Fylkeskontakter

Fylkesavdelingenes oppgaver

ØstfoldØstfold
Kjersti Nygaard, Vardeveien 54, 1560 Larkollen, telefon 456 00 154
Etter fylkesårsmøtet 10. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Kjersti Nygaard (Dnh)
Sekretær: Anne Knutsen (NKK)
Kasserer: Irene Simonsen (NSNF)

Varamedlem: Per Livar Engene (NFSF)
Varamedlem: Evy S. Eliassen (DNT)

Styret  Kursstatistikk
Oslo/AkershusOslo/Akershus
Johs. H. Røinås, Ekornveien 21, 1430 Ås, telefon (a)64 96 59 29 / 41 85 14 21
Etter fylkesårsmøtet 12. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Johs. H. Røinås (NNV)
Sekretær: Kirsti Eikenes (NJFF)
Kasserer: Kirsten Svendsen (NKK)

Styret  Kursstatistikk
Oslo: Kursstatistikk
HedmarkHedmark
Ada Bredalen, Postboks 191, 2402 Elverum, telefon 62 42 51 81 / 911 27 732
Etter fylkesårsmøtet 25. februar 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Ole Mattis Lien (NJFF)
Kasserer: Gunhild Grønvold (NSF)
Styremedlem: Ole J. Grongan (NKK)

Styret  Kursstatistikk
OpplandOppland
Kristen Rustad, telefon 905 03 618
Det er ikke avholdt årsmøte i fylkesavdelingen.
Studieforbundet har oppnevnt fylkeskontakten.

Styret  Kursstatistikk
BuskerudBuskerud
Terje Henriksen, Madsplassen, Ask, 3519 Hønefoss, telefon 32 14 12 89 / 909 26 958
Etter fylkesårsmøtet 20. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder Terje Henriksen (NJFF)
Nestleder: Harald Flatin (NKK)
Sekretær: Bjørg Madsen (Dnh)
Kasserer: Per Robertsen(NB)
Styremedlem: Per Homb (NB)

Styret  Kursstatistikk
VestfoldVestfold
Jan Dalen, Kveldeveien 290, 3282 Kvelde, telefon 97 07 22 03
Etter fylkesårsmøtet 13. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Jan Dalen (NJFF)
Sekretær: Irene Pande (4H)
Kasserer: Solveig Berge (Dnh)Styret  Kursstatistikk
TelemarkTelemark
Gry Hovland, 4H Telemark, Postboks 2603, 3702 Skien, telefon 35 58 62 97 / 915 55 556
Etter fylkesårsmøtet 11. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Bjørn Erik Lauritsen (NJFF)
Sekretær/kasserer: Gry Hovland (4H)
Styremedlem: Maria G Bløndal (Dnh)

Varamedlem: Anne Marit Olsen (NKK)

Styret  Kursstatistikk
Aust-AgderAust-Agder
Olav Schrøder, Idrettens Hus - Stoa, 4848 Arendal, telefon 957 01 685
Etter fylkesårsmøtet 20. februar 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Olav Schreuder (NJFF)
Sekretær/kasserer: Martine van der Eems (4H)

Styret  Kursstatistikk
Vest-AgderVest-Agder
Malen Jerstad, Dnh Vest-Agder FMLA, Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand, telefon 38 15 40 78 / 916 74 357
Etter fylkesårsmøtet 13. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Malen Jerstad (Dnh)
Sekretær: Torbjørn Fredriksen (NNV)
Kasserer: Frida Repstad (4H) med hjelp fra Kari Røysland

Styret  Kursstatistikk
RogalandRogaland
Katrine Sægrov, 4H Rogaland FMLA, Postboks 59, 4001 Stavanger, telefon 922 56 029
Etter fylkesårsmøtet 4. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder/sekretær: Katrine Sægrov (4H)
Kasserer: Åslaug Aksdal (4H)
Styremedlem: Liv Todnem (Dnh)

Varamedlemmer:
Torbjørn Nodland (NBS)
Ivar Anton Nøttestad (NSF)

Styret  Kursstatistikk
HordalandHordaland
Edgar Waag, Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen, telefon 922 44 500
Etter fylkesårsmøtet 17. februar 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Edgar Waag (NKK)
Styremedlem: Terje Wangsholm (NJFF)
Styremedlem: Susanne Aas (4H)
Varamedlem: Elisabeth Heggland Urø (Dnh)

Styret  Kursstatistikk
Sogn og FjordaneSogn og Fjordane
Reidun Solberg Seim, telefon 57 86 83 55 / 97 07 67 02
Det er ikke avholdt årsmøte i fylkesavdelingen.
Studieforbundet har oppnevnt fylkeskontakten.

Styret  Kursstatistikk
Møre og RomsdalMøre og Romsdal
Magnar Husby, Postboks 75, 6447 Elnesvågen, telefon 908 49 997
Etter fylkesårsmøtet 3. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Magnar Husby (NSNF)
Styremedlem: Japke Sietske Stobbe (NNV)
Styremedlem: Hans Bjarne Tennøy (NJFF)

Varamedlem: Kirsti Fagerslett (DNT)
Varamedlem: Elisabeth Edvardsen (NKK)

Styret  Kursstatistikk
Sør-TrøndelagSør-Trøndelag
Åslaug Klingen, 4H Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim, telefon 73 19 92 16 / 916 26 880
Etter fylkesårsmøtet 15. april 2013 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Liv Grimsmo (Dnh)
Sekretær: Åslaug Klingen (4H)
Kasserer: Eskil Pettersen (NJFF)
Styremedlem: Anne Maisey (NKK)
Styremedlem: Guri Ro (Dnh)
Styremedlem: Jan Selbekk (NSNF)

Styret  Kursstatistikk
Nord-TrøndelagNord-Trøndelag
Rune A. Sørli, Årlokkvn. 25a, 8011 Bodø, telefon 952 88 199
Etter fylkesårsmøtet 10. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Rune Sørli (NKK)
Styremedlem: Endre Alstad (NJFF)
Styremedlem: Lene Leira (4H)

Styret  Kursstatistikk
NordlandNordland
Rune A. Sørli, Årlokkvn. 25a, 8011 Bodø, telefon 952 88 199
Etter fylkesårsmøtet 8. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Rune Sørli (NKK)
Styremedlem: Steinar Horsdal (DNT)
Styremedlem: Terje Cruickshank (NNV)


Styret  Kursstatistikk
TromsTroms
Anne Kari Eliassen, 4H Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø, telefon 77 64 21 26 / 482 11 342
Etter fylkesårsmøtet 1. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Anne Kari Eliassen (4H)
Kasserer: Per Arne Slettemo (NBS)
Styremedlem: Gry Ekanger (NKK)

Varamedlem: Nils Bjørklund (NBS)
Varamedlem: Ivar Olsen (NJFF)

Styret  Kursstatistikk
FinnmarkFinnmark
Sigmund Hansen, Østerbotn, 9700 Lakselv, telefon 906 18 212
Etter fylkesårsmøtet 25. februar 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Sigmund Hansen (Dnh)
Sekretær: Eva Liland (NKK)
Kasserer: Majliz Berget (4H)

Varamedlem: Britta Johansen (4H)
Varamedlem: Marte Eliassen (4H)

Styret  Kursstatistikk