Kursstatistikk 2017 for NBF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Norsk Botanisk Forening Østfold
Vis kursinformasjon
27.04.17 1565 Florakartlegging 22
Vis kursinformasjon
30.06.17 1559 Kartlegging av planter 30
SUM ØSTFOLD 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(52)
0 0

Akershus

Norsk Botanisk Forening - Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
27.04.17 30.04.17 161 Kryptogam-kurs 19 8 800 20
Vis kursinformasjon
16.06.17 17.06.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 15 8 800 25
SUM AKERSHUS 2 gjennomførte kurs 34 16 1 600 45

Oslo

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
06.08.17 07.08.17 4120 Slåttekurs 14 19 1 900 20
Norsk Botanisk Forening - Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
02.09.17 03.09.17 4120 Slåttekurs 9 17 55
Vis kursinformasjon
08.09.17 09.09.17 161 Kryptogam-kurs 21 8 800 20
Norsk Botanisk Forening Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
19.01.17 26.03.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 5 8 800 20
Vis kursinformasjon
16.02.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
16.02.17 14.05.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 8 800 50
Vis kursinformasjon
26.03.17 03.10.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 4 11 150
Vis kursinformasjon
02.04.17 06.04.17 169 Plantekunnskap 15 25 3 754
Vis kursinformasjon
19.10.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
Vis kursinformasjon
29.10.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
SUM OSLO 7 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
71 96
+(36)
8 054 315

Oppland

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 2023 Turplanlegging 16 17 1 700 40
Vis kursinformasjon
17.08.17 19.08.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 11 12 1 200 20
SUM OPPLAND 2 gjennomførte kurs 27 29 2 900 60

Buskerud

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
20.10.16 25.05.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 5 13 1 300
Vis kursinformasjon
01.06.17 03.07.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 3 16 1 600
SUM BUSKERUD 2 gjennomførte kurs 8 29 2 900 0

Telemark

Moseklubben
Vis kursinformasjon
01.12.16 16.03.17 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 4 15 1 500
Telemark Botaniske Forening avd. Midt-Telemark
Vis kursinformasjon
23.02.17 14.05.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 4 9 900 20
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 4120 Slåttekurs 10 13 1 300 20
SUM TELEMARK 3 gjennomførte kurs 18 37 3 700 40

Vest-Agder

Norsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
19.08.17 1706 Florasamling 25 12 40
SUM VEST-AGDER 1 gjennomført kurs 25 12 0 40

Rogaland

Norsk Botanisk Forening Rogaland
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1787 Mosekunnskap og kartleggingsdugnad på Vestlandet 14 13 1 300 5
Vis kursinformasjon
20.10.17 22.10.17 1787 Mosekunnskap og kartleggingsdugnad på Vestlandet 22 16 10
SUM ROGALAND 2 gjennomførte kurs 36 29 1 300 15

Hordaland

Sunnhordland Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
08.06.17 11.06.17 169 Plantekunnskap 3 28 2 800 50
Vis kursinformasjon
08.06.17 11.06.17 169 Plantekunnskap 10 28 2 800 50
Vis kursinformasjon
08.06.17 11.06.17 169 Plantekunnskap 11 27 2 700 50
SUM HORDALAND 3 gjennomførte kurs 24 83 8 300 150

Møre og Romsdal

Moseklubben
Vis kursinformasjon
21.04.17 23.04.17 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 6 29 2 900 35
Vis kursinformasjon
21.04.17 23.04.17 127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer 7 29 2 900 55
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs 13 58 5 800 90

Troms

Moseklubben
Vis kursinformasjon
23.08.17 27.08.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 15 45 4 500 45
Nordnorsk Botanisk Forening
Vis kursinformasjon
30.05.17 169 Plantekunnskap 30
Vis kursinformasjon
01.08.17 1730 Florakunnskap og interessefellesskap 12
SUM TROMS 1 gjennomført kurs
+(2) planlagte kurs
15 45
+(42)
4 500 45

Finnmark

Buskerud Botaniske Forening
Vis kursinformasjon
14.07.17 19.07.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 10 45 4 500
Norsk Botanisk Forening - Østlandsavd.
Vis kursinformasjon
14.07.17 23.07.17 9600 Biologisk mangfold- en kartlegging av 4 49 4 900
SUM FINNMARK 2 gjennomførte kurs 14 94 9 400 0
SUM HELE LANDET 27 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
285 528
+(130)
48 454 800

Last ned tabelldata: CSV