Kursstatistikk 2017 for DNT

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

DNT Vansjø
Vis kursinformasjon
14.03.17 16.03.17 1130 GPS 19 9 900 25
Vis kursinformasjon
19.04.17 26.04.17 142 Ferskingkurs 3 10 1 000
Vis kursinformasjon
29.04.17 30.04.17 1093 Havkajakk grunnkurs 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
13.09.17 26.09.17 142 Ferskingkurs 4 10 1 000
SUM ØSTFOLD 4 gjennomførte kurs 34 45 4 500 25

Akershus

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
29.04.17 30.04.17 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 12 15 1 500
Vis kursinformasjon
06.05.17 07.05.17 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 12 15 1 500
Vis kursinformasjon
12.05.17 14.05.17 1634 Kart- og kompass for turledere 4 19 950
Vis kursinformasjon
03.06.17 04.06.17 1494 Førstehjelp DNT turleder 15 15 1 500
Vis kursinformasjon
30.09.17 01.10.17 1494 Førstehjelp DNT turleder 15 15 1 500
Vis kursinformasjon
07.10.17 08.10.17 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 9 15 1 500
Vis kursinformasjon
21.10.17 22.10.17 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 11 15 1 500
SUM AKERSHUS 7 gjennomførte kurs 78 109 9 950 0

Oslo

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
04.01.17 07.01.17 1643 Skikurs alpint og telemark 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
11.01.17 14.01.17 1643 Skikurs alpint og telemark 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
11.02.17 11.02.17 1458 Isklatring -introdag 7 8 800
Vis kursinformasjon
12.02.17 12.02.17 1458 Isklatring -introdag 8 8 800
Vis kursinformasjon
05.05.17 07.05.17 2869 Klatrekurs mod. I 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
19.05.17 21.05.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 8 27 2 700
Vis kursinformasjon
26.05.17 28.05.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 7 22 2 200
Vis kursinformasjon
27.05.17 28.05.17 1127 Kameratredning 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
02.06.17 04.06.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 10 22 2 200
Vis kursinformasjon
08.06.17 11.06.17 1265 Klatreinstruktør Sport 5 22 2 200
Vis kursinformasjon
09.06.17 11.06.17 2869 Klatrekurs mod. I 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
15.06.17 18.06.17 1704 NF-godkjent metodekurs klatring 7 48 4 800
Vis kursinformasjon
17.06.17 22.06.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 7 27 2 700
Vis kursinformasjon
17.08.17 20.08.17 1470 Veileder NF-Klatreinstrkt. Høyfjell 4 45 4 500
Vis kursinformasjon
18.08.17 20.08.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 7 22 2 200
Vis kursinformasjon
08.09.17 10.09.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 7 27 2 700
SUM OSLO 16 gjennomførte kurs 112 360 36 000 0

Hedmark

Hamar og Hedemarken Turistforening
Vis kursinformasjon
25.08.17 10.09.17 2857 Sommerturleder 10 55 5 500
SUM HEDMARK 1 gjennomført kurs 10 55 5 500 0

Oppland

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
30.03.17 02.04.17 1286 Toppturkurs 14 29 2 900
Vis kursinformasjon
31.05.17 04.06.17 187 Brekurs og alpin ferdsel for skikjørere 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
03.06.17 06.07.17 1125 Brekurs for klatrere - 3 1/2 dag 6 28 2 800
Vis kursinformasjon
01.07.17 05.07.17 2918 Brekurs - intensiv 6 44 4 400
Vis kursinformasjon
07.07.17 13.07.17 1128 Fjellsportkurs nivå 1 4 56 5 600
Vis kursinformasjon
17.07.17 23.07.17 1128 Fjellsportkurs nivå 1 5 56 5 600
Vis kursinformasjon
24.07.17 28.07.17 2918 Brekurs - intensiv 6 44 4 400
DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
26.01.17 29.01.17 1634 Kart- og kompass for turledere 7 19 1 900
Vis kursinformasjon
17.02.17 25.02.17 1261 Vinterturleder mod. 4 9 75 7 500
Vis kursinformasjon
22.06.17 25.06.17 1634 Kart- og kompass for turledere 8 19 1 900
Vis kursinformasjon
11.07.17 16.07.17 2857 Sommerturleder 12 50 5 000
Vis kursinformasjon
26.08.17 31.08.17 2857 Sommerturleder 12 50 5 000
SUM OPPLAND 12 gjennomførte kurs 93 510 51 000 0

Buskerud

DNT Drammen og Omegn
Vis kursinformasjon
08.09.17 10.09.17 1575 Merkekurs - del 2 og 3 8 16 1 600 32
DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
12.01.17 15.01.17 1471 Grunnkurs skred 10 24 2 400
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 8 31 3 100
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1643 Skikurs alpint og telemark 31 16 1 600
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 1180 Skredinstruktørkurs del 2- veilederkurset 8 36 3 600
Vis kursinformasjon
29.06.17 02.07.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 9 27 2 700
Gyldenløve Kajakklub
Vis kursinformasjon
21.04.17 23.04.17 182 Turleder på vannet (Kajakk) 12 18 1 800 20
SUM BUSKERUD 7 gjennomførte kurs 86 168 16 800 52

Telemark

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 1471 Grunnkurs skred 9 24 2 400
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 2845 Isklatring. 8 16 1 600
Stavanger Turistforening
Vis kursinformasjon
14.01.17 17.01.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 4 38 3 800
Vis kursinformasjon
14.01.17 17.01.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 4 38 3 800
Vis kursinformasjon
24.01.17 19.02.17 1069 DNT vinterturleder-del 3 Krevende orientering 5 26 1 300
SUM TELEMARK 5 gjennomførte kurs 30 142 12 900 0

Vest-Agder

Stavanger Turistforening
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1471 Grunnkurs skred 8 20 2 000
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1068 Vinterturleder -del 2 Bolig i snø 5 24 1 200
SUM VEST-AGDER 2 gjennomførte kurs 13 44 3 200 0

Rogaland

Haugesund Turistforening
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 18 1 800 72
Stavanger Turistforening
Vis kursinformasjon
02.03.17 02.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 19 1 900
Vis kursinformasjon
15.03.17 29.10.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 5 22 2 200
Vis kursinformasjon
19.05.17 24.09.17 2857 Sommerturleder 11 54 5 400
Vis kursinformasjon
07.06.17 11.06.17 1553 Fjellklatrekurs 8 24 1 200
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 1555 Klippeklatring 11 18 900
Vis kursinformasjon
21.09.17 01.10.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 21 2 100
SUM ROGALAND 7 gjennomførte kurs 71 176 15 500 72

Hordaland

Bergen og Hordaland Turlag
Vis kursinformasjon
05.01.17 08.01.17 1738 NF Grunnkurs skred 12 20 1 000
Vis kursinformasjon
19.01.17 05.02.17 1261 Vinterturleder mod. 4 11 75 3 750
Vis kursinformasjon
19.01.17 05.02.17 1261 Vinterturleder mod. 4 12 75 3 750
Vis kursinformasjon
01.02.17 08.02.17 2840 Telemarkskurs 7 8 400
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 2845 Isklatring. 5 16 800
Vis kursinformasjon
09.02.17 12.02.17 1738 NF Grunnkurs skred 10 20 1 000
Vis kursinformasjon
09.03.17 12.03.17 1738 NF Grunnkurs skred 11 20 1 000
Vis kursinformasjon
23.03.17 26.03.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 10 19 950
Vis kursinformasjon
30.03.17 01.04.17 1130 GPS 10 9 450
Vis kursinformasjon
30.03.17 02.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 21 1 050
Vis kursinformasjon
20.04.17 23.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 9 19 950
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1555 Klippeklatring 12 18 900
Vis kursinformasjon
05.05.17 07.05.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 4 22 1 100
Vis kursinformasjon
06.05.17 07.05.17 1494 Førstehjelp DNT turleder 15 16 800
Vis kursinformasjon
13.05.17 15.05.17 1127 Kameratredning 12 18 1 800
Vis kursinformasjon
01.06.17 01.10.17 2857 Sommerturleder 5 64 6 400
Vis kursinformasjon
02.06.17 04.06.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 11 18 1 800 25
Vis kursinformasjon
10.06.17 11.06.17 1494 Førstehjelp DNT turleder 14 16 800
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 1555 Klippeklatring 12 18 900
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 12 22 1 100
Vis kursinformasjon
06.07.17 09.07.17 2920 Brekurs videregående 7 47 2 350
Vis kursinformasjon
08.07.17 14.07.17 2857 Sommerturleder 6 56 2 800
Vis kursinformasjon
07.08.17 13.08.17 1105 Brekurs - voksen 13 62 6 200
Vis kursinformasjon
25.08.17 27.08.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 10 27 2 700
Vis kursinformasjon
07.09.17 10.09.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 9 18 1 800 40
Vis kursinformasjon
09.09.17 10.09.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 12 22 2 200
Vis kursinformasjon
09.09.17 10.09.17 1555 Klippeklatring 12 18 1 800
DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
08.07.17 13.07.17 1104 Brekurs - ungdom 6 55 5 500
DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 119 Vinterturledersamling 14 20 2 000
SUM HORDALAND 29 gjennomførte kurs 295 839 58 050 65

Sogn og Fjordane

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
09.02.17 12.02.17 1471 Grunnkurs skred 5 24 2 400
Vis kursinformasjon
02.03.17 05.03.17 1471 Grunnkurs skred 12 24 2 400
Vis kursinformasjon
23.03.17 26.03.17 1471 Grunnkurs skred 5 24 2 400
Vis kursinformasjon
24.06.17 28.06.17 1123 Brekurs - 5 1/2 dag 4 47 4 700
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 1123 Brekurs - 5 1/2 dag 3 47 4 700
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 183 NF Metodekurs bre 6 42 4 200
Vis kursinformasjon
06.08.17 12.08.17 1129 Fjellsportkurs nivå 2. 9 56 5 600
Vis kursinformasjon
09.08.17 13.08.17 1470 Veileder NF-Klatreinstrkt. Høyfjell 5 45 4 500
Vis kursinformasjon
17.08.17 20.08.17 1553 Fjellklatrekurs 6 24 2 400
Sogn og Fjordane Turlag
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 12 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
28.04.17 30.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 10 19 1 900 10
Vis kursinformasjon
10.05.17 14.05.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 8 18 1 800 8
Vis kursinformasjon
13.05.17 14.05.17 2869 Klatrekurs mod. I 9 14 1 400 4
Vis kursinformasjon
03.06.17 04.06.17 2869 Klatrekurs mod. I 8 14 1 400 6
Vis kursinformasjon
16.06.17 18.06.17 1093 Havkajakk grunnkurs 10 16 1 600 2
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 18 1 800 10
SUM SOGN OG FJORDANE 16 gjennomførte kurs 124 459 45 900 45

Møre og Romsdal

Ålesund-Sunnmøre Turistforening
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 1471 Grunnkurs skred 22 24 2 400 100
Vis kursinformasjon
09.02.17 12.02.17 1471 Grunnkurs skred 12 24 2 400 50
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs 34 48 4 800 150

Nordland

Bodø og Omegn Tf.
Vis kursinformasjon
01.03.17 06.03.17 1261 Vinterturleder mod. 4 7 75 7 500
Vis kursinformasjon
10.03.17 12.03.17 1471 Grunnkurs skred 6 24 2 400
Vis kursinformasjon
18.03.17 20.03.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 5 31 3 100 5
Vis kursinformasjon
22.03.17 17.06.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 13 18 1 800
Hemnes Turistforening
Vis kursinformasjon
13.10.17 15.10.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 9 18 1 800 3
SUM NORDLAND 5 gjennomførte kurs 40 166 16 600 8

Troms

Troms Turlag
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 1093 Havkajakk grunnkurs 16 16 1 600 240
Vis kursinformasjon
21.09.17 26.09.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 8 18 1 800
Vis kursinformasjon
22.09.17 26.09.17 2857 Sommerturleder 12 50 5 000
Troms Turlag Fjellsportgruppa
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1738 NF Grunnkurs skred 17 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
20.01.17 22.01.17 1738 NF Grunnkurs skred 18 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 1180 Skredinstruktørkurs del 2- veilederkurset 8 36 3 600 30
SUM TROMS 6 gjennomførte kurs 79 160 16 000 330

Finnmark

Alta og Omegn Turlag
Vis kursinformasjon
01.09.17 06.09.17 2857 Sommerturleder 3 50 5 000 60
Hammerfest og omegn turlag
Vis kursinformasjon
18.08.17 20.08.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 21 2 100 25
Vis kursinformasjon
01.09.17 05.09.17 2857 Sommerturleder 6 55 5 500 60
Vis kursinformasjon
03.09.17 06.09.17 1634 Kart- og kompass for turledere 9 15 1 500
Sør-Varanger Turlag
Vis kursinformasjon
12.05.17 14.05.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 18 1 800 18
SUM FINNMARK 5 gjennomførte kurs 42 159 15 900 163
SUM HELE LANDET 124 gjennomførte kurs 1 141 3 440 312 600 910

Last ned tabelldata: CSV