Årskonferansen 31. august - 1. september

Studieforbundet arrangerer årskonferanse for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene torsdag 31. august – fredag 1. september. Konferansen er flyttet til Hurdalsjøen hotell og konferansesenter i Hurdal for å få plass til alle som hadde meldt seg på innen påmeldingsfristens utløp.

Konferansen åpner med strategidebatt for «Det grønne studieforbundet». Vi fortsetter med å sette fokus på «kurs med dyr». Fredagen avsluttes med tanker rundt «Det grønne skiftet». Detaljert program

Studieforbundets 40-års jubileum markeres under middagen torsdag.

Konferansen er gratis, men deltakere som skal overnatte blir fakturert for kr 500. Resten dekkes av Studieforbundet.

Deltakere med lang reisevei kan få dekket inntil kr 1.000 i reiseutlegg og refundert utgifter til ekstra overnatting hvis det er nødvendig.

Deltakere som må søke om permisjon uten lønn, kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr 1.000 pr døgn (Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres).