Kursstatistikk 2017 for NSF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Akershus

Romerike krets av NSF
Vis kursinformasjon
22.09.17 3437 Patruljeførerkurs 24
Vis kursinformasjon
17.11.17 191 Trinn 1: Jeg er beredt (2017) 20
SUM AKERSHUS 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(44)
0 0

Oppland

Frelsesarméens speidere
Vis kursinformasjon
26.10.17 3437 Patruljeførerkurs 24
Vis kursinformasjon
27.10.17 1417 Trinn 2: Treningsprogrammet 13
SUM OPPLAND 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(37)
0 0

Buskerud

Frelsesarméens speidere
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 1416 Trinn 1: Jeg er beredt 8 16 1 600 75
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 3431 Peffkurs II 9 16 1 600 100
Nettverk for friluftsliv
Vis kursinformasjon
05.02.17 12.02.17 2884 Fjellederkurset 7 107 10 700 300
SUM BUSKERUD 3 gjennomførte kurs 24 139 13 900 475

Aust-Agder

Aust-Agder krets av NSF
Vis kursinformasjon
11.11.17 3437 Patruljeførerkurs 24
SUM AUST-AGDER 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(24)
0 0

Vest-Agder

1. Søgne Sjø
Vis kursinformasjon
08.02.17 19.03.17 1167 Båtførerprøven 8 30 3 000 56
Vis kursinformasjon
18.02.17 01.07.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 5 85 8 500
Vis kursinformasjon
15.09.17 24.09.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 3 60 6 000 74
Vis kursinformasjon
11.10.17 15.11.17 2803 Kart og kompass - emnekurs 3 18 24
Vis kursinformasjon
12.10.17 14.10.17 1581 Kajakk 9 8
Vis kursinformasjon
17.10.17 11.11.17 1281 Gapahuk i tre-bygging 3 36
Vis kursinformasjon
18.10.17 214 Høstkonservering av seilbåt 25
Vis kursinformasjon
06.11.17 220 D5L Fritidsbåtskipper 180
7. Kristiansand Sjø
Vis kursinformasjon
12.06.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 60
Kilden, Sørlandet og Aust-Agder krets av NSF
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 1416 Trinn 1: Jeg er beredt 26 22 2 200 702
Norges Speiderforbund Rederi Havbraatt
Vis kursinformasjon
16.06.17 01.07.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 6 80 8 000
Sørlandet krets av NSF
Vis kursinformasjon
10.11.17 3437 Patruljeførerkurs 24
Vis kursinformasjon
24.11.17 3431 Peffkurs II 20
Sørlandet og Aust-Agder krets av NSF
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 1417 Trinn 2: Treningsprogrammet 26 17 1 700 60
SUM VEST-AGDER 9 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
89 356
+(309)
29 400 916

Rogaland

1. Tananger Sjø
Vis kursinformasjon
16.06.17 24.07.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 8 50 5 000 60
Vis kursinformasjon
16.06.17 24.07.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 8 59 5 900 60
Vis kursinformasjon
17.10.17 214 Høstkonservering av seilbåt 25
SUM ROGALAND 2 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
16 109
+(25)
10 900 120

Hordaland

Hordaland krins av NSF
Vis kursinformasjon
24.03.17 26.03.17 1417 Trinn 2: Treningsprogrammet 6 13 1 300 48
Vis kursinformasjon
24.03.17 26.03.17 3431 Peffkurs II 8 19 1 900 80
Vis kursinformasjon
03.11.17 3437 Patruljeførerkurs 24
Vis kursinformasjon
03.11.17 3437 Patruljeførerkurs 24
Ryvarden krets av NSF
Vis kursinformasjon
06.10.17 08.10.17 3437 Patruljeførerkurs 3 24 80
Vis kursinformasjon
06.10.17 08.10.17 1416 Trinn 1: Jeg er beredt 11 34 56
SUM HORDALAND 4 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
28 90
+(48)
3 200 264

Sogn og Fjordane

Nettverk for friluftsliv*
Vis kursinformasjon
15.07.17 23.07.17 2027 Brekurset 3 89 8 900 95
SUM SOGN OG FJORDANE 1 gjennomført kurs 3 89 8 900 95

Møre og Romsdal

Sunnmøre krets av NSF
Vis kursinformasjon
24.03.17 26.03.17 3431 Peffkurs II 16 20 2 000 200
SUM MØRE OG ROMSDAL 1 gjennomført kurs 16 20 2 000 200

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag krets av NSF
Vis kursinformasjon
24.03.17 26.03.17 1673 Trinn 3: Praktisk speiderledelse 9 27 2 700 27
Vis kursinformasjon
27.08.17 03.09.17 191 Trinn 1: Jeg er beredt (2017) 18 19 1 900
Vis kursinformasjon
01.09.17 03.09.17 3431 Peffkurs II 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
02.09.17 03.09.17 3437 Patruljeførerkurs 10 19 1 900
SUM SØR-TRØNDELAG 4 gjennomførte kurs 42 84 8 400 27

Nordland

1. Tananger Sjø
Vis kursinformasjon
08.07.17 25.07.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 6 60 6 000
Vis kursinformasjon
08.07.17 25.07.17 129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær 8 60 6 000
Norges Speiderforbund
Vis kursinformasjon
03.07.17 05.07.17 191 Trinn 1: Jeg er beredt (2017) 21 15 20
Norges speiderforbund
Vis kursinformasjon
03.07.17 05.07.17 190 Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet 20 13 20
SUM NORDLAND 4 gjennomførte kurs 55 148 12 000 40
SUM HELE LANDET 28 gjennomførte kurs
+(13) planlagte kurs
273 1 035
+(487)
88 700 2 137

Last ned tabelldata: CSV