Kursstatistikk 2017 for NB

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Fredrikstad og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.02.17 22.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 6
Vis kursinformasjon
14.03.17 28.03.17 1500 Birøkt nybegynner 9 9 900 5
Vis kursinformasjon
04.04.17 02.09.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 13 33 3 300
Vis kursinformasjon
18.05.17 05.06.17 9613 Dronningavlskurs 17 14 1 400 18
Halden og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.02.17 27.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 17 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
08.05.17 22.05.17 1500 Birøkt nybegynner 6 9 900 9
Vis kursinformasjon
29.05.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Skiptvet birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.03.17 1500 Birøkt nybegynner 9
Tune og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 21.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 15 1 500 12
Vis kursinformasjon
06.03.17 13.03.17 1500 Birøkt nybegynner 10 9 900 6
Vis kursinformasjon
28.03.17 04.07.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 8 30 3 000 14
Vis kursinformasjon
02.05.17 15.05.17 184 Tillitsvalgt-kurs 6 9 900 8
SUM ØSTFOLD 10 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
103 152
+(41)
15 200 90

Akershus

Asker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.02.17 20.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 14 12 1 200
Vis kursinformasjon
20.03.17 04.09.17 1216 Birøkt grunnkurs 12 30
Aurskog-Høland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.02.17 08.03.17 1500 Birøkt nybegynner 4 9 900 12
Vis kursinformasjon
16.10.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
Bærum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
01.03.17 15.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
06.03.17 16.08.17 1636 Birøkt- nybegynner 21 36 3 600 8
Vis kursinformasjon
21.04.17 30.08.17 1500 Birøkt nybegynner 14 12 1 200
Vis kursinformasjon
30.05.17 13.10.17 9613 Dronningavlskurs 7 12 1 200
Eidsvoll Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
01.03.17 16.03.17 1500 Birøkt nybegynner 19 9 900 26
Vis kursinformasjon
08.04.17 15.11.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 7 18 30
Fet Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
04.04.17 1500 Birøkt nybegynner 9
Vis kursinformasjon
25.04.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Nedre Romerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.04.17 08.08.17 1216 Birøkt grunnkurs 3 33 3 300
Vis kursinformasjon
04.04.17 23.09.17 1212 Birøkt - nybegynner 20 27 2 700
Norges Birøkterlag
Vis kursinformasjon
30.11.16 120 Næringsbirøkt 95
Vis kursinformasjon
01.12.16 120 Næringsbirøkt 95
Vis kursinformasjon
01.06.17 1252 Testverter - en innføring 12
Vis kursinformasjon
10.06.17 1252 Testverter - en innføring 12
Norges Birøkterlag*
Vis kursinformasjon
20.01.17 21.01.17 1558 Kurslederkurs 27 8 800
Raumnes Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
04.04.17 01.09.17 1212 Birøkt - nybegynner 7 24 2 400
Ski Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.02.17 15.09.17 1212 Birøkt - nybegynner 17 27 2 700 20
Ullensaker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.02.17 02.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200
Ås og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 09.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200
Vis kursinformasjon
13.02.17 13.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200
SUM AKERSHUS 17 gjennomførte kurs
+(10) planlagte kurs
200 305
+(306)
25 700 96

Oslo

BYBI birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.03.17 1216 Birøkt grunnkurs 30
Oslo og omegn birøkterlag
Vis kursinformasjon
19.01.17 09.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
30.03.17 1216 Birøkt grunnkurs 30
Stange Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.09.17 25.10.17 1500 Birøkt nybegynner 5 9 3
SUM OSLO 2 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
10 21
+(60)
1 200 3

Hedmark

Eidskog Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.03.17 1212 Birøkt - nybegynner 27
Ringsaker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.03.17 20.03.17 1500 Birøkt nybegynner 13 9 900
Vis kursinformasjon
20.04.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Solør Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.05.16 19.09.16 1501 Birøkt nybegynner-del 2 14 32 1 600 64
Vis kursinformasjon
13.03.17 28.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 21 12 1 200 4
Østerdalen Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.02.17 27.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200
SUM HEDMARK 4 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
52 65
+(59)
4 900 68

Oppland

Gudbrandsdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
17.10.17 07.11.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 12
Hadeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.01.17 14.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 25
Vis kursinformasjon
22.02.17 15.03.17 1500 Birøkt nybegynner 3 12 1 200 6
Oppland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.01.17 1740 Fagmøte 21
Toten Birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.02.17 28.03.17 1500 Birøkt nybegynner 34 9 900 30
SUM OPPLAND 4 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
52 45
+(21)
3 300 61

Buskerud

Drammen og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.02.17 04.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200
Vis kursinformasjon
03.04.17 25.04.17 1500 Birøkt nybegynner 5 9 900 10
Vis kursinformasjon
02.05.17 29.08.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 9 32 3 200 10
Eiker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
09.03.17 23.03.17 1500 Birøkt nybegynner 9 9 900
Vis kursinformasjon
27.04.17 19.09.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 6 33 3 300
Vis kursinformasjon
13.05.17 1740 Fagmøte 21
Lier Røyken og Hurum birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.02.17 16.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200
Modum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.02.17 09.03.17 1500 Birøkt nybegynner 7 9 900 4
Vis kursinformasjon
20.04.17 26.09.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 6 32 3 200 20
Ringerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.04.17 14.09.17 1212 Birøkt - nybegynner 12 24 2 400 27
Sigdal birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.02.17 16.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 10
SUM BUSKERUD 10 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
75 184
+(21)
17 200 81

Vestfold

Larvik og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.04.17 19.04.17 1500 Birøkt nybegynner 9 9 9
Vis kursinformasjon
10.05.17 21.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 9 32 45
Nordre Vestfold birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.03.17 27.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 6 12 1 200
Sandar birøkterlag
Vis kursinformasjon
29.03.17 26.04.17 1500 Birøkt nybegynner 10 9 900
Tønsberg og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
30.01.17 13.02.17 1500 Birøkt nybegynner 12 9 900 3
SUM VESTFOLD 5 gjennomførte kurs 46 71 3 000 57

Telemark

Drangedal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.03.17 15.09.17 1212 Birøkt - nybegynner 6 27 2 700
Midt-Telemark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 06.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200 6
Notodden Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.04.17 29.05.17 9613 Dronningavlskurs 16 13 1 300
Siljan Birøkterlag
Vis kursinformasjon
22.11.16 23.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 4 17 15
Skien Birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.02.17 30.03.17 1500 Birøkt nybegynner 10 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
27.02.17 29.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 9
Vis kursinformasjon
03.05.17 16.08.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 3 36
Vest - Telemark Birøktarlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 27.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200
Vis kursinformasjon
15.03.17 26.04.17 1500 Birøkt nybegynner 12 12 1 200 8
Vis kursinformasjon
03.05.17 25.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 5 33 25
Vis kursinformasjon
08.05.17 25.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 7 31 25
SUM TELEMARK 11 gjennomførte kurs 87 217 10 000 100

Aust-Agder

Aust-Agder Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.04.17 12.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 12 32 45
Gjerstad og Søndeled birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
27.04.17 1216 Birøkt grunnkurs 30
Otra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.01.17 1347 Honningbehandling 15
Sand Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.03.17 03.04.17 9603 KSL - i birøkten 6 16 1 600 4
Vis kursinformasjon
26.04.17 13.06.17 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500
SUM AUST-AGDER 3 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
24 63
+(57)
3 100 49

Vest-Agder

Kristiansand Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.03.17 1212 Birøkt - nybegynner 27
Kristiansand og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.03.17 03.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 12 12 1 200 8
Lister Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.03.17 20.03.17 1500 Birøkt nybegynner 10 9 900 15
Mandal og Sør-Audnedal birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.03.17 21.03.17 1500 Birøkt nybegynner 15 12 1 200
Vis kursinformasjon
28.03.17 06.06.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 18 32 3 200
Vis kursinformasjon
08.11.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
SUM VEST-AGDER 4 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
55 65
+(39)
6 500 23

Rogaland

Haugaland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.03.17 23.03.17 1637 Nybegynnerkurs i birøkt 14 18 84
Jæren Birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.03.17 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 15
Vis kursinformasjon
16.03.17 23.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 10 13 1 300 18
Vis kursinformasjon
23.03.17 23.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 15
Vis kursinformasjon
12.05.17 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 35
Vis kursinformasjon
12.05.17 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 35
Vis kursinformasjon
12.05.17 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 35
Vis kursinformasjon
31.10.17 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 15
Karmøy Birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.03.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Ryfylke Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.17 15.02.17 1500 Birøkt nybegynner 10 9 900 9
Vis kursinformasjon
21.04.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Sokndal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.03.17 26.04.17 1636 Birøkt- nybegynner 8 21 2 100 42
SUM ROGALAND 5 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
51 73
+(199)
5 500 168

Hordaland

Bergenske Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.04.17 07.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 11 32
Hardanger Birøkterlag
Vis kursinformasjon
22.03.17 1636 Birøkt- nybegynner 27
Sotra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.02.17 13.03.17 1500 Birøkt nybegynner 20 9 900
Vis kursinformasjon
05.03.17 19.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 13 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
30.04.17 02.10.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 17 36 3 600 10
Sunnhordaland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
29.04.17 28.10.17 1216 Birøkt grunnkurs 7 34
SUM HORDALAND 5 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
68 123
+(27)
5 700 22

Møre og Romsdal

Averøy Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.04.17 29.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 1 500 3
Møre og Romsdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.06.17 11.06.17 1740 Fagmøte 12 15 1 500 25
Vis kursinformasjon
10.06.17 11.06.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 25 15 1 500 25
Nordmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
19.03.17 02.04.17 1500 Birøkt nybegynner 13 9 900 18
Vis kursinformasjon
03.04.17 28.06.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200 16
Vis kursinformasjon
17.06.17 24.09.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 8 20 2 000 20
Smøla Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.04.17 30.04.17 1500 Birøkt nybegynner 9 9 900
Vestre Sunnmøre birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.04.17 02.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200 24
SUM MØRE OG ROMSDAL 8 gjennomførte kurs 89 107 10 700 131

Sør-Trøndelag

Malvik Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.01.17 11.02.17 1500 Birøkt nybegynner 13 9 900
Vis kursinformasjon
02.03.17 23.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
02.03.17 23.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
04.03.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Orkdal og omegn birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.03.17 03.05.17 1637 Nybegynnerkurs i birøkt 15 12 1 200 36
SUM SØR-TRØNDELAG 4 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
40 45
+(32)
4 500 48

Nord-Trøndelag

Levanger Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.17 06.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200
Nord-Innherred Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.03.17 03.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 3 12 1 200
Vis kursinformasjon
03.04.17 20.04.17 1500 Birøkt nybegynner 8 9 900
Vis kursinformasjon
02.05.17 24.08.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 8 32 3 200
Snåsa Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.03.17 23.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
27.05.17 25.06.17 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 4 15 1 500 22
Stjørdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
Trøndelag Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.02.17 19.10.17 1374 Birøkt- videregående 8 35 62
SUM NORD-TRØNDELAG 7 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
45 127
+(12)
9 200 96

Nordland

Helgeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.06.17 1500 Birøkt nybegynner 9
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(9)
0 0

Troms

Troms Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.05.17 29.05.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 22 18 1 800 25
SUM TROMS 1 gjennomført kurs 22 18 1 800 25
SUM HELE LANDET 100 gjennomførte kurs
+(34) planlagte kurs
1 019 1 681
+(883)
127 500 1 118

Last ned tabelldata: CSV