Kursstatistikk 2017 for NBF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Akershus

Norsk Botanisk Forening - Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
27.04.17 30.04.17 161 Kryptogam-kurs 19 8 800 20
Vis kursinformasjon
16.06.17 17.06.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 15 8 800 25
SUM AKERSHUS 2 gjennomførte kurs 34 16 1 600 45

Oslo

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
06.08.17 07.08.17 4120 Slåttekurs 14 19 1 900 20
Norsk Botanisk Forening - Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
02.09.17 03.09.17 4120 Slåttekurs 9 17 1 700 55
Vis kursinformasjon
08.09.17 09.09.17 161 Kryptogam-kurs 21 8 800 20
Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
19.01.17 26.03.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 5 8 800 20
Vis kursinformasjon
16.02.17 14.05.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 8 800 50
Vis kursinformasjon
26.03.17 03.10.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 4 11 1 100 150
Vis kursinformasjon
02.04.17 06.04.17 169 Plantekunnskap 15 25 3 754
Vis kursinformasjon
19.10.17 09.11.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 5 8 800 10
SUM OSLO 8 gjennomførte kurs 76 104 11 654 325

Oppland

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 2023 Turplanlegging 16 17 1 700 40
Vis kursinformasjon
17.08.17 19.08.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 11 12 1 200 20
SUM OPPLAND 2 gjennomførte kurs 27 29 2 900 60

Buskerud

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
20.10.16 25.05.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 5 13 1 300
Vis kursinformasjon
01.06.17 03.07.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 16 1 600
SUM BUSKERUD 2 gjennomførte kurs 8 29 2 900 0

Telemark

Moseklubben
Vis kursinformasjon
01.12.16 16.03.17 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 4 15 1 500
Telemark Botaniske Forening avd. Midt-Telemark
Vis kursinformasjon
23.02.17 14.05.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 4 9 900 20
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 4120 Slåttekurs 10 13 1 300 20
SUM TELEMARK 3 gjennomførte kurs 18 37 3 700 40

Vest-Agder

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
19.08.17 20.08.17 1706 Florasamling 25 12 1 200 40
SUM VEST-AGDER 1 gjennomført kurs 25 12 1 200 40

Rogaland

Norsk Botanisk Forening Rogaland
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1787 Mosekunnskap og kartleggingsdugnad på Vestlandet 14 13 1 300 5
Vis kursinformasjon
20.10.17 22.10.17 1787 Mosekunnskap og kartleggingsdugnad på Vestlandet 22 16 1 600 10
SUM ROGALAND 2 gjennomførte kurs 36 29 2 900 15

Hordaland

Sunnhordland Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
08.06.17 11.06.17 169 Plantekunnskap 11 27 2 700 50
Vis kursinformasjon
08.06.17 11.06.17 169 Plantekunnskap 3 28 2 800 50
Vis kursinformasjon
08.06.17 11.06.17 169 Plantekunnskap 10 28 2 800 50
SUM HORDALAND 3 gjennomførte kurs 24 83 8 300 150

Møre og Romsdal

Moseklubben
Vis kursinformasjon
21.04.17 23.04.17 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 6 29 2 900 35
Vis kursinformasjon
21.04.17 23.04.17 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 7 29 2 900 55
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs 13 58 5 800 90

Troms

Moseklubben
Vis kursinformasjon
23.08.17 27.08.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 15 45 4 500 45
SUM TROMS 1 gjennomført kurs 15 45 4 500 45

Finnmark

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
14.07.17 19.07.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 10 45 4 500
Norsk Botanisk Forening - Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
14.07.17 23.07.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 4 49 4 900
SUM FINNMARK 2 gjennomførte kurs 14 94 9 400 0
SUM HELE LANDET 28 gjennomførte kurs 290 536 54 854 810

Last ned tabelldata: CSV