Årskonferanse 31. august - 1. september

Studieforbundet vil også i 2017 invitere representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene til årskonferanse. Konferansen er lagt til Thorbjørnsrud hotell på Jevnaker torsdag 31. august – fredag 1. september.

Konferansen åpner med strategidebatt for «Det grønne studieforbundet». Vi fortsetter med å sette fokus på «kurs med dyr». Fredagen avsluttes med tanker rundt «Det grønne skiftet». Detaljert program

Studieforbundets 40-års jubileum markeres under middagen torsdag.

Påmelding til konferansen innen 23. juni til post@naturogmiljo.no . Gi tydelig beskjed hvis det er deltakere som bare har anledning til å delta på deler av konferansen.

Konferansen er gratis, men deltakere som skal overnatte blir fakturert for kr 500. Resten dekkes av Studieforbundet.

Deltakere med lang reisevei kan få dekket inntil kr 1.000 i reiseutlegg og refundert utgifter til ekstra overnatting hvis det er nødvendig.

Deltakere som må søke om permisjon uten lønn, kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr 1.000 pr døgn (Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres).