Deltakere - Landskonferansen 12.-14. juni 2009

             
  Medlemsorganisasjoner: stem

 

     
1 4H Norge (4H) 6 Astrid Solberg fr  
2 Norges speiderforbund (NSF) 4 Jens Thygesen fr    
3 Norsk Kennel Klub (NKK) 4 Øystein Eikeseth fr  
4 Norsk Kennel Klub (NKK) 4 Janne Gregersen fr    
5 Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)  8 Vidar Nilsen fr  
6 Norsk Bonde- og Småbrukarlag  (NBS)      4 Kjell Buraas fr    
             
  Fylkesavdelinger:          
7 Østfold 1 Kjersti Nygaard (Dnh)                 fr
8 Oslo/Akershus 2 Johs. H. Røinås (NNV) fr
9 Oppland 1 Karsten Landgraff (NJFF) fr
10 Oppland   Alice Borolien (NJFF) fr  
11 Buskerud 1 Terje Henriksen (NJFF) fr
12 Buskerud   Harald Flatin (NKK) fr
13 Telemark 1 Bjørn Erik Lauritzen (NJFF) fr
14 Rogaland 1 Kristian Reilstad (Dnh) fr
15 Rogaland   Stein Stangeland (Dnh) fr
16 Sogn og Fjordane 1 Håkon Årebrot (DNT) fr
17 Møre og Romsdal 1 Aase Heggdal (NKF) fr
18 Møre og Romsdal   Torill Sandnes (4H) fr
19 Nord-Trøndelag 1 Rune A. Sørli (NKK) fr
20 Troms 1 Nils Erik Bjørklund (NBS) fr
21 Finnmark 1 Sigmund Hansen (Dnh) fr
             
  Gjester:          
22 Populus - studieforbundet folkeopplysning   Anna S. Heen fr  
             
  Ansatte:          
23 Daglig leder   Finn Grimsgaard fr
24 Studiekonsulent   Odd Erik Randen fr
25 Kontorsekretær   Anne-Kristin Lønneid fr