Studieplaner

Tittel Timer Organisasjon Godkjent
1559 Kartlegging av planter 4 30 timer Østfold Botansike Forening 17.06.2014
9600 Biologisk mangfold- kartlegging av 4 45 timer Østalndsavdelingen 25.06.2008
1565 Florakartlegging. 2 22 timer Østfold Botaniske Forening 20.06.2014
1706 Florasamling 2 10 timer Norsk Botanisk Forening 26.05.2015
1563 Moser i kalkområder 1 48 timer Agder Botaniske Forening 19.06.2014
1710 Botanikk- grunnkurs 1 25 timer Østlandsavdelingen 05.06.2015
1423 Kartlegging av biologisk mangfold 1 21 timer Innlandet Botaniske Forening 05.08.2013
1403 Villblomsttur 1 10 timer Norsk Botanisk Forening 07.05.2013
2023 Turplanlegging. 1 15 timer Østandets Botaniske Forening 01.12.2009
1730 Florakunnskap og interessefellesskap 0 12 timer Norsk Botanisk Forening 25.09.2015