Fylkessamling på Værnes
15 -16. november 2008

  

  

Programmet      Deltakere