N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 6 - 12.10.2017


Redusert statsstøtte til studieforbundene

Regjeringen foreslår for Stortinget å redusere bevilgningen til studieforbundene i Norge med 22,5 mill. kroner eller 11 % sammenlignet med årets nivå. For studieforbundene og kursvirksomheten i medlemsorganisasjonene er dette en stor skuffelse. Det gjenstår å se hva Stortingets behandling av Statsbudsjettet ender opp med.

Kursrapportfrist 3 måneder

Senest 3 måneder etter siste kursdag må rapport om gjennomført kurs sendes Studieforbundet for å få utbetalt kurstilskuddet på kr 100 pr time. For kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag, halveres kurstilskuddet. For kurs som avsluttes etter 15. oktober er siste frist for innsending av kursrapport 15. januar året etter. Det vil ikke bli utbetalt kurstilskudd basert på kursrapporter som mottas etter 15. januar.

Alle skal ha kursbevis

Før kursrapport sendes inn, skal kursbevis skrives ut og utleveres til deltakere som har fullført kurset. Dette er kursarrangørens ansvar! Kursarrangøren kan skrive ut ferdig utfylt kursbevis direkte fra Studieforbundets nettside eller fra rapportskjema i MineKurs. Det kan eventuelt benyttes egenproduserte kursbevis. Kursbeviset skal inneholde Studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold/omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan.

Nye studieplaner

For å få kurstilskudd, må det benyttes en godkjent studieplan. Det er mye å velge blant, se studieplankatalogen på nettsiden vår. Hvis du ikke finner det du ønsker, kan du utarbeide en ny studieplan. Studieforbundet hjelper til med å utarbeide/godkjenne nye studieplaner. Her er noen smakebiter på nylig godkjente studieplaner:
202 Vintersamling for sommerturledere (DNT / 24-26 timer)
203 Rundering - en innføring (NKK / 12-20 timer)
204 Rallylydighet nybegynner - helg (NKK / 10-16 timer)
205 Dommeropplæring for Basset (NKK / 24-36 timer)
206 Høns i hagen (Dnh / 12-16 timer)
207 Konditor for ein dag (4H / 8-12 timer)
208 Søm av klær (4H / 12-24 timer)
209 Matnyttig Lokalmat (NBS / 8-14 timer)
210 Redningshundekvipasjer Lavine (NRH / 35-39 timer)

Vellykket årskonferanse med 40 års-feiring

Sentrale personer fra medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger var samlet på Hurdalsjøen Hotel i månedsskiftet august/september til vellykket årskonferanse. Vi brukte tiden på strategidebatt for Studieforbundet, Det grønne skiftet, Norske Redningshunder i aksjon og omvisning i Eidsvollsbygningen. Studieforbundets 40 års jubileum ble markert under middagen.

Voksenpedagogikk mot utenforskap

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) inviterer medarbeidere i studieforbund og medlemsorganisasjonene til seminar om utfordringer knyttet til ulike former for utenforskap fredag 17. november i Oslo. Deltakerne vil tilegne seg økt kunnskap om motivasjon, rekruttering og metodikk, teoretisk påfyll og eksempler på god praksis i arbeidet med inkludering av utsatte grupper på flere arenaer. Påmelding direkte til vofo@vofo.no innen 12. november. Pris kr 1.000.

KompetansePluss Frivillighet

Frivillige organisasjoner kan søke om penger til gjennomføring av kurs i grunnleggende ferdigheter i norsk, regning og ikt, samt ferdigheter i muntlig norsk, for voksne med lite formell utdanning. Veiledende timesats for tilskuddsordningen KompetansePluss Frivillighet er kr 1.300 som skal dekke alle kostnader som bl.a. forberedelser, undervisning, materiell og kurslokaler. Studieforbundet kan hjelpe til med å formulere en eventuell søknad. Søknadsfrist 13. november.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost