3007 Lederkurset

Mål:

Kurset skal gi deg praktisk speiderledererfaring. Etter å ha gjennomført Lederkurset kan du være enhetsleder i egen enhet.

Målgruppe:

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Studieplanen finnes ikke i elektronisk form. Ta eventuelt kontakt med Studieforbundet.

Dersom du skifter enhet må du ta programkurset tilpasset din nye enhet

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: