BUDSJETT FOR 2004

DRIFTSINNTEKTER

 

 

 

Statstilskudd

         3 450.000

Medlemskontingent

            122.000

Varesalg netto

              

Andre inntekter 

              75.000

 

         3 647.000

 

 

DRIFTSKOSTNADER

 

 

 

Fordeling tilskudd

         2 600.000

Personalet

            965.000

Kontorlokaler

            100.000

Administrasjon

            100.000

Informasjon/trykksaker

                1.000

Medarbeiderskolering

              40.000

Organisasjon

              40.000

 

        3. 846.000

 

 

DRIFTSRESULTAT

          - 199.000

 

 

FINANSINNTEKTER/KOSTNADER 

 

 

 

Renteinntekter

              85.000

Betalingskostnader/gebyr

              - 5.000

 

              80.000

 

 

ÅRSRESULTAT

           -119.000

Vedtatt av årsmøtet 9.mai 2003