Kursstatistikk 2017 for NU

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

NU Oslo
Vis kursinformasjon
01.12.17 03.12.17 2020 Ung - Aktivist 11 22 2 200 515
Vis kursinformasjon
01.12.17 03.12.17 2020 Ung - Aktivist 6 22 2 200 260
SUM OSLO 2 gjennomførte kurs 17 44 4 400 775

Oppland

NU Oppland
Vis kursinformasjon
24.03.17 26.03.17 146 Jordbruk og jordbruksmeldinger 13 17 1 700
SUM OPPLAND 1 gjennomført kurs 13 17 1 700 0

Rogaland

NU Rogaland
Vis kursinformasjon
03.11.17 05.11.17 2020 Ung - Aktivist 19 22 2 200 320
SUM ROGALAND 1 gjennomført kurs 19 22 2 200 320

Sør-Trøndelag

NU Trondheim
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 2020 Ung - Aktivist 20 22 2 200 132
SUM SØR-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs 20 22 2 200 132

Nordland

NU Sentralt
Vis kursinformasjon
13.10.17 15.10.17 2020 Ung - Aktivist 21 24 2 400 22
SUM NORDLAND 1 gjennomført kurs 21 24 2 400 22
SUM HELE LANDET 6 gjennomførte kurs 90 129 12 900 1 249

Last ned tabelldata: CSV