Kursstatistikk 2018 for JFS

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Buskerud

Jakt og Fiskesenteret
Vis kursinformasjon
09.06.18 10.06.18 1290 Aversjon instruktør 10 12 1 200
Vis kursinformasjon
22.06.18 24.06.18 1073 Ettersøk instruktør 9 18 1 800
Vis kursinformasjon
17.08.18 19.08.18 1451 Ettersøk videregående 17 18 1 800
Vis kursinformasjon
18.09.18 19.09.18 1800 Ettersøk videregående- del 2. 6 11 1 100
Vis kursinformasjon
27.09.18 30.09.18 6173 Fuglehunder, jakttrening 11 30 3 000
Jakt og Fiskesenteret AS
Vis kursinformasjon
26.01.18 18.02.18 150 Jegerprøven 6 30 3 000
Vis kursinformasjon
13.04.18 15.04.18 1251 Jaktleders ansvar 9 16 1 600
Vis kursinformasjon
20.04.18 22.04.18 1645 Ettersøk - den sporrene hunden del 1 9 17 1 700
Vis kursinformasjon
04.05.18 06.05.18 1713 Jakthund instruktør trinn II 16 23 2 300
Vis kursinformasjon
25.06.18 29.06.18 150 Jegerprøven 28 33 3 300
Vis kursinformasjon
29.06.18 01.07.18 1646 Ettersøk - den sporrene hunden del 2 9 20 2 000
Vis kursinformasjon
03.08.18 19.08.18 150 Jegerprøven 7 33 3 300
Vis kursinformasjon
04.08.18 05.08.18 1523 Slakte og parteringskurs 12 12 1 200
Vis kursinformasjon
17.08.18 19.08.18 1647 Ettersøk - den sporrene hunden del 3 5 21 2 100
Vis kursinformasjon
03.09.18 15.09.18 1291 Opplæringsjakt på villrein 5 49 4 900
Vis kursinformasjon
10.09.18 14.09.18 1291 Opplæringsjakt på villrein 4 49 4 900
Jakt- og Fiskesenteret
Vis kursinformasjon
26.01.18 28.01.18 6231 Jakthundinstruktør - grunnkurs 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
16.03.18 18.03.18 1037 Jakthunddressur - instruktør 10 24 2 400
Vis kursinformasjon
06.04.18 08.04.18 1451 Ettersøk videregående 24 18 1 800
Vis kursinformasjon
07.04.18 08.04.18 1800 Ettersøk videregående- del 2. 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
11.05.18 13.05.18 1072 Ettersøk grunnkurs 11 19 1 900
Vis kursinformasjon
11.05.18 13.05.18 1158 Spaniel - grunnkurs 6 16 1 600
Jakt- og Fiskesenteret AS
Vis kursinformasjon
16.03.18 18.03.18 1003 Hagleinstruktørutdanning 22 17 1 700
Vis kursinformasjon
13.04.18 15.04.18 1004 Rifleinstruktørutdanning 17 17 1 700
Vis kursinformasjon
20.04.18 22.04.18 1003 Hagleinstruktørutdanning 16 17 1 700
Vis kursinformasjon
04.05.18 06.05.18 1004 Rifleinstruktørutdanning 13 16 1 600
Vis kursinformasjon
09.06.18 10.06.18 1078 Hagle - praktisk skyting 16 9 900
Vis kursinformasjon
22.06.18 24.06.18 1007 Praktisk fluefiske - innlandsfiske 10 19 1 900
Vis kursinformasjon
15.10.18 17.10.18 1301 Opplæringsjakt på hjort 6 21 2 100
Vis kursinformasjon
17.10.18 19.10.18 1301 Opplæringsjakt på hjort 6 21 2 100
SUM BUSKERUD 30 gjennomførte kurs 330 638 63 800 0
SUM HELE LANDET 30 gjennomførte kurs 330 638 63 800 0

Last ned tabelldata: CSV