Kursstatistikk 2017 for SABIMA

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Telemark

Sabima
Vis kursinformasjon
29.06.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Vis kursinformasjon
29.06.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Vis kursinformasjon
29.06.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Vis kursinformasjon
29.06.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Vis kursinformasjon
29.06.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Vis kursinformasjon
29.06.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Vis kursinformasjon
29.06.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Vis kursinformasjon
29.06.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
Vis kursinformasjon
29.06.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
SUM TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
0 0
+(405)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
0 0
+(405)
0 0

Last ned tabelldata: CSV