Kursstatistikk 2017 for NBS

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Tune BS-lag
Vis kursinformasjon
04.01.17 21.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 9 8 800
SUM ØSTFOLD 1 gjennomført kurs 9 8 800 0

Oslo

Oslo og Akershus Bonde-og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
17.01.17 11.04.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600
SUM OSLO 1 gjennomført kurs 6 16 1 600 0

Hedmark

Kongsvinger BS-lag
Vis kursinformasjon
09.02.17 27.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Vis kursinformasjon
09.02.17 27.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Løten BS-lag
Vis kursinformasjon
02.02.17 08.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
Odal BS-lag
Vis kursinformasjon
24.01.17 16.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 12 1 200
Vang BS-lag
Vis kursinformasjon
08.02.17 28.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
SUM HEDMARK 5 gjennomførte kurs 21 72 7 200 0

Oppland

Fåberg BS-lag
Vis kursinformasjon
09.02.17 23.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 12 1 200
Vis kursinformasjon
13.06.17 11.11.17 1474 Konservering av matvarer. 9 16 1 600
Nord-Fron BS
Vis kursinformasjon
13.02.17 23.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
14.02.17 23.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Nord-Fron BS-lag
Vis kursinformasjon
13.02.17 23.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 12 1 200
Ringebu og Fåvang BS-lag
Vis kursinformasjon
20.01.17 23.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 11 1 100
Sør-Fron BS-lag
Vis kursinformasjon
16.02.17 23.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 8 800
Torpa og omland BS-lag
Vis kursinformasjon
22.02.17 22.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Toten Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
13.03.17 19.04.17 8883 Lafting grunnkurs 8 46 4 600
Vis kursinformasjon
26.04.17 20.05.17 8943 Lafting - videregående kurs 7 40 4 000 32
Øyer og Tretten BS lag
Vis kursinformasjon
21.02.17 12.09.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 13 1 300 36
Øystre Slidre BS-lag
Vis kursinformasjon
24.01.17 10.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 14 1 400
SUM OPPLAND 12 gjennomførte kurs 71 220 22 000 68

Buskerud

Buskerud BS-lag
Vis kursinformasjon
24.01.17 12.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
26.04.17 03.01.18 116 Drift av lokallag i NBS 5 20 2 000
Eiker og omegn BS lag
Vis kursinformasjon
23.01.17 14.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 9 900
Vis kursinformasjon
02.02.17 13.09.17 116 Drift av lokallag i NBS 3 24 2 400
Vis kursinformasjon
07.10.17 09.10.17 209 Matnyttig Lokalmat 6 13 1 300 27
Modum Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
21.02.17 23.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 8 800
Sokna BS lag
Vis kursinformasjon
31.01.17 14.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 9 900
Ål og Hol BS-lag
Vis kursinformasjon
10.02.17 27.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 10 1 000
SUM BUSKERUD 8 gjennomførte kurs 40 111 11 100 27

Telemark

Vest-Telemark Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
07.02.17 24.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 8 9 900
SUM TELEMARK 1 gjennomført kurs 8 9 900 0

Aust-Agder

Østre Agder BS lag
Vis kursinformasjon
21.02.17 28.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 8 800
SUM AUST-AGDER 1 gjennomført kurs 6 8 800 0

Vest-Agder

Audnedal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
06.02.17 06.05.17 5101 Jegerprøven 14 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.04.17 04.05.17 5101 Jegerprøven 11 30 3 000
Lindesnes- og Mandal BS-lag
Vis kursinformasjon
09.02.17 26.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600
Øvrebø og Hægeland BS
Vis kursinformasjon
26.02.17 14.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600
SUM VEST-AGDER 4 gjennomførte kurs 37 89 8 900 0

Rogaland

Sandnes BS senior
Vis kursinformasjon
24.01.17 10.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Sandnes BS-lag
Vis kursinformasjon
01.02.17 16.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Sandnes BS* lag
Vis kursinformasjon
06.02.17 28.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 12 1 200
Tysvær og Bokn BS lag
Vis kursinformasjon
01.02.17 13.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
01.02.17 13.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
SUM ROGALAND 5 gjennomførte kurs 24 76 7 600 0

Hordaland

Ullensvang Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
25.01.17 08.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 8 800
Voss BS-lag
Vis kursinformasjon
03.02.17 28.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
SUM HORDALAND 2 gjennomførte kurs 7 24 2 400 0

Sogn og Fjordane

Hyllestad BS-lag
Vis kursinformasjon
26.01.17 16.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
28.01.17 25.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Vis kursinformasjon
29.01.17 25.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 12 1 200
Vis kursinformasjon
30.01.17 25.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 12 1 200
Naustdal Bonde og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
01.02.17 28.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 15 1 500
Stryn BS-lag
Vis kursinformasjon
30.01.17 16.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 11 1 100
Vis kursinformasjon
30.01.17 16.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 9 900
SUM SOGN OG FJORDANE 7 gjennomførte kurs 27 91 9 100 0

Møre og Romsdal

Aure BS-lag
Vis kursinformasjon
07.02.17 28.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 16 1 600
Fræna BS-lag
Vis kursinformasjon
11.01.17 08.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Gjemnes og Tingvoll BS lag
Vis kursinformasjon
02.02.17 27.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 3 12 1 200
Halsa Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
06.02.17 27.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 12 1 200
Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
03.02.17 04.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 4 16 1 600
Vanylven BS-lag
Vis kursinformasjon
01.02.17 27.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
SUM MØRE OG ROMSDAL 6 gjennomførte kurs 27 88 8 800 0

Sør-Trøndelag

Nedre Gauldal BS-lag
Vis kursinformasjon
21.02.17 27.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 8 800
SUM SØR-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs 5 8 800 0

Nord-Trøndelag

Inderøy BS-lag
Vis kursinformasjon
30.01.17 04.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Namdalseid BS-lag
Vis kursinformasjon
17.01.17 07.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 8 800
Nærøy BS-lag
Vis kursinformasjon
31.01.17 06.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 16 1 600
Verdal BS-lag
Vis kursinformasjon
01.02.17 15.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 16 1 600
SUM NORD-TRØNDELAG 4 gjennomførte kurs 24 56 5 600 0

Nordland

Andøy BS-lag
Vis kursinformasjon
02.02.17 23.02.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600
Beiarn og Skjerstad BS-lag
Vis kursinformasjon
15.02.17 09.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 6 16 1 600
Hamarøy/Tysfjord BS-lag
Vis kursinformasjon
26.01.17 17.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 5 16 1 600
Vega BS-lag
Vis kursinformasjon
01.03.17 14.03.17 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 7 12 1 200
SUM NORDLAND 4 gjennomførte kurs 24 60 6 000 0

Troms

Troms Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
02.10.17 03.10.17 112 Regnskapskurs 11 12 1 200
SUM TROMS 1 gjennomført kurs 11 12 1 200 0

Finnmark

Finnmark BS-lag
Vis kursinformasjon
08.11.17 09.11.17 112 Regnskapskurs 10 13 1 300
SUM FINNMARK 1 gjennomført kurs 10 13 1 300 0
SUM HELE LANDET 64 gjennomførte kurs 357 961 96 100 95

Last ned tabelldata: CSV