Studieplaner

Tittel Timer Organisasjon Godkjent
2256 Sangfugler - å lære dem og kjenne 0 21 timer Norsk Ornitologisk Forening 09.10.2007
2258 NOF Jentekurs 0 15 timer Norsk Ornitologisk Forening 25.09.2007
1391 Fuglekjennskap for barn og voksne 0 8 timer NOF avd. Hedmark, Våtmarksgruppa 02.04.2013