis kursinformasjon
05.10.18 07.10.18 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 18 1 800 25
Norske Redningshunder Lofoten lag
Vis kursinformasjon
04.01.18 19.03.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 42 4 200 42
Vis kursinformasjon
09.04.18 06.05.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 39 3 900 39
Vis kursinformasjon
08.05.18 03.06.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
05.06.18 03.07.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 37 3 700 37
Vis kursinformasjon
10.07.18 19.08.18 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
19.10.18 21.10.18 6156 Redningshund - sommer 3 24 2 400 24
Vis kursinformasjon
19.10.18 21.10.18 6156 Redningshund - sommer 3 24 2 400 24
Norske Redningshunder Mosjøen Lag
Vis kursinformasjon
13.09.18 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
19.09.18 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Vis kursinformasjon
21.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Norske Redningshunder Narvik lag
Vis kursinformasjon
27.01.18 04.02.18 6228 Lavinehundfører 4 27 1 350 20
Vis kursinformasjon
01.02.18 27.02.18 6110 Dressur av hund 6 20 1 000 25
Vis kursinformasjon
10.02.18 17.02.18 6228 Lavinehundfører 4 28 1 400 50
Vis kursinformasjon
01.03.18 05.04.18 6110 Dressur av hund 6 20 1 000 30
Vis kursinformasjon
02.04.18 14.04.18 6228 Lavinehundfører 4 28 2 800 20
Vis kursinformasjon
10.04.18 30.04.18 6110 Dressur av hund 6 20 1 000 20
Vis kursinformasjon
01.05.18 11.05.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 15
Vis kursinformasjon
01.05.18 18.05.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 15
Vis kursinformasjon
20.05.18 27.05.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 37
Vis kursinformasjon
20.05.18 27.05.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 14
Vis kursinformasjon
29.05.18 10.06.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 37
Vis kursinformasjon
29.05.18 10.06.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 37
Vis kursinformasjon
12.06.18 24.06.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 37
Vis kursinformasjon
04.09.18 16.09.18 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700 35
Vis kursinformasjon
04.09.18 16.09.18 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700 35
Vis kursinformasjon
18.09.18 29.09.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 35
Vis kursinformasjon
20.09.18 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.10.18 16.10.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 30
Vis kursinformasjon
18.10.18 30.10.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 16 1 600 30
Vis kursinformasjon
01.11.18 22.11.18 6156 Redningshund - sommer 4 25 2 500 35
Vis kursinformasjon
27.11.18 1070 Lavinekurs 20
Vis kursinformasjon
27.11.18 1070 Lavinekurs 20
Vis kursinformasjon
04.12.18 22.12.18 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700 37
Norske Redningshunder Søndre Nordland distrikt
Vis kursinformasjon
23.02.18 04.03.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600
Vis kursinformasjon
23.02.18 04.03.18 6225 NRH - rekrutt - lavine 5 32 3 200
SUM NORDLAND 48 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
206 1 335
+(149)
127 750 931

Troms

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
11.03.18 14.03.18 1659 NRH Figurant Lavine del 1 6 36 3 600 84
Vis kursinformasjon
11.03.18 14.03.18 1659 NRH Figurant Lavine del 1 6 36 3 600 84
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 84
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 84
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 84
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 2 48 4 800 84
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 84
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 84
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 66 6 600 84
Vis kursinformasjon
11.03.18 18.03.18 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 66 6 600 84
Vis kursinformasjon
15.03.18 18.03.18 1660 NRH Figurant Lavine del 2 6 35 3 500 84
Vis kursinformasjon
15.03.18 18.03.18 1660 NRH Figurant Lavine del 2 6 35 3 500 84
Vis kursinformasjon
05.08.18 07.08.18 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 14 22 2 200 138
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 138
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 138
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 138
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 138
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 5 71 7 100 138
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 138
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 5 71 7 100 138
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 138
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6235 Norske Redningshunder. Instrktr. Del 4, Praksis 4 48 4 800 138
Vis kursinformasjon
05.08.18 12.08.18 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 138
Vis kursinformasjon
08.08.18 10.08.18 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 14 24 2 400 138
Vis kursinformasjon
11.08.18 12.08.18 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 14 13 1 300 138
Norske Redningshunder Harstad lag
Vis kursinformasjon
13.01.18 21.01.18 1070 Lavinekurs 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
15.01.18 24.01.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
25.01.18 11.02.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
27.01.18 24.02.18 6228 Lavinehundfører 5 29 2 900
Vis kursinformasjon
06.05.18 21.05.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
27.05.18 17.06.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 27
Vis kursinformasjon
21.06.18 09.07.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 27
Vis kursinformasjon
16.08.18 08.10.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 950
Vis kursinformasjon
23.08.18 15.10.18 6156 Redningshund - sommer 5 27 1 350
Vis kursinformasjon
16.11.18 18.11.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 7 19 950
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 3 18 1 800 5
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 5
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 6 21 2 100 10
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 1791 Sporkurs NRH 5 16 1 600 5
Vis kursinformasjon
07.09.18 09.09.18 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 5 18 1 800 10
Vis kursinformasjon
07.09.18 07.10.18 6217 NRH grunnkurs klasse B 3 36 3 600 8
Vis kursinformasjon
21.09.18 23.09.18 108 Katastrofesøk Nybegynnerlag 5 24 2 400 24
Vis kursinformasjon
21.09.18 23.09.18 1595 Katastrofesøk redningshund 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
21.09.18 23.09.18 105 Katastrofe B-kurs 5 24 2 400 24
Vis kursinformasjon
21.09.18 23.09.18 105 Katastrofe B-kurs 6 24 2 400 24
Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
04.01.18 14.01.18 1070 Lavinekurs 4 20 2 000
Vis kursinformasjon
02.02.18 04.02.18 1070 Lavinekurs 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
02.02.18 11.02.18 6228 Lavinehundfører 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
07.03.18 01.07.18 125 GNSS og BaseCamp GPS 3 19 1 900 5
Vis kursinformasjon
08.04.18 29.04.18 6228 Lavinehundfører 4 27 2 700 30
Vis kursinformasjon
24.05.18 02.06.18 6156 Redningshund - sommer 5 21 2 100 30
Vis kursinformasjon
09.06.18 17.06.18 1726 Overværsøk for redningshunder. 4 17 1 700 25
Vis kursinformasjon
21.07.18 28.07.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 25
Vis kursinformasjon
18.08.18 26.08.18 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 4 21 2 100 8
Vis kursinformasjon
29.09.18 06.10.18 1595 Katastrofesøk redningshund 4 19 1 900 5
Norske Redningshunder Troms distrikt
Vis kursinformasjon
09.05.18 23.05.18 1791 Sporkurs NRH 5 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
25.05.18 27.05.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 10 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
27.09.18 30.09.18 149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH 10 22 2 200 46
SUM TROMS 58 gjennomførte kurs 333 2 108 207 550 3 218

Finnmark

Norske Redningshunder Alta lag
Vis kursinformasjon
18.05.18 21.05.18 6156 Redningshund - sommer 8 27 1 350 30
Vis kursinformasjon
18.05.18 21.05.18 6156 Redningshund - sommer 7 27 1 350 30
Vis kursinformasjon
18.05.18 21.05.18 6156 Redningshund - sommer 6 27 1 350 30
Vis kursinformasjon
18.05.18 21.05.18 6156 Redningshund - sommer 6 27 1 350 30
Vis kursinformasjon
01.06.18 03.06.18 125 GNSS og BaseCamp GPS 5 17 850 20
Vis kursinformasjon
22.10.18 22.10.18 130 Nødnett Terminal- brukerkurs NRH 6 8 800 10
Norske Redningshunder Finnmark distrikt
Vis kursinformasjon
01.03.18 04.03.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 26 2 600
Vis kursinformasjon
01.03.18 04.03.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 26 2 600
Vis kursinformasjon
01.03.18 15.04.18 1373 Lavinekurs C/B 6 52 5 200
Vis kursinformasjon
12.04.18 15.04.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 3 26 2 600
Vis kursinformasjon
12.04.18 15.04.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
12.04.18 15.04.18 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
29.09.18 30.09.18 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 10 18 1 800 22
Vis kursinformasjon
29.09.18 30.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 22
Vis kursinformasjon
29.09.18 30.09.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 22
Norske Redningshunder Øst-Finnmark lag
Vis kursinformasjon
01.06.18 03.06.18 6156 Redningshund - sommer 4 17 1 700 2
Vis kursinformasjon
01.06.18 03.06.18 6156 Redningshund - sommer 5 17 1 700 2
Vis kursinformasjon
27.07.18 29.07.18 6237 Trening og motivasjon i NRH 10 19 1 900 7
Vis kursinformasjon
30.08.18 02.09.18 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700 2
Vis kursinformasjon
30.08.18 02.09.18 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 2
SUM FINNMARK 20 gjennomførte kurs 113 478 41 550 231

Svalbard

Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
19.04.18 22.04.18 6228 Lavinehundfører 4 28 2 800 30
Vis kursinformasjon
19.04.18 22.04.18 6228 Lavinehundfører 4 28 2 800 30
SUM SVALBARD 2 gjennomførte kurs 8 56 5 600 60
SUM HELE LANDET 415 gjennomførte kurs
+(13) planlagte kurs
2 398 13 127
+(429)
1 292 150 15 275

Last ned tabelldata: CSV