Kursstatistikk 2018 for NBF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Norsk Botanisk Forening Østfold
Vis kursinformasjon
29.06.17 25.10.17 1559 Kartlegging av planter 7 30 1 500 50
SUM ØSTFOLD 1 gjennomført kurs 7 30 1 500 50

Akershus

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
02.06.18 03.06.18 1710 Botanikk-grunnkurs 23 14 1 400 30
Vis kursinformasjon
23.06.18 24.06.18 1559 Kartlegging av planter 7 16 1 600 35
SUM AKERSHUS 2 gjennomførte kurs 30 30 3 000 65

Oslo

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
08.07.18 13.07.18 169 Plantekunnskap 8 23 2 300 120
Vis kursinformasjon
08.07.18 13.07.18 169 Plantekunnskap 8 23 2 300 120
Vis kursinformasjon
08.07.18 13.07.18 169 Plantekunnskap 8 23 2 300 120
Vis kursinformasjon
08.07.18 13.07.18 169 Plantekunnskap 7 43 5 768 120
Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
24.01.18 28.02.18 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 7 8 800 10
Vis kursinformasjon
08.04.18 13.04.18 169 Plantekunnskap 13 30 3 000 12
Vis kursinformasjon
10.08.18 12.08.18 268 Slåttekurs m ljå inkl botanikk og økologi i slåtte 15 18 1 800 100
Vis kursinformasjon
17.08.18 18.08.18 161 Kryptogam-kurs 19 8 800 56
Vis kursinformasjon
27.09.18 12.12.18 169 Plantekunnskap 6 14 1 400 32
SUM OSLO 9 gjennomførte kurs 91 190 20 468 690

Oppland

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
26.01.18 28.01.18 2023 Turplanlegging 17 16 1 600 10
Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
08.06.18 10.06.18 169 Plantekunnskap 5 23 2 300 60
Vis kursinformasjon
08.06.18 10.06.18 169 Plantekunnskap 8 23 2 300 40
Vis kursinformasjon
22.09.18 23.09.18 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 9 12 1 200 30
SUM OPPLAND 4 gjennomførte kurs 39 74 7 400 140

Buskerud

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
09.06.18 10.06.18 169 Plantekunnskap 4 14 1 400 60
Vis kursinformasjon
09.06.18 10.06.18 169 Plantekunnskap 3 12 1 200 62
Vis kursinformasjon
09.06.18 10.06.18 169 Plantekunnskap 3 12 1 200 47
Moseklubben
Vis kursinformasjon
26.10.18 28.10.18 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 9 21 2 100 21
Vis kursinformasjon
26.10.18 28.10.18 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 7 21 2 100 21
SUM BUSKERUD 5 gjennomførte kurs 26 80 8 000 211

Aust-Agder

Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
11.05.18 12.05.18 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 17 12 600 30
SUM AUST-AGDER 1 gjennomført kurs 17 12 600 30

Vest-Agder

Moseklubben
Vis kursinformasjon
19.04.18 21.04.18 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 7 30 3 000 50
Vis kursinformasjon
19.04.18 21.04.18 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 4 30 3 000 50
Vis kursinformasjon
19.04.18 21.04.18 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 5 30 3 000 50
SUM VEST-AGDER 3 gjennomførte kurs 16 90 9 000 150

Rogaland

Norsk Botanisk Forening Rogaland
Vis kursinformasjon
19.10.18 21.10.18 1787 Mosekunnskap og kartleggingsdugnad på Vestlandet 12 16 1 600 10
Sunnhordland Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
03.08.18 04.08.18 169 Plantekunnskap 15 12 1 200 30
SUM ROGALAND 2 gjennomførte kurs 27 28 2 800 40

Hordaland

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
31.07.18 04.08.18 169 Plantekunnskap 4 37 3 700 200
Vis kursinformasjon
31.07.18 04.08.18 169 Plantekunnskap 4 37 3 700 200
Vis kursinformasjon
31.07.18 04.08.18 169 Plantekunnskap 5 37 3 700 200
Vis kursinformasjon
06.08.18 10.08.18 169 Plantekunnskap 8 36 3 600 200
Vis kursinformasjon
06.08.18 10.08.18 169 Plantekunnskap 7 40 4 000 200
Vis kursinformasjon
06.08.18 10.08.18 169 Plantekunnskap 6 36 3 600 200
SUM HORDALAND 6 gjennomførte kurs 34 223 22 300 1 200

Sogn og Fjordane

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
20.07.18 22.07.18 169 Plantekunnskap 5 24 2 400 40
Vis kursinformasjon
20.07.18 22.07.18 169 Plantekunnskap 5 24 2 400 40
Vis kursinformasjon
20.07.18 22.07.18 169 Plantekunnskap 3 24 2 400 40
Vis kursinformasjon
20.07.18 22.07.18 169 Plantekunnskap 3 23 5 240 4
Vis kursinformasjon
20.07.18 22.07.18 169 Plantekunnskap 6 25 2 500 60
SUM SOGN OG FJORDANE 5 gjennomførte kurs 22 120 14 940 184

Troms

Nordnorsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
21.03.17 30.01.18 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 11 1 100 15
Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
17.07.18 23.07.18 169 Plantekunnskap 3 35 3 500
SUM TROMS 2 gjennomførte kurs 6 46 4 600 15
SUM HELE LANDET 40 gjennomførte kurs 315 923 94 608 2 775

Last ned tabelldata: CSV