6175 Svømme- og redningskurs

Mål:

I løpet av kurset skal hundene kunne gjennomføre en ferdighetstest : Svømme og Redningsprøve. Føreren skal ha gode kunnskaper om hvordan de selv skal videreutvikle denne redningsferdighet med sin hund.

Målgruppe:

Medlemmer av Norsk Newfoundlandshundklubb og andre som ønsker å lære hunden sin livredning i vann

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Målet med kurset er at hunden skal kunne ta "Vann og redningsprøve (SoR)"

Er det den tiden på året der det er umulig/|ikke forsvarlig for fører og hund å gå i vannet, kan innlæringen skje som et kurs på land "barmarkskurs". I sommerhalvåret vil innlæringen skje som en kombinasjon av trening på land og i vann.

1. samling

Timer med lærer: 15

Tema:

Vanntrening med hund, forsiktighetsregler, hensyn til hundens alder, kjønn, utvikling m.m.

Stikkord:

Hva man må ta hensyn til når man arbeider med store hunder i vann. Hvilke "farer" som kan oppstå. Hvilke forhåndsregler som må tas. Hva man kan forvente av hunden og hva man må vente med avhengig av hundens alder.

Arbeidsform og gjennomføring:

Både teori og praksis. Elevene skal foruten å arbeide med egen hund lære å være figuranter (hjelpere) på land og i vannet for andre kursdeltakere.

Problemstillinger:

Hunden vil ikke svømme Hunden klatrer på folk i vannet

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regler for vannprøver for newfoundlandshund. Sist oppdatert 01.01.2012 Eget kurskompendium utarbeidet av instruktører i Norsk Nerfoundlandshundklubb. Sist oppdatert i 2013.

Krav til lærer/instruktør:

Instruktøren må minimum være trinn II instruktør for vannprøver. For å kunne bli Trinn II instruktør må trinn I hos NKK (eller tilsvarende) være gjennomført og godkjent.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Regler for vannprøver for newfoundlandshund. Sist oppdatert 01.01.2012 Eget kurskompendium utarbeidet av instruktører i Norsk Nerfoundlandshundklubb. Sist oppdatert i 2013. Pedagogikk og Lederskap - Norsk Kenneel Klub og Norsk Brukshundsports Forbund Din Hund - S. Jerverud og G. Klintenberg - Jerverud Vattenarbete før Newfoundlandshund - Birgitta K. Larsson og S. Larsson

Opplegg for evaluering:

Skjema for evaluering av kurset og instruktøren