Kursstatistikk 2017 for NSF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Akershus

Romerike krets av NSF
Vis kursinformasjon
22.09.17 3437 Patruljeførerkurs 24
SUM AKERSHUS 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(24)
0 0

Buskerud

Frelsesarméens speidere
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 1416 Trinn 1: Jeg er beredt 8 16 1 600 75
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 3431 Peffkurs II 9 16 1 600 100
Nettverk for friluftsliv
Vis kursinformasjon
05.02.17 12.02.17 2884 Fjellederkurset 7 107 10 700 300
SUM BUSKERUD 3 gjennomførte kurs 24 139 13 900 475

Vest-Agder

1. Søgne Sjø
Vis kursinformasjon
08.02.17 19.03.17 1167 Båtførerprøven 8 30 3 000 56
Vis kursinformasjon
18.02.17 01.07.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 5 85 8 500
Vis kursinformasjon
31.07.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 60
7. Kristiansand Sjø
Vis kursinformasjon
12.06.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 60
Kilden, Sørlandet og Aust-Agder krets av NSF
Vis kursinformasjon
15.09.17 1416 Trinn 1: Jeg er beredt 34
Norges Speiderforbund Rederi Havbraatt
Vis kursinformasjon
16.06.17 01.07.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 6 80 8 000
Sørlandet og Aust-Agder krets av NSF
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 1417 Trinn 2: Treningsprogrammet 26 17 1 700 60
SUM VEST-AGDER 4 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
45 212
+(154)
21 200 116

Rogaland

1. Tananger Sjø
Vis kursinformasjon
16.06.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 60
Vis kursinformasjon
18.06.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 60
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(120)
0 0

Hordaland

Hordaland krins av NSF
Vis kursinformasjon
24.03.17 26.03.17 1417 Trinn 2: Treningsprogrammet 6 13 1 300 48
Vis kursinformasjon
24.03.17 26.03.17 3431 Peffkurs II 8 19 1 900 80
Ryvarden krets av NSF
Vis kursinformasjon
05.05.17 3437 Patruljeførerkurs 24
SUM HORDALAND 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
14 32
+(24)
3 200 128

Sogn og Fjordane

Nettverk for friluftsliv*
Vis kursinformasjon
15.07.17 23.07.17 2027 Brekurset 3 89 95
SUM SOGN OG FJORDANE 1 gjennomført kurs 3 89 0 95

Møre og Romsdal

Sunnmøre krets av NSF
Vis kursinformasjon
24.03.17 26.03.17 3431 Peffkurs II 16 20 2 000 200
SUM MØRE OG ROMSDAL 1 gjennomført kurs 16 20 2 000 200

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag krets av NSF
Vis kursinformasjon
24.03.17 26.03.17 1673 Trinn 3: Praktisk speiderledelse 9 27 2 700 27
Vis kursinformasjon
01.09.17 191 Trinn 1: Jeg er beredt (2017) 20
Vis kursinformasjon
01.09.17 3431 Peffkurs II 20
Vis kursinformasjon
02.09.17 3437 Patruljeførerkurs 24
SUM SØR-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs
+(3) planlagte kurs
9 27
+(64)
2 700 27

Nordland

1. Tananger Sjø
Vis kursinformasjon
10.06.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 60
Vis kursinformasjon
08.07.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 60
Norges Speiderforbund
Vis kursinformasjon
03.07.17 191 Trinn 1: Jeg er beredt (2017) 20
Vis kursinformasjon
03.07.17 190 Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet 20
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(160)
0 0
SUM HELE LANDET 12 gjennomførte kurs
+(14) planlagte kurs
111 519
+(546)
43 000 1 041

Last ned tabelldata: CSV