1202 Styrearbeid i 4H-klubben

Mål:

Lære hvordan styret skal samarbeide.
Lære om oppgaver til det enkelte styreverv.
Lære om hva styret skal gjøre for å få klubben til å fungere best mulig.

Målgruppe:

Styremedlemmer og klubbrådgivere i 4H

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Generelt om arbeidet i klubbstyret.

Stikkord:

-Om tillit.
-Klubbstyrets oppgaver.

Arbeidsform:

Styremøte/kurskveld, med gjennomføring av et styremøte der vi legger vekt på ulike enkeltoppgaver i styret.

Problemstillinger:

Formålsparagraf, lover og vedtekter.

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Styrefunksjonene, oppgaver og ansvar.

Stikkord:

-Leder/nestleder.
-Sekretær.
-Kasserer.
-Styremedlem

Arbeidsform:

Styremøte/kurskveld, med gjennomføring av et styremøte der vi legger vekt på ulike enkeltoppgaver i styret.

Problemstillinger:

Felles oppgaver og ansvar for klubbstyret.
Samarbeid i klubbstyret.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Klubbstyrets arbeidsform.

Stikkord:

-Samarbeidsevner. -Arbeidsformer.

Arbeidsform:

Styremøte/kurskveld, med gjennomføring av et styremøte der vi legger vekt på ulike enkeltoppgaver i styret.

Problemstillinger:

4H-klubbens samarbeidspartnere;
-samarbeid og tillit.
-samarbeid med voksne i 4H-klubben.
-samarbeid med lokalmiljøet.
-samarbeid med 4H i fylket.
-samarbeid med 4H på landsplan.

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Valg av klubbstyret. Møter i 4H. Møteteknikk og ledelse

Stikkord:

-Valgkomiteens arbeid.
-Klubbmøte.
-Styremøte.
-Årsmøte.
-Møteforberedelse.
-Møte-og diskusjonsledelse.
-Formelle møter: forretningsorden, avstemning.

Arbeidsform:

Styremøte/kurskveld, med gjennomføring av et styremøte der vi legger vekt på ulike enkeltoppgaver i styret.

Problemstillinger:

Generelle regler for møter og formelle krav.

Litteratur/materiell for deltakerne:

4H-heftet "Arbeid i klubbstyret".
Året rundt - hefte for leder og klubbrådgiver