Kursstatistikk 2017 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Moss Sopp- og Nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
01.09.17 24.09.17 9590 Soppsakkyndige 9 40 4 000 100
Vis kursinformasjon
08.10.17 15.10.17 8823 Farging med sopp og fargesopper 5 17 1 700 100
SUM ØSTFOLD 2 gjennomførte kurs 14 57 5 700 200

Akershus

Follo sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
01.09.17 02.09.17 1280 Soppkurs på tur 5 8 800 3
Romerike sopp og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
23.09.17 24.09.17 1294 Soppmat 7 15 1 500 28
Romerike sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
09.10.16 05.02.17 1343 Sopp-papir 3 16 1 600 30
SUM AKERSHUS 3 gjennomførte kurs 15 39 3 900 61

Oslo

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
04.03.17 02.09.17 1797 Soppmikroskopering 13 15 1 500
Vis kursinformasjon
05.05.17 19.05.17 9576 Mat av vårens ville vekster 10 12 1 200
Vis kursinformasjon
11.05.17 31.05.17 9576 Mat av vårens ville vekster 7 12 1 200
Vis kursinformasjon
20.05.17 21.05.17 1572 Artsregistrering av sopp 6 13 1 300
Vis kursinformasjon
15.08.17 03.09.17 9583 Sopp - grunnkurs 16 15 1 500
Vis kursinformasjon
26.08.17 27.08.17 9591 Soppsakkyndige/etterutdanningskurs 20 15 1 500
Vis kursinformasjon
26.08.17 24.09.17 9592 Sopp - påbygningskurs 13 21 2 100
Vis kursinformasjon
15.09.17 27.11.17 9590 Soppsakkyndige 25 40 4 000
SUM OSLO 8 gjennomførte kurs 110 143 14 300 0

Hedmark

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
24.08.17 16.09.17 9590 Soppsakkyndige 16 40 4 000 18
SUM HEDMARK 1 gjennomført kurs 16 40 4 000 18

Oppland

Romerike sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
09.09.17 10.09.17 9583 Sopp - grunnkurs 12 15 1 500
SUM OPPLAND 1 gjennomført kurs 12 15 1 500 0

Buskerud

Buskerud sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
22.08.17 27.08.17 9583 Sopp - grunnkurs 10 15 1 500 20
Vis kursinformasjon
12.09.17 23.09.17 9592 Sopp - påbygningskurs 4 21 2 100 20
SUM BUSKERUD 2 gjennomførte kurs 14 36 3 600 40

Vestfold

Larvik soppforening
Vis kursinformasjon
25.08.17 01.10.17 9590 Soppsakkyndige 8 42 4 200 100
SUM VESTFOLD 1 gjennomført kurs 8 42 4 200 100

Vest-Agder

Blomkålsoppen
Vis kursinformasjon
01.06.17 10.06.17 8861 Plantefarging med arbeidsbok 7 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
19.09.17 14.10.17 8823 Farging med sopp og fargesopper 5 21 2 100 60
SUM VEST-AGDER 2 gjennomførte kurs 12 57 5 700 110

Rogaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
01.09.17 24.09.17 9590 Soppsakkyndige 12 38 3 800 23
SUM ROGALAND 1 gjennomført kurs 12 38 3 800 23

Hordaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
13.05.17 14.05.17 1686 Mat av vårens ville vekster 10 13 1 300
Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen
Vis kursinformasjon
22.08.17 27.08.17 9583 Sopp - grunnkurs 16 15 1 500 10
Vis kursinformasjon
30.08.17 01.10.17 9590 Soppsakkyndige 15 40 4 000 30
Vis kursinformasjon
05.09.17 10.09.17 9583 Sopp - grunnkurs 10 12 1 200 10
Vis kursinformasjon
29.09.17 01.10.17 1570 Beitemarksopper 4 15 1 500 10
SUM HORDALAND 5 gjennomførte kurs 55 95 9 500 60

Møre og Romsdal

Risken sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
30.04.17 20.08.17 9583 Sopp - grunnkurs 5 15 1 500 55
Vis kursinformasjon
21.08.17 28.08.17 1280 Soppkurs på tur 8 8 800 10
Vis kursinformasjon
22.09.17 24.09.17 9591 Soppsakkyndige/etterutdanningskurs 15 20 2 000 60
SUM MØRE OG ROMSDAL 3 gjennomførte kurs 28 43 4 300 125

Sør-Trøndelag

Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
04.08.17 17.09.17 9590 Soppsakkyndige 11 40 4 000 12
Vis kursinformasjon
18.08.17 20.08.17 7119 Pilfletting 10 15 1 500 2
Vis kursinformasjon
09.09.17 10.09.17 9583 Sopp - grunnkurs 15 15 1 500 4
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 9583 Sopp - grunnkurs 18 15 1 500 4
Vis kursinformasjon
16.09.17 17.09.17 9583 Sopp - grunnkurs 10 15 1 500 4
Vis kursinformasjon
29.09.17 01.10.17 7119 Pilfletting 9 15 1 500 2
SUM SØR-TRØNDELAG 6 gjennomførte kurs 73 115 11 500 28

Nordland

Salten Naturlag
Vis kursinformasjon
07.07.17 09.07.17 169 Plantekunnskap 12 18 1 800 25
Vis kursinformasjon
25.08.17 27.08.17 9583 Sopp - grunnkurs 6 15 1 500 20
Vis kursinformasjon
07.09.17 08.09.17 171 Høstsopptreff - Fagdag 60 12 1 200 200
Vis kursinformasjon
08.09.17 10.09.17 133 Høstsopptreff 74 19 1 900 200
SUM NORDLAND 4 gjennomførte kurs 152 64 6 400 445
SUM HELE LANDET 39 gjennomførte kurs 521 784 78 400 1 210

Last ned tabelldata: CSV