Birøkt i fengselet


 

- Jeg har hatt den unike og spennende muligheten til å være med på birøkterkurs i Oslo fengsel! Kurset gikk over 9 økter og gav en meget god innføring i birøkt og mulighetene som ligger i denne hobbyen, som også kan utvikles til næringsvirksomhet. Nettopp det siste er verdt å merke seg, at kurset gir innsatte en inngang mot det som – med noe egeninnsats – bli næringsinntekt. For enkelte er det nok første gang de har kunnet se seg selv som entreprenører!

Vi har hatt livlige diskusjoner og det har vært lærerikt for oss bygutter å snakke om bier og rollen de spiller i naturen rundt oss. Flere hadde opplevelsen av at det var morsomt å sette seg inn i noe man har hatt rundt seg hele livet, uten å vite noe om.

Kursleder Fatma er engasjert og en ildsjel. Hun er levende opptatt av birøkt og er ivrig i å dele kunnskapen sin. Hun har utfordret oss, og lagt opp til at vi skal få solid forståelse av faget. Jeg vil berømme ledelsen ved Oslo Fengsel for å legge til rette for et slikt kurs, for å ta sjansen på noe som er litt annerledes og spenstig. I tillegg er det jo matnyttig – i ordets rette forstand.

Fatma er en person som ønsker å utgjøre en forskjell, som ønsker å dele kunnskap og motivere innsatte – og det er supert at hun får mulighet til å gjøre nettopp det.

 

Innsatt nr 170365