Studieplaner

Tittel Timer Organisasjon Godkjent
1730 Florakunnskap og interessefellesskap 8 12 timer Norsk Botanisk Forening 25.09.2015
1559 Kartlegging av planter 7 30 timer Østfold Botansike Forening 17.06.2014
9600 Biologisk mangfold- kartlegging 4 45 timer Østalndsavdelingen 25.06.2008
1706 Florasamling 2 10 timer Norsk Botanisk Forening 26.05.2015
1403 Villblomsttur 2 10 timer Norsk Botanisk Forening 07.05.2013
1777 Fotografering av blomster 1 8 timer Buskerud Botaniske Forening 17.03.2016
1787 Mosekunnskap og kartleggingsdugnad på Vestlandet 1 16 timer Rogalandsavdelingen 04.04.2016
2023 Turplanlegging. 1 15 timer Østandets Botaniske Forening 01.12.2009
1565 Florakartlegging. 0 22 timer Østfold Botaniske Forening 20.06.2014
1563 Moser i kalkområder 0 48 timer Agder Botaniske Forening 19.06.2014
1710 Botanikk- grunnkurs 0 25 timer Østlandsavdelingen 05.06.2015
1423 Kartlegging av biologisk mangfold 0 21 timer Innlandet Botaniske Forening 05.08.2013