Kursstatistikk 2017 for NRH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
01.02.17 26.02.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.02.17 26.02.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.02.17 26.02.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.03.17 26.03.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.03.17 26.03.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
05.03.17 26.03.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
09.04.17 30.04.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
09.04.17 30.04.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.06.17 25.06.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.06.17 25.06.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.08.17 27.08.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.08.17 27.08.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.09.17 24.09.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.09.17 24.09.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.10.17 29.10.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
08.10.17 29.10.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
17.10.17 20.12.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 1 350
Vis kursinformasjon
01.11.17 26.11.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 1 350
Vis kursinformasjon
02.11.17 26.11.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 1 350
SUM ØSTFOLD 21 gjennomførte kurs 98 567 52 650 0

Akershus

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
21.09.17 24.09.17 6232 Norske Redningshunder. Instrukt. Del 1, Pedagogikk 16 23 2 300 153
Vis kursinformasjon
16.11.17 19.11.17 6234 Norske Redningshunder. Instrkt. Del 3, Instruktør 16 21 2 100 153
Norske Redningshunder Kongsberg og omegn lag
Vis kursinformasjon
07.10.17 09.10.17 1249 Mentalkunnskap og testing 8 19 1 900 4
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
28.09.17 01.10.17 175 B-kurs treningslag 4 32 3 200 96
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L5
Vis kursinformasjon
07.06.17 27.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Norske Redningshunder Romerike distrikt
Vis kursinformasjon
27.05.17 28.05.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 23 15 1 500 15
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
01.02.17 26.02.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.02.17 25.02.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.02.17 25.02.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.03.17 26.03.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.03.17 26.03.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.03.17 26.03.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
09.04.17 29.04.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
09.04.17 29.04.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
09.04.17 30.04.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.06.17 24.06.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.06.17 25.06.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.08.17 27.08.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.08.17 27.08.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.08.17 27.08.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.09.17 24.09.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.09.17 24.09.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.09.17 24.09.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.10.17 31.10.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
07.10.17 08.10.17 108 Katastrofesøk Nybegynnerlag 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
07.10.17 08.10.17 108 Katastrofesøk Nybegynnerlag 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
07.10.17 08.10.17 106 Katastrofesøk A-treningslag 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
07.10.17 08.10.17 105 Katastrofe B-kurs 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
01.11.17 26.11.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 1 350
SUM AKERSHUS 32 gjennomførte kurs 196 816 80 250 461

Oslo

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
04.01.17 29.01.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 40 21 2 100 30
Vis kursinformasjon
01.03.17 26.03.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
09.03.17 21.03.17 159 Rekruttkurs-NRH 7 10 1 000 48
Vis kursinformasjon
03.05.17 19.06.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 18 1 800 36
Vis kursinformasjon
04.05.17 06.06.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 12 1 200 32
Vis kursinformasjon
26.05.17 27.05.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 10 10 1 000 30
Vis kursinformasjon
27.09.17 13.11.17 159 Rekruttkurs-NRH 4 16 1 600 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L1
Vis kursinformasjon
04.01.17 04.02.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Vis kursinformasjon
08.02.17 22.03.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Vis kursinformasjon
29.03.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Vis kursinformasjon
16.08.17 27.09.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Vis kursinformasjon
30.09.17 25.11.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L5
Vis kursinformasjon
04.01.17 15.02.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
15.03.17 30.04.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 90
SUM OSLO 15 gjennomførte kurs 104 447 44 700 426

Hedmark

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
19.10.17 22.10.17 6233 Norske Redningshunder. Instrkt. Del 2, Brukshund 16 25 2 500 153
Norske Redningshunder Hedmark lag
Vis kursinformasjon
30.04.17 22.11.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
05.06.17 05.07.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 38 1 900 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
06.05.17 07.05.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
16.09.17 17.09.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
16.09.17 17.09.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 14 1 400
Vis kursinformasjon
16.09.17 17.09.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400 42
Vis kursinformasjon
10.11.17 12.11.17 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 8 16 1 600 10
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L5
Vis kursinformasjon
03.06.17 05.06.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900
Norske Redningshunder Romerike distrikt
Vis kursinformasjon
21.10.17 22.10.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 31 14 1 400 14
Norske Redningshunder Telemark
Vis kursinformasjon
26.10.17 29.10.17 6156 Redningshund - sommer 10 27 2 700
Norske Redningshunder Trondheim lag
Vis kursinformasjon
11.05.17 14.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
28.09.17 01.10.17 6144 Brukshundspor 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
29.09.17 01.10.17 1551 Rundering- viderekomne, helg 5 18 1 800
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 30 3 000
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 30 3 000
SUM HEDMARK 16 gjennomførte kurs 125 360 34 100 334

Oppland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
12.03.17 18.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 66 6 600 136
Vis kursinformasjon
12.03.17 18.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 66 6 600 137
Vis kursinformasjon
12.03.17 18.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 137
Vis kursinformasjon
12.03.17 18.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 66 6 600 137
Vis kursinformasjon
12.03.17 18.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 137
Vis kursinformasjon
12.03.17 18.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 137
Norske Redningshunder Gjøvik og Toten lag
Vis kursinformasjon
30.04.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 8 42 2 100
Norske Redningshunder Lillehammer Lag
Vis kursinformasjon
22.01.17 05.03.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 20 1 000
Vis kursinformasjon
30.04.17 18.06.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 39 1 950
Vis kursinformasjon
03.09.17 03.10.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
04.03.17 05.03.17 6228 Lavinehundfører 5 12 1 200 20
Vis kursinformasjon
22.09.17 24.09.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 19 1 900 50
Norske Redningshunder Romerike distrikt
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 21 14 1 400 28
Norske Redningshunder Trøndelag distrikt
Vis kursinformasjon
02.02.17 05.02.17 6228 Lavinehundfører 8 28 2 800
Vis kursinformasjon
02.02.17 12.02.17 1372 Lavinekurs A 5 49 4 900
Vis kursinformasjon
02.02.17 12.02.17 1373 Lavinekurs C/B 5 52 5 200
Vis kursinformasjon
09.02.17 12.02.17 6228 Lavinehundfører 5 28 2 800
SUM OPPLAND 17 gjennomførte kurs 111 739 68 850 919

Buskerud

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
30.07.17 06.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 130
Vis kursinformasjon
30.07.17 06.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 130
Vis kursinformasjon
30.07.17 06.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 130
Vis kursinformasjon
30.07.17 06.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 130
Vis kursinformasjon
30.07.17 06.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 130
Vis kursinformasjon
30.07.17 06.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 9 71 7 100 130
Vis kursinformasjon
30.07.17 06.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 130
Vis kursinformasjon
30.07.17 06.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 130
Vis kursinformasjon
30.07.17 06.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 130
Vis kursinformasjon
30.07.17 06.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 130
Vis kursinformasjon
30.07.17 06.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 130
Norske Redningshunder Buskerud distrikt
Vis kursinformasjon
14.12.17 17.12.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 4 43 4 300 90
Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
25.04.17 20.05.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
29.08.17 31.10.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000
Norske Redningshunder Kongsberg og omegn lag
Vis kursinformasjon
12.08.17 13.08.17 6156 Redningshund - sommer 14 13 1 300 6
Norske Redningshunder Numedal Midtre Hallingdal
Vis kursinformasjon
04.12.16 12.02.17 1660 NRH Figurant Lavine del 2 3 35 3 500 40
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 6169 NRH - Lavine C-B 4 36 3 600 3
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 6169 NRH - Lavine C-B 4 36 3 600 4
Vis kursinformasjon
20.01.17 22.01.17 6228 Lavinehundfører 3 28 2 800 5
Vis kursinformasjon
20.01.17 22.01.17 6228 Lavinehundfører 3 28 2 800 4
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 6169 NRH - Lavine C-B 4 36 3 600 4
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 6169 NRH - Lavine C-B 4 36 3 600 4
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 6228 Lavinehundfører 5 28 2 800 4
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 6228 Lavinehundfører 5 28 2 800 4
Vis kursinformasjon
16.06.17 18.06.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 4
Vis kursinformasjon
16.06.17 18.06.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700 4
Vis kursinformasjon
12.10.17 15.10.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 36 3 600 25
Vis kursinformasjon
12.10.17 15.10.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 36 3 600 25
Vis kursinformasjon
13.10.17 15.10.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 25
Vis kursinformasjon
13.10.17 15.10.17 176 Rekrutt Ettersøk 6 24 2 400 25
Vis kursinformasjon
13.10.17 15.10.17 149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH 4 30 3 000 25
Vis kursinformasjon
13.10.17 15.10.17 149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH 4 30 3 000 25
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 10 21 2 100 42
NRH Dio 15 Lavinelag
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1070 Lavinekurs 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1070 Lavinekurs 6 20 2 000
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1070 Lavinekurs 7 20 2 000
SUM BUSKERUD 36 gjennomførte kurs 199 1 513 151 300 1 798

Vestfold

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
01.04.17 02.04.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 12 12 1 200 80
Vis kursinformasjon
14.10.17 15.10.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
14.10.17 15.10.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
14.10.17 15.10.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 21
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 28 2 800
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 28 2 800
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 28 2 800
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 28 2 800
Vis kursinformasjon
27.08.17 03.12.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Vis kursinformasjon
27.09.17 07.12.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 41 4 100
SUM VESTFOLD 10 gjennomførte kurs 52 247 24 700 143

Telemark

Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
29.04.17 01.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 6156 Redningshund - sommer 7 20 2 000
Vis kursinformasjon
15.09.17 24.09.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 36 3 600
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 7 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 14 1 400 21
Norske Redningshunder Ringerike og Modum lag
Vis kursinformasjon
29.04.17 01.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 6156 Redningshund - sommer 6 20 2 000
Norske Redningshunder Rjukan Lag
Vis kursinformasjon
03.03.17 05.03.17 6228 Lavinehundfører 13 22 2 200 44
Vis kursinformasjon
30.03.17 02.04.17 6228 Lavinehundfører 11 24 1 200 96
Vis kursinformasjon
16.06.17 18.06.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19 19 950 25
Norske Redningshunder Telemark
Vis kursinformasjon
01.09.17 03.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
01.09.17 03.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
01.09.17 03.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
01.09.17 03.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
01.09.17 03.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
01.09.17 03.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
SUM TELEMARK 20 gjennomførte kurs 133 393 37 150 291

Aust-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
07.01.17 10.01.17 6169 NRH - Lavine C-B 4 36 3 600
Vis kursinformasjon
14.01.17 29.01.17 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 6 28 2 800 24
Vis kursinformasjon
01.04.17 02.04.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 6 13 1 300 48
Vis kursinformasjon
12.04.17 17.04.17 6169 NRH - Lavine C-B 4 36 3 600 51
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 15 41 4 100 30
Vis kursinformasjon
06.09.17 10.09.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 43 4 300 75
Vis kursinformasjon
08.09.17 10.09.17 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 3 21 2 100 27
Vis kursinformasjon
08.09.17 10.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
08.09.17 10.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
08.09.17 10.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
18.10.17 08.11.17 6156 Redningshund - sommer 7 27 1 350 27
SUM AUST-AGDER 11 gjennomførte kurs 66 302 28 850 339

Vest-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
10.02.17 25.02.17 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 19 22 2 200 25
Vis kursinformasjon
10.06.17 11.06.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 4 13 1 300 48
SUM VEST-AGDER 2 gjennomførte kurs 23 35 3 500 73

Rogaland

Norske Redningshunder Sør-Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
25.02.17 13.05.17 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
24.04.17 19.06.17 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 7 16 1 600
Vis kursinformasjon
03.05.17 24.05.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.05.17 24.05.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.05.17 24.05.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
13.05.17 24.05.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
16.06.17 18.06.17 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 6 18 1 800
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 6 22 2 200 30
Vis kursinformasjon
30.09.17 01.10.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 3 13 1 300
Vis kursinformasjon
06.10.17 08.10.17 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 5 24 2 400
Vis kursinformasjon
19.11.17 19.11.17 130 Nødnett Terminal- brukerkurs NRH 4 10 1 000 12
SUM ROGALAND 11 gjennomførte kurs 48 227 22 700 42

Hordaland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
13.08.17 20.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
13.08.17 20.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
13.08.17 20.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
13.08.17 20.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 9 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
13.08.17 20.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
13.08.17 20.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 8 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
13.08.17 20.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 135
Vis kursinformasjon
13.08.17 20.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 135
Norske Redningshunder Hordaland distrikt
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 18 1 800
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 1070 Lavinekurs 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 6169 NRH - Lavine C-B 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 6228 Lavinehundfører 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
08.02.17 12.02.17 6169 NRH - Lavine C-B 6 20 2 000
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 6228 Lavinehundfører 8 20 2 000
Vis kursinformasjon
25.02.17 03.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 61 6 100
Vis kursinformasjon
25.02.17 03.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 9 61 6 100
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 4 38 3 800
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 38 3 800
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 175 B-kurs treningslag 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 176 Rekrutt Ettersøk 7 38 3 800
Vis kursinformasjon
29.09.17 01.10.17 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 25 21 2 100 20
Vis kursinformasjon
04.10.17 13.12.17 210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine 4 36 3 600
Vis kursinformasjon
21.10.17 22.10.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 6 13 1 300 6
Vis kursinformasjon
02.11.17 07.12.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
01.12.17 03.12.17 1188 Vintersøk redningshund 4 14 1 400
Vis kursinformasjon
01.12.17 03.12.17 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400
Vis kursinformasjon
01.12.17 03.12.17 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400
Vis kursinformasjon
01.12.17 03.12.17 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400
Norske Redningshunder Sør-Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
11.08.17 13.08.17 1791 Sporkurs NRH 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
11.08.17 13.08.17 1726 Overværsøk for redningshunder. 6 17 1 700
SUM HORDALAND 33 gjennomførte kurs 212 1 267 126 700 1 106

Sogn og Fjordane

Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt
Vis kursinformasjon
14.01.17 15.01.17 1188 Vintersøk redningshund 4 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
14.01.17 15.01.17 1188 Vintersøk redningshund 4 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
14.01.17 15.01.17 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
06.05.17 07.05.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400
Vis kursinformasjon
06.05.17 07.05.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400
Vis kursinformasjon
25.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
Vis kursinformasjon
25.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
Vis kursinformasjon
25.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
Vis kursinformasjon
25.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
SUM SOGN OG FJORDANE 12 gjennomførte kurs 68 256 25 600 120

Møre og Romsdal

Norske Redningshunder Møre og Romsdal distrikt
Vis kursinformasjon
26.05.17 28.05.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
26.05.17 28.05.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
26.05.17 28.05.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
26.05.17 28.05.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
27.10.17 29.10.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 21
Vis kursinformasjon
27.10.17 29.10.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900 21
Vis kursinformasjon
27.10.17 29.10.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 19 1 900 21
Vis kursinformasjon
27.10.17 29.10.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 21
Vis kursinformasjon
27.10.17 29.10.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 19 1 900 21
Vis kursinformasjon
27.10.17 29.10.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 21
Norske Redningshunder Nordmøre lag
Vis kursinformasjon
25.08.17 27.08.17 106 Katastrofesøk A-treningslag 3 24 2 400 24
Vis kursinformasjon
25.08.17 27.08.17 105 Katastrofe B-kurs 4 24 2 400 24
Vis kursinformasjon
25.08.17 27.08.17 108 Katastrofesøk Nybegynnerlag 9 24 2 400 24
SUM MØRE OG ROMSDAL 18 gjennomførte kurs 84 357 35 700 369

Sør-Trøndelag

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 9 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 3 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 8 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 10 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 7 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 9 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 8 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 143
Vis kursinformasjon
16.07.17 23.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 143
Norske Redningshunder Innherred lag
Vis kursinformasjon
18.05.17 21.05.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
14.09.17 17.09.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Norske Redningshunder Oppdal lag
Vis kursinformasjon
05.05.17 07.05.17 1249 Mentalkunnskap og testing 10 25 2 500 30
Vis kursinformasjon
02.06.17 04.06.17 1791 Sporkurs NRH 4 16 1 600 5
Vis kursinformasjon
02.06.17 04.06.17 1791 Sporkurs NRH 4 16 1 600 6
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
01.09.17 03.09.17 1726 Overværsøk for redningshunder. 10 17 1 700 69
Norske Redningshunder Trøndelag distrikt
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
12.05.17 14.05.17 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 12 24 2 400 24
Norske Redningshunder Værnesregionen lag
Vis kursinformasjon
23.06.17 25.06.17 1726 Overværsøk for redningshunder. 5 17 1 700 5
Vis kursinformasjon
23.06.17 25.06.17 1791 Sporkurs NRH 5 16 1 600 5
Vis kursinformasjon
23.06.17 25.06.17 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 5 24 2 400 5
SUM SØR-TRØNDELAG 25 gjennomførte kurs 170 1 211 121 100 2 151

Nord-Trøndelag

Norske Redningshunder Innherred lag
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000
Vis kursinformasjon
09.07.17 13.07.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 3 18 1 800
Vis kursinformasjon
12.08.17 27.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
06.10.17 08.10.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 3 18 1 800
Vis kursinformasjon
06.10.17 08.10.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 18 1 800
Vis kursinformasjon
06.10.17 08.10.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900
Norske Redningshunder Trøndelag
Vis kursinformasjon
28.04.17 30.04.17 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 10 22 2 200 44
SUM NORD-TRØNDELAG 7 gjennomførte kurs 34 175 17 500 44

Nordland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
25.03.17 28.03.17 1659 NRH Figurant Lavine del 1 15 36 3 600
Vis kursinformasjon
26.03.17 01.04.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 124
Vis kursinformasjon
26.03.17 01.04.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 124
Vis kursinformasjon
26.03.17 01.04.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 124
Vis kursinformasjon
26.03.17 01.04.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 8 66 6 600 124
Vis kursinformasjon
26.03.17 01.04.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 8 66 6 600 124
Vis kursinformasjon
29.03.17 01.04.17 1660 NRH Figurant Lavine del 2 5 35 3 500
Vis kursinformasjon
29.03.17 01.04.17 1660 NRH Figurant Lavine del 2 5 35 3 500
Vis kursinformasjon
29.03.17 01.04.17 1660 NRH Figurant Lavine del 2 5 35 3 500
Vis kursinformasjon
06.09.17 10.09.17 1146 Katastrofe- hovedkurs 5 43 4 300 86
Vis kursinformasjon
06.09.17 10.09.17 1146 Katastrofe- hovedkurs 6 43 4 300 86
Vis kursinformasjon
06.09.17 10.09.17 1146 Katastrofe- hovedkurs 4 43 4 300 86
Vis kursinformasjon
06.09.17 10.09.17 1146 Katastrofe- hovedkurs 6 43 4 300 86
Norske Redningshunder Bodø lag
Vis kursinformasjon
28.01.17 29.01.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 15 1 500 16
Vis kursinformasjon
28.01.17 29.01.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 15 1 500 16
Vis kursinformasjon
04.02.17 05.02.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
23.06.17 25.06.17 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 5 21 2 100 30
Vis kursinformasjon
23.06.17 25.06.17 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 6 21 2 100 30
Norske Redningshunder Harstad lag
Vis kursinformasjon
03.02.17 09.02.17 1070 Lavinekurs 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
03.02.17 09.02.17 1070 Lavinekurs 5 20 2 000
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
24.02.17 26.02.17 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400
Vis kursinformasjon
24.02.17 26.02.17 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400
Vis kursinformasjon
24.02.17 26.02.17 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400
Vis kursinformasjon
29.09.17 01.10.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 3 18 1 800
Vis kursinformasjon
29.09.17 01.10.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 18 1 800
Vis kursinformasjon
29.09.17 01.10.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 18 1 800
Norske Redningshunder Lofoten lag
Vis kursinformasjon
03.01.17 29.01.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
31.01.17 26.02.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
17.04.17 27.07.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 38 3 800
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 23 2 300
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 23 2 300
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 23 2 300 8
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 6156 Redningshund - sommer 7 23 2 300
Vis kursinformasjon
04.05.17 04.06.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Vis kursinformasjon
06.06.17 09.07.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
18.07.17 22.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 41 4 100
Vis kursinformasjon
27.08.17 10.10.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 41 4 100
Vis kursinformasjon
13.10.17 15.10.17 6156 Redningshund - sommer 5 22 2 200
Norske Redningshunder Narvik lag
Vis kursinformasjon
06.06.17 24.06.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
06.06.17 24.06.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
27.06.17 06.07.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 40
Vis kursinformasjon
01.07.17 19.08.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 27
Vis kursinformasjon
09.07.17 18.07.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 27
Vis kursinformasjon
20.07.17 27.07.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 27
Vis kursinformasjon
01.08.17 19.08.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 27
Vis kursinformasjon
03.10.17 14.10.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.10.17 14.10.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
17.10.17 29.10.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
17.10.17 29.10.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.11.17 07.11.17 149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH 4 26 2 600
Vis kursinformasjon
09.11.17 12.12.17 6110 Dressur av hund 3 20 2 000
Vis kursinformasjon
09.11.17 12.12.17 6110 Dressur av hund 3 20 2 000
Norske Redningshunder Rana lag
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1070 Lavinekurs 3 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1070 Lavinekurs 4 20 1 000
Vis kursinformasjon
09.06.17 10.06.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 5 13 1 300
Norske Redningshunder Søndre Nordland distrikt
Vis kursinformasjon
17.02.17 12.03.17 6225 NRH - rekrutt - lavine 5 32 3 200
Vis kursinformasjon
17.02.17 12.03.17 6225 NRH - rekrutt - lavine 5 32 3 200
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 4 31 3 100 41
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 31 3 100 41
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 37
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 33 3 300 43
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 33 3 300 43
SUM NORDLAND 62 gjennomførte kurs 304 1 920 191 000 1 531

Troms

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
06.08.17 13.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 6 71 7 100 122
Vis kursinformasjon
06.08.17 13.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 122
Vis kursinformasjon
06.08.17 13.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 122
Vis kursinformasjon
06.08.17 13.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 9 71 7 100 122
Vis kursinformasjon
06.08.17 13.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 5 71 7 100 122
Vis kursinformasjon
06.08.17 13.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 122
Vis kursinformasjon
06.08.17 13.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 122
Vis kursinformasjon
06.08.17 13.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 6 71 7 100 122
Vis kursinformasjon
06.08.17 13.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 7 71 7 100 122
Norske Redningshunder Harstad lag
Vis kursinformasjon
14.01.17 09.02.17 1070 Lavinekurs 4 20 2 000
Vis kursinformasjon
15.01.17 08.02.17 1070 Lavinekurs 4 20 2 000
Vis kursinformasjon
06.06.17 02.07.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 950
Vis kursinformasjon
11.06.17 01.07.17 6156 Redningshund - sommer 5 28 1 400
Vis kursinformasjon
03.07.17 21.08.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 17 850
Vis kursinformasjon
05.07.17 23.08.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 20 1 000
Vis kursinformasjon
13.09.17 07.10.17 1791 Sporkurs NRH 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
14.09.17 02.10.17 1791 Sporkurs NRH 5 16 1 600
Vis kursinformasjon
04.10.17 26.11.17 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
08.10.17 30.11.17 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 4 17 1 700
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 18 1 800
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900
Vis kursinformasjon
15.09.17 01.10.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 6 36 3 600
Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
28.01.17 11.02.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 1070 Lavinekurs 3 20 2 000
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 6228 Lavinehundfører 4 28 2 800
Vis kursinformasjon
25.04.17 16.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000
Vis kursinformasjon
20.05.17 18.06.17 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 5 40 4 000
Vis kursinformasjon
26.08.17 12.09.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000
Vis kursinformasjon
07.12.17 17.12.17 1070 Lavinekurs 5 20 2 000
Norske Redningshunder Troms distrikt
Vis kursinformasjon
05.01.17 27.02.17 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
31.01.17 05.03.17 6169 NRH - Lavine C-B 5 36 3 600 36
Vis kursinformasjon
24.02.17 26.02.17 1188 Vintersøk redningshund 9 14 1 400
Vis kursinformasjon
19.05.17 21.05.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 6 18 1 800 18
Vis kursinformasjon
19.05.17 21.05.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
29.09.17 01.10.17 1249 Mentalkunnskap og testing 15 19 1 900
SUM TROMS 37 gjennomførte kurs 201 1 274 123 200 1 187

Finnmark

Norske Redningshunder Alta lag
Vis kursinformasjon
02.06.17 05.06.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.06.17 05.06.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.06.17 05.06.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.06.17 05.06.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Norske Redningshunder Finnmark distrikt
Vis kursinformasjon
02.03.17 05.03.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 8 24 2 400 26
Vis kursinformasjon
02.03.17 05.03.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 24 2 400 26
Vis kursinformasjon
02.03.17 19.03.17 1373 Lavinekurs C/B 5 48 4 800 52
Vis kursinformasjon
17.03.17 19.03.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 23 2 300 26
Vis kursinformasjon
17.03.17 19.03.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 23 2 300 26
Vis kursinformasjon
21.04.17 23.04.17 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 9 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
03.06.17 04.06.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 4 13 1 300
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 2 13 1 300 26
Vis kursinformasjon
23.06.17 25.06.17 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 4 24 2 400 30
Vis kursinformasjon
30.09.17 01.10.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 16 1 600 2
Vis kursinformasjon
30.09.17 01.10.17 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 5 16 1 600 2
Vis kursinformasjon
30.09.17 01.10.17 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 6 16 1 600 2
Norske Redningshunder Øst-Finnmark lag
Vis kursinformasjon
25.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 1 350 20
Vis kursinformasjon
25.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 8 27 1 350 20
Vis kursinformasjon
01.09.17 03.09.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
01.09.17 03.09.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
02.09.17 01.10.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 4 36 3 600 5
SUM FINNMARK 21 gjennomførte kurs 110 511 48 400 292
SUM HELE LANDET 406 gjennomførte kurs 2 338 12 617 1 237 950 11 626

Last ned tabelldata: CSV