3484 Tillitsvalgt frivillig org.

Mål:

Øke nyvalgte klubbrådgivere sin kompetanse tilknyttet veiledning av 4H-klubber. Det er også et hovedmål å inspirere til et artig år som fritidsungdomsarbeider!

Målgruppe:

Voksne/ rådgivere i 4H

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Velkommen og bli kjent

Stikkord:

Velkommen til 4H-samling, hilsen fra landsstyrerepresentant, bli-kjent-del med Trivselsagenter.

Arbeidsform:

Foredrag og lek

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Coachteknikk, opplæring medlemsregister, presentasjon ulike prosjekter

Stikkord:

Å lære veiledningsteknikker til bruk i klubbstyrene (3 t), informasjon og arbeid med medlemsregisteret, foredrag og oppgaver tilknyttet prosjekter i organisasjonen.

Arbeidsform:

Foredrag, gruppeoppgaver, praktiske øvelser og fagtur

Problemstillinger:

Hvordan gjøre ungdom mest mulige selvstendige i klubbarbeidet? Og hvordan bistå medlemmene med informasjon og tips i de ulike prosjekter?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Fylkesplan, hjemmesider og styrets rolle

Stikkord:

Hva skjer i fylket fremover, hvordan fungerer hjemmesidene og hva er styret sin rolle.

Arbeidsform:

Foredrag, og mye praktiske øvelser tilknyttet styret sin rolle og arbeidsoppgaver

Litteratur/materiell for deltakerne:

Hefte om rådgiverrollen i 4H, utarbeidet av 4H Norge, 4H sine hjemmesider

Krav til lærer/instruktør:

Utdannet coach holder coachdelen - ellers ansatte/medlemmer i 4H som holder de andre delen

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Hefte om rådgiverrollen i 4H, utarbeidet av 4H Norge, 4H sine hjemmesider

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema