Møterommet på Kringler gård

Fylkessamling på Kringler gård

7.-8. november 2009

PROGRAM      DELTAKERE

Kaffepause på terrassen  Nils Erik Bjørklund, Odd Erik Randen og Astrid Solberg

Sturla Bjerkaker redegjør for ny Voksenopplæringslov og forskrifter    Karsten Landgraff i arbeid med ny langtidsplan

Rune Sørli, Håkon Årebrot og Kjersti Nygaard    Astrid Solberg og Finn Grimsgaard i trappen