2013
  

Fylkessamlinger

Studieforbundet har hver høst i årene 2007 - 2013 samlet representanter fra fylkesavdelingene for å utveksle erfaringer og drøfte aktuelle saker:


2013:   Thon, Gardermoen

2012:   Scandic, Gardermoen

2011:   Park Inn, Gardermoen

2010:   Radisson Blu, Gardermoen

2009:   Kringler gård, Gardermoen

2008:   Værnes

2007:   Sola, Stavanger

2012

Radisson Blu Gardermoen    
                                    2010                                                                    2011

Kringler gård ved Gardermoen   Odd Erik Randen holder i trådene
                                                                 2009                                                                   2008