Kursstatistikk 2017 for SABIMA

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Telemark

Sabima
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 6 44 4 400 40
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 5 44 4 400
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 4 44 4 400
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 3 44 4 400
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 4 44 4 400
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 5 44 4 400
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 3 44 4 400
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 4 44 4 400
Vis kursinformasjon
29.06.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 45
SUM TELEMARK 8 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
34 352
+(45)
35 200 40
SUM HELE LANDET 8 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
34 352
+(45)
35 200 40

Last ned tabelldata: CSV