Kursstatistikk 2017 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Moss Sopp- og Nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
01.09.17 9590 Soppsakkyndige 40
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(40)
0 0

Akershus

Follo Sopp og Nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
25.08.17 9583 Sopp - grunnkurs 15
Vis kursinformasjon
01.09.17 1280 Soppkurs på tur 8
Romerike sopp og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
23.09.17 1294 Soppmat 15
Romerike sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
09.10.16 05.02.17 1343 Sopp-papir 3 16 1 600 30
Vis kursinformasjon
21.08.17 9592 Sopp - påbygningskurs 21
Vis kursinformasjon
16.09.17 9583 Sopp - grunnkurs 15
SUM AKERSHUS 1 gjennomført kurs
+(5) planlagte kurs
3 16
+(74)
1 600 30

Oslo

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
04.03.17 1797 Soppmikroskopering 15
Vis kursinformasjon
05.05.17 19.05.17 9576 Mat av vårens ville vekster 10 12 1 200
Vis kursinformasjon
11.05.17 31.05.17 9576 Mat av vårens ville vekster 7 12 1 200
Vis kursinformasjon
20.05.17 21.05.17 1572 Artsregistrering av sopp 6 13 1 300
Vis kursinformasjon
15.08.17 9583 Sopp - grunnkurs 15
Vis kursinformasjon
26.08.17 9591 Soppsakkyndige/etterutdanningskurs 20
Vis kursinformasjon
27.08.17 9592 Sopp - påbygningskurs 21
Vis kursinformasjon
15.09.17 9590 Soppsakkyndige 40
SUM OSLO 3 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
23 37
+(111)
3 700 0

Hedmark

Elverum Sopp- og Nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
25.08.17 9590 Soppsakkyndige 40
SUM HEDMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(40)
0 0

Oppland

Romerike sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
02.09.17 9583 Sopp - grunnkurs 15
SUM OPPLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(15)
0 0

Buskerud

Buskerud sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
22.08.17 27.08.17 9583 Sopp - grunnkurs 10 15 20
Vis kursinformasjon
12.09.17 9592 Sopp - påbygningskurs 21
SUM BUSKERUD 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
10 15
+(21)
0 20

Vestfold

Larvik soppforening
Vis kursinformasjon
25.08.17 9590 Soppsakkyndige 40
SUM VESTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(40)
0 0

Vest-Agder

Blomkålsoppen
Vis kursinformasjon
01.06.17 10.06.17 8861 Plantefarging med arbeidsbok 7 36 3 600 50
Vis kursinformasjon
12.10.17 8823 Farging med sopp og fargesopper 27
SUM VEST-AGDER 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
7 36
+(27)
3 600 50

Rogaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
01.09.17 9590 Soppsakkyndige 40
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(40)
0 0

Hordaland

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
13.05.17 14.05.17 1686 Mat av vårens ville vekster 10 13 1 300
Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen
Vis kursinformasjon
22.08.17 9583 Sopp - grunnkurs 15
Vis kursinformasjon
05.09.17 9583 Sopp - grunnkurs 15
Vis kursinformasjon
29.09.17 1570 Beitemarksopper 15
SUM HORDALAND 1 gjennomført kurs
+(3) planlagte kurs
10 13
+(45)
1 300 0

Møre og Romsdal

Risken sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
30.04.17 20.08.17 9583 Sopp - grunnkurs 5 15 55
Vis kursinformasjon
21.08.17 28.08.17 1280 Soppkurs på tur 8 8 10
Vis kursinformasjon
22.09.17 9591 Soppsakkyndige/etterutdanningskurs 20
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
13 23
+(20)
0 65

Sør-Trøndelag

Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
04.08.17 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
18.08.17 7119 Pilfletting 12
Vis kursinformasjon
09.09.17 9583 Sopp - grunnkurs 15
Vis kursinformasjon
09.09.17 9583 Sopp - grunnkurs 15
Vis kursinformasjon
15.09.17 9583 Sopp - grunnkurs 15
Vis kursinformasjon
29.09.17 7119 Pilfletting 12
SUM SØR-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
0 0
+(109)
0 0

Nordland

Salten Naturlag
Vis kursinformasjon
07.07.17 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
25.08.17 27.08.17 9583 Sopp - grunnkurs 6 15 1 500 20
Vis kursinformasjon
31.08.17 1280 Soppkurs på tur 8
Vis kursinformasjon
02.09.17 2023 Turplanlegging 15
Vis kursinformasjon
07.09.17 08.09.17 171 Høstsopptreff - Fagdag 60 12 200
Vis kursinformasjon
08.09.17 133 Høstsopptreff 25
SUM NORDLAND 2 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
66 27
+(78)
1 500 220
SUM HELE LANDET 11 gjennomførte kurs
+(31) planlagte kurs
132 167
+(660)
11 700 385

Last ned tabelldata: CSV