Kursstatistikk 2017 for NU

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oppland

NU Oppland
Vis kursinformasjon
24.03.17 26.03.17 146 Jordbruk og jordbruksmeldinger 13 17 1 700
SUM OPPLAND 1 gjennomført kurs 13 17 1 700 0

Rogaland

NU Stavanger
Vis kursinformasjon
05.05.17 2020 Ung - Aktivist 22
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(22)
0 0

Sør-Trøndelag

NU Trondheim
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 2020 Ung - Aktivist 20 22 2 200 132
SUM SØR-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs 20 22 2 200 132

Nordland

NU Sentralt
Vis kursinformasjon
13.10.17 2020 Ung - Aktivist 22
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(22)
0 0
SUM HELE LANDET 2 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
33 39
+(44)
3 900 132

Last ned tabelldata: CSV