Kursstatistikk 2017 for NRH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
01.02.17 26.02.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.02.17 26.02.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.02.17 26.02.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.03.17 26.03.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.03.17 26.03.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
05.03.17 26.03.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
09.04.17 30.04.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
09.04.17 30.04.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.06.17 25.06.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.06.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.08.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.08.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.09.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.09.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.10.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.10.17 6156 Redningshund - sommer 27
SUM ØSTFOLD 11 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
55 297
+(189)
29 700 0

Akershus

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
21.09.17 6232 Norske Redningshunder. Instrukt. Del 1, Pedagogikk 23
Vis kursinformasjon
16.11.17 6234 Norske Redningshunder. Instrkt. Del 3, Instruktør 21
Norske Redningshunder Kongsberg og omegn lag
Vis kursinformasjon
06.10.17 1249 Mentalkunnskap og testing 25
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
27.09.17 175 B-kurs treningslag 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L5
Vis kursinformasjon
07.06.17 27.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 40
Norske Redningshunder Romerike distrikt
Vis kursinformasjon
27.05.17 28.05.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 23 15 15
Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Vis kursinformasjon
01.02.17 26.02.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.02.17 25.02.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.02.17 25.02.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.03.17 26.03.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.03.17 26.03.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.03.17 26.03.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
09.04.17 29.04.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
09.04.17 29.04.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
09.04.17 30.04.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.06.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.06.17 25.06.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
04.06.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.08.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.08.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.08.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.09.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.09.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.09.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.10.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.10.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.10.17 6156 Redningshund - sommer 27
SUM AKERSHUS 15 gjennomførte kurs
+(15) planlagte kurs
89 406
+(406)
35 100 55

Oslo

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
04.01.17 29.01.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 40 21 2 100 30
Vis kursinformasjon
01.03.17 26.03.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000 40
Vis kursinformasjon
09.03.17 21.03.17 159 Rekruttkurs-NRH 7 10 1 000 48
Vis kursinformasjon
03.05.17 19.06.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 4 18 1 800 36
Vis kursinformasjon
04.05.17 06.06.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 12 32
Vis kursinformasjon
26.05.17 27.05.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 10 10 1 000 30
Vis kursinformasjon
03.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L1
Vis kursinformasjon
04.01.17 04.02.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Vis kursinformasjon
08.02.17 22.03.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Vis kursinformasjon
29.03.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000
Vis kursinformasjon
17.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L5
Vis kursinformasjon
04.01.17 15.02.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L6
Vis kursinformasjon
15.03.17 30.04.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 4 000 90
SUM OSLO 12 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
93 351
+(80)
33 900 386

Hedmark

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
19.10.17 6233 Norske Redningshunder. Instrkt. Del 2, Brukshund 25
Norske Redningshunder Hedmark lag
Vis kursinformasjon
01.04.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.06.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
06.05.17 07.05.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
12.09.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
15.09.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
15.09.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
15.09.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
15.09.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum L5
Vis kursinformasjon
03.06.17 05.06.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 6 19 1 900
Norske Redningshunder Trondheim lag
Vis kursinformasjon
11.05.17 14.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
28.09.17 1551 Rundering- viderekomne, helg 18
Vis kursinformasjon
28.09.17 6144 Brukshundspor 20
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 30 3 000
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 30 3 000
SUM HEDMARK 5 gjennomførte kurs
+(11) planlagte kurs
27 120
+(253)
12 000 14

Oppland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
12.03.17 18.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 137
Vis kursinformasjon
12.03.17 18.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 137
Vis kursinformasjon
12.03.17 18.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 66 6 600 136
Vis kursinformasjon
12.03.17 18.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 66 6 600 137
Vis kursinformasjon
12.03.17 18.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 137
Vis kursinformasjon
12.03.17 18.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 5 66 6 600 137
Norske Redningshunder Gjøvik og Toten lag
Vis kursinformasjon
01.04.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.06.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Lillehammer lag
Vis kursinformasjon
01.04.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.06.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
04.03.17 05.03.17 6228 Lavinehundfører 5 12 1 200 20
Vis kursinformasjon
21.09.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 20
Norske Redningshunder Romerike distrikt
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 21 14 1 400 28
Norske Redningshunder Trøndelag distrikt
Vis kursinformasjon
02.02.17 05.02.17 6228 Lavinehundfører 8 28 2 800
Vis kursinformasjon
02.02.17 12.02.17 1373 Lavinekurs C/B 5 52 5 200
Vis kursinformasjon
02.02.17 12.02.17 1372 Lavinekurs A 5 49 4 900
Vis kursinformasjon
09.02.17 12.02.17 6228 Lavinehundfører 5 28 2 800
Norske Redningshunder Valdres lag
Vis kursinformasjon
01.04.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.06.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
01.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM OPPLAND 12 gjennomførte kurs
+(10) planlagte kurs
83 579
+(380)
57 900 869

Buskerud

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
30.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
30.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
30.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
30.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
30.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
30.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
30.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
30.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
30.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
30.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
30.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
30.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
30.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
25.04.17 20.05.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
01.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Kongsberg og omegn lag
Vis kursinformasjon
11.08.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
15.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Norske Redningshunder Numedal Midtre Hallingdal
Vis kursinformasjon
04.12.16 12.02.17 1660 NRH Figurant Lavine del 2 3 35 3 500 40
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 6169 NRH - Lavine C-B 4 36 3 600 3
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 6169 NRH - Lavine C-B 4 36 3 600 4
Vis kursinformasjon
20.01.17 22.01.17 6228 Lavinehundfører 3 28 2 800 4
Vis kursinformasjon
20.01.17 22.01.17 6228 Lavinehundfører 3 28 2 800 5
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 6169 NRH - Lavine C-B 4 36 3 600 4
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 6169 NRH - Lavine C-B 4 36 3 600 4
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 6228 Lavinehundfører 5 28 2 800 4
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 6228 Lavinehundfører 5 28 2 800 4
Vis kursinformasjon
16.06.17 18.06.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700 4
Vis kursinformasjon
16.06.17 18.06.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 4
Vis kursinformasjon
12.10.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Vis kursinformasjon
12.10.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
12.10.17 176 Rekrutt Ettersøk 40
Vis kursinformasjon
12.10.17 149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH 30
Vis kursinformasjon
12.10.17 149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH 30
Vis kursinformasjon
12.10.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 10 21 2 100 42
NRH Dio 15 Lavinelag
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1070 Lavinekurs 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1070 Lavinekurs 6 20 2 000
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1070 Lavinekurs 7 20 2 000
SUM BUSKERUD 16 gjennomførte kurs
+(22) planlagte kurs
73 453
+(1 208)
45 300 122

Vestfold

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
01.04.17 02.04.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 12 12 1 200 80
Vis kursinformasjon
14.10.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
14.10.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
14.10.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Norske Redningshunder Vestfold distrikt
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 28 2 800
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 28 2 800
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 28 2 800
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 28 2 800
Vis kursinformasjon
03.09.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
03.09.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM VESTFOLD 5 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
31 124
+(122)
12 400 80

Telemark

Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
29.04.17 01.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
Vis kursinformasjon
18.08.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Vis kursinformasjon
15.09.17 6156 Redningshund - sommer 27
Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 4 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400 21
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 7 14 1 400 21
Norske Redningshunder Ringerike og Modum lag
Vis kursinformasjon
29.04.17 01.05.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 2 700
Vis kursinformasjon
15.09.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
15.09.17 6156 Redningshund - sommer 27
Norske Redningshunder Rjukan Lag
Vis kursinformasjon
03.03.17 05.03.17 6228 Lavinehundfører 13 22 2 200 44
Vis kursinformasjon
16.06.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Norske Redningshunder Telemark
Vis kursinformasjon
01.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
01.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
01.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
01.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
01.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
01.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
SUM TELEMARK 9 gjennomførte kurs
+(11) planlagte kurs
55 160
+(250)
16 000 170

Aust-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
07.01.17 10.01.17 6169 NRH - Lavine C-B 4 36 3 600
Vis kursinformasjon
14.01.17 29.01.17 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 6 28 2 800 24
Vis kursinformasjon
01.04.17 02.04.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 6 13 1 300 48
Vis kursinformasjon
12.04.17 17.04.17 6169 NRH - Lavine C-B 4 36 3 600 51
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 15 41 4 100 30
Vis kursinformasjon
06.09.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
08.09.17 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 21
Vis kursinformasjon
08.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
08.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
08.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
SUM AUST-AGDER 5 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
35 154
+(149)
15 400 153

Vest-Agder

Norske Redningshunder Agder lag
Vis kursinformasjon
10.02.17 25.02.17 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 19 22 2 200 25
Vis kursinformasjon
10.06.17 11.06.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 4 13 1 300 48
SUM VEST-AGDER 2 gjennomførte kurs 23 35 3 500 73

Rogaland

Norske Redningshunder Sør-Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
25.02.17 13.05.17 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 4 16 1 600
Vis kursinformasjon
24.04.17 19.06.17 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 7 16 1 600
Vis kursinformasjon
03.05.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.05.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.05.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
03.05.17 24.05.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.05.17 24.05.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
03.05.17 24.05.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
13.05.17 24.05.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Vis kursinformasjon
16.06.17 18.06.17 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 6 18 1 800
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 6 22 30
Vis kursinformasjon
29.09.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 13
Vis kursinformasjon
06.10.17 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 24
SUM ROGALAND 8 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
36 180
+(118)
15 800 30

Hordaland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
02.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
13.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
13.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
13.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
13.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
13.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
13.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
13.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Norske Redningshunder Hordaland distrikt
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 18 1 800
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 1070 Lavinekurs 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 6169 NRH - Lavine C-B 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 6228 Lavinehundfører 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
08.02.17 12.02.17 6169 NRH - Lavine C-B 6 20 2 000
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 6228 Lavinehundfører 8 20 2 000
Vis kursinformasjon
25.02.17 03.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 61 6 100
Vis kursinformasjon
25.02.17 03.03.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 9 61 6 100
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 175 B-kurs treningslag 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 4 38 3 800
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 176 Rekrutt Ettersøk 7 38 3 800
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 38 3 800
Vis kursinformasjon
27.04.17 01.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 38 3 800
Vis kursinformasjon
29.09.17 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 22
Norske Redningshunder Sør-Rogaland distrikt
Vis kursinformasjon
11.08.17 13.08.17 1791 Sporkurs NRH 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
11.08.17 13.08.17 1726 Overværsøk for redningshunder. 6 17 1 700
SUM HORDALAND 17 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
97 533
+(590)
53 300 0

Sogn og Fjordane

Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt
Vis kursinformasjon
14.01.17 15.01.17 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
14.01.17 15.01.17 1188 Vintersøk redningshund 4 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
14.01.17 15.01.17 1188 Vintersøk redningshund 4 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 6 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 26 2 600 26
Vis kursinformasjon
06.05.17 07.05.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400
Vis kursinformasjon
06.05.17 07.05.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 6 14 1 400
Vis kursinformasjon
25.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
Vis kursinformasjon
25.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
Vis kursinformasjon
25.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
Vis kursinformasjon
25.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
SUM SOGN OG FJORDANE 12 gjennomførte kurs 68 256 25 600 120

Møre og Romsdal

Norske Redningshunder Møre og Romsdal distrikt
Vis kursinformasjon
26.05.17 28.05.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
26.05.17 28.05.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 4 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
26.05.17 28.05.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
26.05.17 28.05.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
15.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
15.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
15.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
15.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
15.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Norske Redningshunder Nordmøre lag
Vis kursinformasjon
25.08.17 27.08.17 106 Katastrofesøk A-treningslag 3 24 24
Vis kursinformasjon
25.08.17 27.08.17 105 Katastrofe B-kurs 4 24 24
Vis kursinformasjon
25.08.17 27.08.17 108 Katastrofesøk Nybegynnerlag 9 24 24
SUM MØRE OG ROMSDAL 7 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
35 148
+(95)
7 600 148

Sør-Trøndelag

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
10.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
10.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
12.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
16.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
16.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
16.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
16.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
16.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
16.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
16.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
16.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
16.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
16.07.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
16.07.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Norske Redningshunder Innherred lag
Vis kursinformasjon
18.05.17 21.05.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900
Vis kursinformasjon
14.09.17 17.09.17 6156 Redningshund - sommer 3 27
Norske Redningshunder Oppdal lag
Vis kursinformasjon
05.05.17 07.05.17 1249 Mentalkunnskap og testing 10 25 2 500 30
Vis kursinformasjon
02.06.17 04.06.17 1791 Sporkurs NRH 4 16 1 600 6
Vis kursinformasjon
02.06.17 04.06.17 1791 Sporkurs NRH 4 16 1 600 5
Norske Redningshunder Røros lag
Vis kursinformasjon
01.03.17 1726 Overværsøk for redningshunder. 17
Norske Redningshunder Trøndelag distrikt
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
12.05.17 14.05.17 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 12 24 2 400 24
Norske Redningshunder Værnesregionen lag
Vis kursinformasjon
23.06.17 25.06.17 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 5 24 2 400 5
Vis kursinformasjon
23.06.17 25.06.17 1726 Overværsøk for redningshunder. 5 17 1 700 5
Vis kursinformasjon
23.06.17 25.06.17 1791 Sporkurs NRH 5 16 1 600 5
SUM SØR-TRØNDELAG 10 gjennomførte kurs
+(15) planlagte kurs
59 200
+(1 011)
17 300 80

Nord-Trøndelag

Norske Redningshunder Innherred lag
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 40 4 000
Vis kursinformasjon
09.07.17 13.07.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 3 18 1 800
Vis kursinformasjon
12.08.17 27.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40
SUM NORD-TRØNDELAG 3 gjennomførte kurs 13 98 5 800 0

Nordland

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
25.03.17 28.03.17 1659 NRH Figurant Lavine del 1 15 36 3 600
Vis kursinformasjon
26.03.17 01.04.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 8 66 6 600 124
Vis kursinformasjon
26.03.17 01.04.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 8 66 6 600 124
Vis kursinformasjon
26.03.17 01.04.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 6 66 6 600 124
Vis kursinformasjon
26.03.17 01.04.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 124
Vis kursinformasjon
26.03.17 01.04.17 1488 Lavine, C, B og A - NRH 7 66 6 600 124
Vis kursinformasjon
29.03.17 01.04.17 1660 NRH Figurant Lavine del 2 5 35 3 500
Vis kursinformasjon
29.03.17 01.04.17 1660 NRH Figurant Lavine del 2 5 35 3 500
Vis kursinformasjon
29.03.17 01.04.17 1660 NRH Figurant Lavine del 2 5 35 3 500
Vis kursinformasjon
30.08.17 1146 Katastrofe- hovedkurs 43
Vis kursinformasjon
06.09.17 1146 Katastrofe- hovedkurs 43
Vis kursinformasjon
06.09.17 1146 Katastrofe- hovedkurs 43
Vis kursinformasjon
06.09.17 1146 Katastrofe- hovedkurs 43
Norske Redningshunder Bodø lag
Vis kursinformasjon
28.01.17 29.01.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 15 1 500 16
Vis kursinformasjon
28.01.17 29.01.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 15 1 500 16
Vis kursinformasjon
04.02.17 05.02.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 5 14 1 400 14
Vis kursinformasjon
23.06.17 25.06.17 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 5 21 2 100 30
Vis kursinformasjon
23.06.17 25.06.17 1527 Ettersøk kl. A fordypning - vann og strandsøk 6 21 2 100 30
Norske Redningshunder Harstad lag
Vis kursinformasjon
03.02.17 09.02.17 1070 Lavinekurs 5 20 2 000
Vis kursinformasjon
03.02.17 09.02.17 1070 Lavinekurs 5 20 2 000
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
24.02.17 26.02.17 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400
Vis kursinformasjon
24.02.17 26.02.17 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400
Vis kursinformasjon
24.02.17 26.02.17 1188 Vintersøk redningshund 5 14 1 400
Vis kursinformasjon
29.09.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 18
Vis kursinformasjon
29.09.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 18
Vis kursinformasjon
29.09.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 18
Norske Redningshunder Lofoten lag
Vis kursinformasjon
03.01.17 29.01.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
31.01.17 26.02.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
17.04.17 27.07.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 38
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 23 2 300 8
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 23 2 300
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 6156 Redningshund - sommer 7 23 2 300
Vis kursinformasjon
28.04.17 01.05.17 6156 Redningshund - sommer 6 23 2 300
Vis kursinformasjon
04.05.17 04.06.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40
Vis kursinformasjon
06.06.17 09.07.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 4 40
Vis kursinformasjon
05.09.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
04.10.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
05.11.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Narvik lag
Vis kursinformasjon
06.06.17 24.06.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 3 40 40
Vis kursinformasjon
27.06.17 06.07.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 40
Vis kursinformasjon
01.07.17 19.08.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 27
Vis kursinformasjon
09.07.17 18.07.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 27
Vis kursinformasjon
20.07.17 27.07.17 6156 Redningshund - sommer 5 27 27
Vis kursinformasjon
01.08.17 19.08.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 27
Vis kursinformasjon
15.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
02.10.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.10.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
20.10.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
20.10.17 149 Urbansøk for ekvipasjer i NRH 30
Vis kursinformasjon
22.10.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.11.17 6110 Dressur av hund 20
Vis kursinformasjon
02.11.17 6110 Dressur av hund 20
Norske Redningshunder Rana lag
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1070 Lavinekurs 3 20 2 000 20
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1070 Lavinekurs 4 20 1 000
Vis kursinformasjon
09.06.17 10.06.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 5 13
Vis kursinformasjon
19.06.17 1184 Rundering -ny og viderekom. 35
Vis kursinformasjon
28.09.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Vis kursinformasjon
30.09.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Norske Redningshunder Søndre Nordland distrikt
Vis kursinformasjon
17.02.17 12.03.17 6225 NRH - rekrutt - lavine 5 32 3 200
Vis kursinformasjon
17.02.17 12.03.17 6225 NRH - rekrutt - lavine 5 32 3 200
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 4 31 3 100 41
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 5 31 3 100 41
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700 37
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 33 3 300 43
Vis kursinformasjon
24.05.17 28.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 6 33 3 300 43
SUM NORDLAND 44 gjennomførte kurs
+(21) planlagte kurs
232 1 376
+(649)
106 000 1 147

Troms

Norske Redningshunder
Vis kursinformasjon
01.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
01.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
06.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
06.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
06.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
06.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
06.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
06.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
06.08.17 6198 Ettersøkning klasse B og C - hovedkurs NRH 71
Vis kursinformasjon
06.08.17 6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH 71
Norske Redningshunder Harstad lag
Vis kursinformasjon
14.01.17 09.02.17 1070 Lavinekurs 4 20 2 000
Vis kursinformasjon
15.01.17 08.02.17 1070 Lavinekurs 4 20 2 000
Vis kursinformasjon
03.06.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
04.06.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.07.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
02.07.17 1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine 14
Vis kursinformasjon
13.09.17 1791 Sporkurs NRH 16
Vis kursinformasjon
13.09.17 1791 Sporkurs NRH 16
Vis kursinformasjon
18.09.17 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 16
Vis kursinformasjon
18.09.17 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 16
Norske Redningshunder Hålogaland
Vis kursinformasjon
15.09.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Vis kursinformasjon
15.09.17 1429 Redningshund-utviklingstrening ettersøk-kl.B 18
Vis kursinformasjon
15.09.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 18
Vis kursinformasjon
15.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Vis kursinformasjon
15.09.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
28.01.17 11.02.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 26 2 600
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 1070 Lavinekurs 3 20 2 000
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 6228 Lavinehundfører 4 28 2 800
Vis kursinformasjon
25.04.17 16.05.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 5 40 4 000
Vis kursinformasjon
20.05.17 18.06.17 6227 Redningshund-grunnk. ettersøk lokalt kurs 5 40 4 000
Vis kursinformasjon
26.08.17 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Troms distrikt
Vis kursinformasjon
05.01.17 27.02.17 1742 Mot apellprøve i Norske Redningshunder 4 16 1 600 16
Vis kursinformasjon
31.01.17 05.03.17 6169 NRH - Lavine C-B 5 36 3 600 36
Vis kursinformasjon
24.02.17 26.02.17 1188 Vintersøk redningshund 9 14 1 400
Vis kursinformasjon
19.05.17 21.05.17 6237 Trening og motivasjon i NRH 5 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
19.05.17 21.05.17 1430 Redningshund - utviklingstrening søk - kl. A 6 18 1 800 18
Vis kursinformasjon
01.09.17 1249 Mentalkunnskap og testing 25
SUM TROMS 12 gjennomførte kurs
+(25) planlagte kurs
59 297
+(1 028)
29 700 89

Finnmark

Norske Redningshunder Alta lag
Vis kursinformasjon
02.06.17 05.06.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.06.17 05.06.17 6156 Redningshund - sommer 4 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.06.17 05.06.17 6156 Redningshund - sommer 6 27 2 700
Vis kursinformasjon
02.06.17 05.06.17 6156 Redningshund - sommer 3 27 2 700
Norske Redningshunder Finnmark distrikt
Vis kursinformasjon
02.03.17 05.03.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 8 24 2 400 26
Vis kursinformasjon
02.03.17 05.03.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 4 24 2 400 26
Vis kursinformasjon
02.03.17 19.03.17 1373 Lavinekurs C/B 5 48 4 800 52
Vis kursinformasjon
17.03.17 19.03.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 7 23 2 300 26
Vis kursinformasjon
17.03.17 19.03.17 1623 Lavinekurs - alle nivåer 5 23 2 300 26
Vis kursinformasjon
21.04.17 23.04.17 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 9 19 1 900 19
Vis kursinformasjon
03.06.17 04.06.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 4 13 1 300
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs 2 13 1 300 26
Vis kursinformasjon
23.06.17 25.06.17 1162 Førstehjelpskurs - redningshund 4 24 30
Norske Redningshunder Øst-Finnmark lag
Vis kursinformasjon
14.05.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
24.05.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.09.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
01.09.17 6156 Redningshund - sommer 27
Vis kursinformasjon
02.09.17 6217 NRH grunnkurs klasse B 36
Vis kursinformasjon
06.09.17 6156 Redningshund - sommer 27
SUM FINNMARK 13 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
67 319
+(171)
29 500 231
SUM HELE LANDET 218 gjennomførte kurs
+(174) planlagte kurs
1 230 6 086
+(6 699)
551 800 3 767

Last ned tabelldata: CSV