Kursstatistikk 2018 for Dnh

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Hageselskapet Våler og Svinndal
Vis kursinformasjon
23.10.17 14.05.18 1499 Arbeid i lokallag 5 21 2 100 30
Vis kursinformasjon
22.01.18 31.05.18 211 Fra frø til plante 7 11 1 100 11
Hvaler hagelag
Vis kursinformasjon
06.11.17 02.03.18 1206 Økologisk kjøkkenhage 14 12 1 200 24
Vis kursinformasjon
28.04.18 29.04.18 165 Gode vekstforhold og frodig kjøkkenhage- grunnkurs 18 10 1 000 8
SUM ØSTFOLD 4 gjennomførte kurs 44 54 5 400 73

Akershus

Eidsvoll hagelag
Vis kursinformasjon
18.04.18 06.06.18 1670 Stauder dyrket i rabatter og som solitære i kar. 6 12 1 200 10
Lørenskog hagelag
Vis kursinformasjon
22.05.18 14.11.18 1686 Mat av vårens ville vekster 7 13 1 300 16
Nesodden hagelag
Vis kursinformasjon
06.05.18 07.05.18 7119 Pilfletting 6 12 600 1
Skedsmo hagelag
Vis kursinformasjon
11.10.17 24.04.18 222 Suksess med hageorkideer 6 15 1 500
SUM AKERSHUS 4 gjennomførte kurs 25 52 4 600 27

Hedmark

Løten hagelag
Vis kursinformasjon
23.01.18 164 Økologisk dyrking i pallekarmer 12
SUM HEDMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0

Oppland

Gausdal hagelag
Vis kursinformasjon
22.06.17 29.05.18 103 Bruk av hagens og naturens grøde gjennom året 8 18 1 800 42
Vis kursinformasjon
10.02.18 23.08.18 136 Dyrking av grønnsaker/urter. Jordforbe og kompost. 5 13 1 300 4
Vis kursinformasjon
04.04.18 7305 Poding og beskjæring 12
Gran Hagelag
Vis kursinformasjon
09.04.18 27.08.18 1669 Allunrot- Heuchera, Tiarella, Heucherella 9 14 1 400
Hageselskapet Gjøvik
Vis kursinformasjon
05.04.17 25.08.17 1661 Kjøkkenhage 4 9 450
Vis kursinformasjon
18.10.17 14.09.18 1377 Formering av planter 5 11 1 100 5
Vis kursinformasjon
22.02.18 13.09.18 1694 Stiklingsformering av roser 10 8 800
Vis kursinformasjon
15.03.18 1624 Kryddervekster og urter 15
Vis kursinformasjon
13.04.18 11.05.18 1803 Innføring og læring i bruk av MakeMake 3 30 3 000 10
Vis kursinformasjon
04.09.18 06.09.18 215 Snekring til hagen 3 10 1 000 6
Vis kursinformasjon
11.09.18 21.10.18 1359 Kranser og dekorasjoner av naturmaterialer 7 9 900 3
Vis kursinformasjon
27.10.18 04.12.18 1359 Kranser og dekorasjoner av naturmaterialer 6 11 1 100
Vis kursinformasjon
30.10.18 282 Dyrking i halmbunter 26
Hageselskapet Oppland
Vis kursinformasjon
28.06.18 01.09.18 165 Gode vekstforhold og frodig kjøkkenhage- grunnkurs 3 11 1 100
Jevnaker hagelag
Vis kursinformasjon
05.02.18 05.11.18 104 Foto i hagen 8 8 800
Valdres Hagelag
Vis kursinformasjon
29.05.18 166 Restaurering av staudebed 15
Vestre Toten hagelag
Vis kursinformasjon
21.11.17 24.10.18 136 Dyrking av grønnsaker/urter. Jordforbe og kompost. 4 18 1 800 10
Vis kursinformasjon
22.03.18 24.10.18 1694 Stiklingsformering av roser 9 8 800 6
SUM OPPLAND 14 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
84 178
+(68)
17 350 86

Telemark

Porsgrunn Hagelag
Vis kursinformasjon
05.02.18 02.06.18 7119 Pilfletting 5 12 1 200
SUM TELEMARK 1 gjennomført kurs 5 12 1 200 0

Vest-Agder

Flekkefjord Hagelag
Vis kursinformasjon
20.03.18 16.10.18 242 Inspirasjon i hagen 3 24 2 400
Hageselskapet Vest-Agder
Vis kursinformasjon
22.11.17 20.09.18 242 Inspirasjon i hagen 5 23 2 300 16
SUM VEST-AGDER 2 gjennomførte kurs 8 47 4 700 16

Hordaland

Åsane hagelag
Vis kursinformasjon
02.06.18 13.08.18 260 Fletting av pilhytte 6 8 800 12
SUM HORDALAND 1 gjennomført kurs 6 8 800 12

Nord-Trøndelag

Grong Hagelag
Vis kursinformasjon
01.03.18 10.09.18 229 Trivsel i hagen for planter, dyr og mennesker 4 30 3 000 10
Hageselskapet Nord-Trøndelag
Vis kursinformasjon
12.04.18 25.09.18 1594 Gjør klubben din synlig! Media og kommunikasjon 4 18 1 800 13
Hageselskapet Ottersøy og Omegn
Vis kursinformasjon
25.10.17 26.09.18 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 7 10 1 000
Vis kursinformasjon
13.02.18 1670 Stauder dyrket i rabatter og som solitære i kar. 9
Vis kursinformasjon
30.10.18 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 10
Hageselskapet Rørvik og omegn
Vis kursinformasjon
01.03.18 18.08.18 7305 Poding og beskjæring 4 14 1 400 9
Namdalseid hagelag
Vis kursinformasjon
15.05.18 264 Fruktdyrking i marginalt klima 25
Snåsa Hagelag
Vis kursinformasjon
19.03.18 15.10.18 1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh 4 10 1 000
SUM NORD-TRØNDELAG 5 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
23 82
+(44)
8 200 32

Troms

Finnsnes Hagelag
Vis kursinformasjon
24.04.18 16.08.18 165 Gode vekstforhold og frodig kjøkkenhage- grunnkurs 5 10 1 000
SUM TROMS 1 gjennomført kurs 5 10 1 000 0
SUM HELE LANDET 32 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
200 443
+(124)
43 250 246

Last ned tabelldata: CSV