Studieplaner

Tittel Timer Organisasjon Godkjent
1559 Kartlegging av planter 30 timer Østfold Botansike Forening 17.06.2014
1565 Florakartlegging. 22 timer Østfold Botaniske Forening 20.06.2014
1563 Moser i kalkområder 48 timer Agder Botaniske Forening 19.06.2014
9600 Biologisk mangfold- kartlegging av 45 timer Østalndsavdelingen 25.06.2008
1706 Florasamling 10 timer Norsk Botanisk Forening 26.05.2015
1423 Kartlegging av biologisk mangfold 21 timer Innlandet Botaniske Forening 05.08.2013
1403 Villblomsttur 10 timer Norsk Botanisk Forening 07.05.2013
2023 Turplanlegging. 15 timer Østandets Botaniske Forening 01.12.2009
1710 Botanikk- grunnkurs 25 timer Østlandsavdelingen 05.06.2015