9406 Lederkurs av barn og ungdom. Grunnkurs 1

Mål

Grunnkurs 1, 2 og 3 skal gi en innføring i ulike morsomme og trygge aktiviteter for barn og ungdom i hestemiljøet. Deltagerne skal få innsikt i hvordan de kan tilrettelegge og gjennomføre enkle kurs og undervisningsopplegg med hest for barn og ungdom. Kurset vil inneholde noe om pedagogiske metoder og virkemidler, motivasjonslære og konfliktløsning. Forslag til samarbeidsinstanser i arbeid med barn og ungdom samt idrettens målsetting i barneidrettsarbeid. Juniorleder 3 vil inneholde praktiske oppgaver med barn og hester.

Grunnkurs 1 skal hovedsakelig gi deltagerene teoretisk innsikt i barns utvikling og behov (fysisk, psykisk og sosialt) og hvordan aktiviteter med hest kan tilpasses.

Målgruppe

Alle som er interessert i hest og arbeid med barn og ungdom. Deltagerene bør være hestevant og fylt 14 år. Kursene må tas i rekkefølge.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord

1800 - 1900 Presentasjon av Norsk Hestesenter og Hest og Helse. Presentasjon av kursdeltakere og kursprogram.
1900 - 2100 Forelesning: Hvorfor er det så bra for barn å drive med hest? Grunnleggende behov hos barn og ungdom! Bruk av hest for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede barn.

2. samling

Timer med lærer: 9

Stikkord

0900 - 1230 Forelesning: Barns utvikling: - fysisk, psykisk og emosjonelt - språklig og sosialt
1230 - 1330 Lunsj
1330 - 1600 Forelesning: Idrettens målsetting i barneidrettsarbeid.
1600 - 1700 Gruppeoppgaver: Barns utvikling - tilbud med hester.
1700 - 1800 Kveldsmat
1800 - 2000 Gruppeoppgaver: Gjennomgang og presentasjon i plenum.
2100 Sosialt samvær

3. samling

Timer med lærer: 5

Stikkord

0900 - 1130 Forelesning: Hesteaktiviteter for barn på de ulike alderstrinn.
1130 - 1230 Gruppeoppgaver: Hesteaktiviteter for barn på de ulike alderstrinn.
1230 - 1300 Middag
1300 - 1400 Tema: Sikkerhet med barn og hest.
1400 - 1430 Oppsummering, kursevaluering og utdeling av kursbevis.

Litteratur/materiell for deltakerne

 • Hestehold i Praksis, Mats Melberg, Landbruksforlaget, 1997
 • Grunntrening på hestens premisser, Peer W. Vogel, Stabenfeldt, 1997

Krav til lærer/instruktør

Rideinstruktør helst med tilleggsutdanning som lærer/førskolelærer, barnevernspedagog. En person med mye praktisk erfaring med barn og hester.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

 • Veiledning for instruktører som underviser barn, Hege Nybråten, Landbruksforlaget
 • Best når det Gjelder, Willi Railo, NIF 1985
 • Du og jeg og vi to, Kari Lamer, Universitetsforlaget, 1997
 • Fra avvik til ansvar, Erik Larsen / Barbro Selnes, Tanum-Norli, 1983
 • Barns utvikling, Universitetsforlaget 1993
 • Skritt for Skritt, Ellen Moen/Arne Sivertsen, Vett & Viten A/S 1995
 • Lederutvikling, Morten Emil Berg, Bedriftsøkonomens Forlag, 1988
 • Anders Steller Pontus, Hege Nybråten, Landbruksforlaget, 1992
 • Hilde Saler opp Beauty, Hege Nybråten, Landbruksforlaget, 1992
 • Hilde og Beauty på Tur, Hege Nybråten, Landbruksforlaget, 1992
 • Even Rir Også, Hege Nybråten, Landbruksforlaget, 1992