INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

Det innkalles til årsmøte i Studieforbundet natur og miljø onsdag 23. mai kl. 10.00
i Kulturhuset Stabekk kino, festsalen, Gamle Ringeriksvei 5.

Forslag til saksliste:

 1. Konstituering av møtet
  a. Opprop
  b. Godkjenning av innkalling/saksliste
  c. Valg av referent
  d. Valg av to personer til å undertegne protokollen

 2. Årsrapport/årsregnskap 2017

 3. Vedtektsendringer

 4. Strategi- og virksomhetsplan

 5. Ny inndeling av fylkesavdelingene til debatt

 6. Budsjett 2019

 7. Valg
  a. Ordfører og varaordfører for 1 år
  b. Leder for 1 år
  c. To styremedlemmer for 2 år
  d. Tre varamedlemmer til styret for 1 år
  e. Medlem til valgkomitéen for 3 år
  f. Varamedlem til valgkomitéen for 1 år

Møtet forventes avsluttet ved 14-tiden.

Navn på representanter til årsmøtet meddeles Studieforbundet innen onsdag 16. mai.