Kursstatistikk 2017 for NB

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Fredrikstad og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.02.17 22.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 6
Vis kursinformasjon
14.03.17 28.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 9 9 900 5
Vis kursinformasjon
04.04.17 02.09.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 13 33 3 300
Vis kursinformasjon
18.05.17 05.06.17 9613 Dronningavlskurs 17 14 1 400 18
Halden og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.02.17 27.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 17 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
08.05.17 22.05.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 6 9 900 9
Vis kursinformasjon
29.05.17 04.11.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 6 32 3 200 32
Tune og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 21.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 15 1 500 12
Vis kursinformasjon
06.03.17 13.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 10 9 900 6
Vis kursinformasjon
28.03.17 04.07.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 8 30 3 000 14
Vis kursinformasjon
02.05.17 15.05.17 184 Tillitsvalgt-kurs 6 9 900 8
SUM ØSTFOLD 11 gjennomførte kurs 109 184 18 400 122

Akershus

Asker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.02.17 20.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 14 12 1 200
Vis kursinformasjon
20.03.17 04.09.17 1216 Birøkt grunnkurs 12 30 3 000
Aurskog-Høland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.02.17 08.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 4 9 900 12
Bærum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
01.03.17 15.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
06.03.17 16.08.17 1636 Birøkt- nybegynner 21 36 3 600 8
Vis kursinformasjon
21.04.17 30.08.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 14 12 1 200
Vis kursinformasjon
30.05.17 13.10.17 9613 Dronningavlskurs 7 12 1 200
Eidsvoll Birøkterlag
Vis kursinformasjon
01.03.17 16.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 19 9 900 26
Vis kursinformasjon
08.04.17 15.11.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 7 18 1 800 30
Fet Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.04.17 27.04.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 5 9 900 15
Vis kursinformasjon
04.05.17 25.11.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 6 32 3 200 65
Nedre Romerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.04.17 08.08.17 1216 Birøkt grunnkurs 3 33 3 300
Vis kursinformasjon
04.04.17 23.09.17 1212 Birøkt - nybegynner 20 27 2 700
Norges Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.06.17 10.06.17 1252 Testverter - en innføring 7 8 800
Vis kursinformasjon
27.11.17 27.11.17 1252 Testverter - en innføring 9 8 800
Norges Birøkterlag*
Vis kursinformasjon
20.01.17 21.01.17 1558 Kurslederkurs 27 8 800
Raumnes Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.04.17 01.09.17 1212 Birøkt - nybegynner 7 24 2 400
Ski Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.02.17 15.09.17 1212 Birøkt - nybegynner 17 27 2 700 20
Ullensaker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.02.17 02.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200
Ås og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 09.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200
Vis kursinformasjon
13.02.17 13.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200
SUM AKERSHUS 21 gjennomførte kurs 227 362 36 200 176

Oslo

BYBI birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.03.17 26.11.17 1216 Birøkt grunnkurs 29 33 3 300
Oslo og omegn birøkterlag
Vis kursinformasjon
19.01.17 09.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
Stange Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.09.17 25.10.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 5 9 900 3
SUM OSLO 3 gjennomførte kurs 39 54 5 400 3

Hedmark

Ringsaker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.03.17 20.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 13 9 900
Solør Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.05.16 19.09.16 1501 Birøkt nybegynner-del 2 14 32 1 600 64
Vis kursinformasjon
13.03.17 28.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 21 12 1 200 4
Østerdalen Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.02.17 27.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200
SUM HEDMARK 4 gjennomførte kurs 52 65 4 900 68

Oppland

Gudbrandsdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
17.10.17 07.11.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200
Hadeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.01.17 14.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 25
Vis kursinformasjon
22.02.17 15.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 3 12 1 200 6
Toten Birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.02.17 28.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 34 9 900 30
SUM OPPLAND 4 gjennomførte kurs 52 45 4 500 61

Buskerud

Drammen og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.02.17 04.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200
Vis kursinformasjon
03.04.17 25.04.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 5 9 900 10
Vis kursinformasjon
02.05.17 29.08.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 9 32 3 200 10
Eiker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
09.03.17 23.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 9 9 900
Vis kursinformasjon
27.04.17 19.09.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 6 33 3 300
Vis kursinformasjon
13.05.17 02.12.17 1740 Fagmøte 5 21 2 100
Lier, Røyken og Hurum birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.02.17 16.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200
Modum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.02.17 09.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 7 9 900 4
Vis kursinformasjon
20.04.17 26.09.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 6 32 3 200 20
Ringerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.04.17 14.09.17 1212 Birøkt - nybegynner 12 24 2 400 27
Sigdal birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.02.17 16.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200 10
SUM BUSKERUD 11 gjennomførte kurs 80 205 20 500 81

Vestfold

Larvik og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.04.17 19.04.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 9 9 900 9
Vis kursinformasjon
10.05.17 21.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 9 32 3 200 45
Nordre Vestfold birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.03.17 27.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 6 12 1 200
Sandar birøkterlag
Vis kursinformasjon
29.03.17 26.04.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 10 9 900
Tønsberg og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
30.01.17 13.02.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 12 9 900 3
SUM VESTFOLD 5 gjennomførte kurs 46 71 7 100 57

Telemark

Drangedal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.03.17 15.09.17 1212 Birøkt - nybegynner 6 27 2 700
Midt-Telemark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 06.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200 6
Notodden Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.04.17 29.05.17 9613 Dronningavlskurs 16 13 1 300
Siljan Birøkterlag
Vis kursinformasjon
22.11.16 23.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 4 17 1 700 15
Skien Birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.02.17 30.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 10 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
27.02.17 29.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 9
Vis kursinformasjon
03.05.17 16.08.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 3 36 3 600
Vest - Telemark Birøktarlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 27.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200
Vis kursinformasjon
15.03.17 26.04.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 12 12 1 200 8
Vis kursinformasjon
03.05.17 25.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 5 33 3 300 25
Vis kursinformasjon
08.05.17 25.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 7 31 3 100 25
SUM TELEMARK 11 gjennomførte kurs 87 217 21 700 100

Aust-Agder

Aust-Agder Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.04.17 12.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 12 32 3 200 45
Sand Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.03.17 03.04.17 9603 KSL - i birøkten XX 6 16 1 600 4
Vis kursinformasjon
26.04.17 13.06.17 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500
SUM AUST-AGDER 3 gjennomførte kurs 24 63 6 300 49

Vest-Agder

Kristiansand Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.03.17 25.09.17 1212 Birøkt - nybegynner 8 17 1 700 25
Kristiansand og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.03.17 03.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 12 12 1 200 8
Lister Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.03.17 20.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 10 9 900 15
Mandal og Sør-Audnedal birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.03.17 21.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 15 12 1 200
Vis kursinformasjon
28.03.17 06.06.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 18 32 3 200
SUM VEST-AGDER 5 gjennomførte kurs 63 82 8 200 48

Rogaland

Haugaland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.03.17 23.03.17 1637 Nybegynnerkurs i birøkt 14 18 900 84
Jæren Birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.03.17 23.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 10 13 1 300 18
Vis kursinformasjon
23.03.17 23.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 15
Vis kursinformasjon
25.04.17 02.09.17 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 4 34 3 400
Vis kursinformasjon
31.10.17 28.11.17 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 20 15 1 500
Karmøy Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 29.11.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 5 32 3 200 25
Ryfylke Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.17 15.02.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 10 9 900 9
Sokndal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.03.17 26.04.17 1636 Birøkt- nybegynner 8 21 2 100 42
SUM ROGALAND 8 gjennomførte kurs 80 154 14 500 193

Hordaland

Bergenske Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.04.17 07.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 11 32 3 200
Hardanger Birøktarlag
Vis kursinformasjon
22.03.17 26.10.17 1636 Birøkt- nybegynner 6 27 2 700 25
Sotra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.02.17 13.03.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 20 9 900
Vis kursinformasjon
05.03.17 19.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 13 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
30.04.17 02.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 17 36 3 600 10
Vis kursinformasjon
20.11.17 05.12.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 6 9 900 18
Sunnhordaland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
29.04.17 28.10.17 1216 Birøkt grunnkurs 7 34 3 400
SUM HORDALAND 7 gjennomførte kurs 80 159 15 900 65

Møre og Romsdal

Averøy Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.04.17 29.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 1 500 3
Møre og Romsdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.06.17 11.06.17 1740 Fagmøte 12 15 1 500 25
Vis kursinformasjon
10.06.17 11.06.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 25 15 1 500 25
Nordmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
19.03.17 02.04.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 13 9 900 18
Vis kursinformasjon
03.04.17 28.06.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200 16
Vis kursinformasjon
17.06.17 24.09.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 8 20 2 000 20
Smøla Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.04.17 30.04.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 9 9 900
Vestre Sunnmøre birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.04.17 02.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200 24
SUM MØRE OG ROMSDAL 8 gjennomførte kurs 89 107 10 700 131

Sør-Trøndelag

Malvik Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.01.17 11.02.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 13 9 900
Vis kursinformasjon
02.03.17 23.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
02.03.17 23.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
Orkdal og omegn birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.03.17 03.05.17 1637 Nybegynnerkurs i birøkt 15 12 1 200 36
SUM SØR-TRØNDELAG 4 gjennomførte kurs 40 45 4 500 48

Nord-Trøndelag

Levanger Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.17 06.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200
Nord-Innherred Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.03.17 03.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 3 12 1 200
Vis kursinformasjon
03.04.17 20.04.17 1500 Birøkt nybegynner - del 1 8 9 900
Vis kursinformasjon
02.05.17 24.08.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 8 32 3 200
Snåsa Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.03.17 23.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
27.05.17 25.06.17 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 4 15 1 500 22
Stjørdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.04.17 30.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 6 12 600
Trøndelag Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.02.17 19.10.17 1374 Birøkt- videregående 8 35 3 500 62
SUM NORD-TRØNDELAG 8 gjennomførte kurs 51 139 13 300 96

Troms

Troms Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.05.17 29.05.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 22 18 1 800 25
SUM TROMS 1 gjennomført kurs 22 18 1 800 25
SUM HELE LANDET 114 gjennomførte kurs 1 141 1 970 193 900 1 323

Last ned tabelldata: CSV