Fylkeskontakter

Fylkesavdelingenes oppgaver

ØstfoldØstfold
Kjersti Nygaard, Vardeveien 54, 1560 Larkollen, telefon 456 00 154
Etter fylkesårsmøtet 9. mars 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Kjersti Nygaard (Dnh)
Sekretær: Anne Knutsen (NKK)
Kasserer: Irene Simonsen (NSNF)

Varamedlem: Per Livar Engene (NFSF)
Varamedlem: Evy S. Eliassen (DNT)

Styret  Kursstatistikk
Oslo/AkershusOslo/Akershus
Johs. H. Røinås, Ekornveien 21, 1430 Ås, telefon 64 96 59 29 / 418 51 421
Etter fylkesårsmøtet 10. mars 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Johs. H. Røinås (NNV)
Sekretær: Kirsti Eikenes (NJFF)
Kasserer: Kirsten Svendsen (NKK)

Varamedlem: Heidi Degnes-Ødemark (DNT)
Varamedlem: Per Sigmund Bø (NB)

Styret  Kursstatistikk
Oslo: Kursstatistikk
HedmarkHedmark
Ada Bredalen, Postboks 151, 2402 Elverum, telefon 62 42 51 81 / 911 27 732
Etter fylkesårsmøtet 10. mars 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Aud Johansen (NJFF)
Kasserer: Gunhild Grønvold (NSF)
Styremedlem: Ole J. Grongan (NKK)

Varamedlem: Margit Jære (4H)
Varamedlem: Ole Iver Morthov (DNT)

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av NJFF Hedmark (Ada Bredalen)

Styret  Kursstatistikk
OpplandOppland
Kristen Rustad, telefon 905 03 618
Det er ikke avholdt årsmøte i fylkesavdelingen.
Studieforbundet har oppnevnt fylkeskontakten.

Styret  Kursstatistikk
BuskerudBuskerud
Terje Henriksen, Snyta, 3519 Hønefoss, telefon 909 26 958
Etter fylkesårsmøtet 16. mars 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder Terje Henriksen (NJFF)
Nestleder: Harald Flatin (NKK)
Sekretær: Bjørg Madsen (Dnh)
Kasserer: Per D. Robertsen(NB)
Styremedlem: Per Homb (NB)

Styret  Kursstatistikk
VestfoldVestfold
Jan Dalen, Kveldeveien 290, 3282 Kvelde, telefon 97 07 22 03
Etter fylkesårsmøtet 13. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Jan Dalen (NJFF)
Sekretær: Irene Pande (4H)
Kasserer: Solveig Berge (Dnh)Styret  Kursstatistikk
TelemarkTelemark
Gry Hovland, 4H Telemark, Postboks 2603, 3702 Skien, telefon 35 58 62 97 / 915 55 556
Etter fylkesårsmøtet 24. februar 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Bjørn Erik Lauritsen (NJFF)
Sekretær/kasserer: Gry Hovland (4H)
Varamedlem: Anne Marit Olsen (NKK)

Styret  Kursstatistikk
Aust-AgderAust-Agder
Olav Schrøder, Idrettens Hus, Åsbievn. 16, 4848 Arendal, telefon 957 01 685
Etter fylkesårsmøtet 3. mars 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Olav Schreuder (NJFF)
Sekretær/kasserer: Martine van der Eems (4H)

Styret  Kursstatistikk
Vest-AgderVest-Agder
Malen Jerstad, Dnh Vest-Agder FMLA, Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand, telefon 38 15 40 78 / 916 74 357
Etter fylkesårsmøtet 13. mars 2014 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Malen Jerstad (Dnh)
Sekretær: Torbjørn Fredriksen (NNV)
Kasserer: Frida Repstad (4H) med hjelp fra Kari Røysland

Styret  Kursstatistikk
RogalandRogaland
Olav Balle, Nylundsgata 12, 4014 Stavanger, telefon 936 03 490
Etter fylkesårsmøtet 2. mars 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Olav Balle (NSNF)
Sekretær: Ivar Anton Nøttestad (NSF)
Kasserer: Åslaug Aksdal (4H)

Varamedlem: Jone Nærland (NJFF)
Varamedlem: Torhild P. Pettersen (Dnh)

Styret  Kursstatistikk
HordalandHordaland
Edgar Waag, Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen, telefon 922 44 500
Etter fylkesårsmøtet 17. februar 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Edgar Waag (NKK)
Styremedlem: Terje Wangsholm (NJFF)
Styremedlem: Susanne Aas (4H)
Varamedlem: Elisabeth Heggland Urø (Dnh)

Styret  Kursstatistikk
Sogn og FjordaneSogn og Fjordane
Reidun Solberg Seim, telefon 57 86 83 55 / 97 07 67 02
Det er ikke avholdt årsmøte i fylkesavdelingen.
Studieforbundet har oppnevnt fylkeskontakten.

Styret  Kursstatistikk
Møre og RomsdalMøre og Romsdal
Magnar Husby, Postboks 75, 6447 Elnesvågen, telefon 908 49 997
Etter fylkesårsmøtet 23. februar 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Magnar Husby (NSNF)
Styremedlem: Japke Sietske Stobbe (NNV)
Styremedlem: Hans Bjarne Tennøy (NJFF)

Varamedlem: Kirsti Fagerslett (DNT)

Styret  Kursstatistikk
Sør-TrøndelagSør-Trøndelag
Åslaug Klingen, 4H Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim, telefon 73 19 92 16 / 916 26 880
Etter fylkesårsmøtet 15. april 2013 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Liv Grimsmo (Dnh)
Sekretær: Åslaug Klingen (4H)
Kasserer: Eskil Pettersen (NJFF)
Styremedlem: Anne Maisey (NKK)
Styremedlem: Guri Ro (Dnh)
Styremedlem: Jan Selbekk (NSNF)

Styret  Kursstatistikk
Nord-TrøndelagNord-Trøndelag
Rune A. Sørli, Årlokkvn. 25a, 8011 Bodø, telefon 952 88 199
Etter fylkesårsmøtet 12. mars 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Rune Sørli (NKK)
Styremedlem: Endre Alstad (NJFF)
Styremedlem: Lene Leira (4H)

Varamedlem: Lisbeth Høyem (NKK)
Varamedlem: Johan Eggen (4H)

Styret  Kursstatistikk
NordlandNordland
Rune A. Sørli, Årlokkvn. 25a, 8011 Bodø, telefon 952 88 199
Etter fylkesårsmøtet 12. mars 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Rune Sørli (NKK)
Styremedlem: Steinar Horsdal (DNT)
Styremedlem: Terje Cruickshank (NNV)


Varamedlem: Lisbeth A. Endresen (NKK)
Varamedlem: Ellen Moland (NSNF)

Styret  Kursstatistikk
TromsTroms
Ivar Olsen, telefon 414 46 580
Etter fylkesårsmøtet 7. mai 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Ivar Olsen (NJFF)
Kasserer: Per Arne Slettemo (NBS)
Sekretær: Gry Ekanger (NKK)

Varamedlem: Alena Dekhtyareva (NNV)
Varamedlem: Anne Kari Eliassen (4H)

Styret  Kursstatistikk
FinnmarkFinnmark
Sigmund Hansen, Østerbotn, 9700 Lakselv, telefon 906 18 212
Etter fylkesårsmøtet 12. mars 2015 består styret i fylkesavdelingen av:

Leder: Sigmund Hansen (Dnh)
Sekretær: Eva Liland (NKK)
Kasserer: Majliz Berget (4H)

Varamedlem: Britta Johansen (4H)
Varamedlem: Marte Eliassen (4H)

Styret  Kursstatistikk