Ordningen med stipend for kurslærere og kursinstruktører er avsluttet.