Kursstatistikk 2017 for NB

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Fredrikstad og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.02.17 22.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 6
Vis kursinformasjon
14.03.17 28.03.17 1500 Birøkt nybegynner 9 9 900 5
Vis kursinformasjon
04.04.17 02.09.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 13 33
Vis kursinformasjon
18.05.17 05.06.17 9613 Dronningavlskurs 17 14 1 400 18
Halden og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.02.17 27.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 17 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
08.05.17 22.05.17 1500 Birøkt nybegynner 6 9 900 9
Vis kursinformasjon
29.05.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Skiptvet birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.03.17 1500 Birøkt nybegynner 9
Tune og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 21.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 15 1 500 12
Vis kursinformasjon
06.03.17 13.03.17 1500 Birøkt nybegynner 10 9 900 6
Vis kursinformasjon
28.03.17 04.07.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 8 30 3 000 14
Vis kursinformasjon
02.05.17 15.05.17 184 Tillitsvalgt-kurs 6 9 900 8
SUM ØSTFOLD 10 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
103 152
+(41)
11 900 90

Akershus

Asker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.02.17 20.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 14 12 1 200
Vis kursinformasjon
06.03.17 1216 Birøkt grunnkurs 30
Aurskog-Høland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.02.17 08.03.17 1500 Birøkt nybegynner 4 9 900 12
Bærum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
01.03.17 15.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
06.03.17 16.08.17 1636 Birøkt- nybegynner 21 36 8
Vis kursinformasjon
21.04.17 1500 Birøkt nybegynner 9
Vis kursinformasjon
02.05.17 9613 Dronningavlskurs 14
Vis kursinformasjon
05.05.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Eidsvoll Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
01.03.17 16.03.17 1500 Birøkt nybegynner 19 9 900 26
Vis kursinformasjon
08.04.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Fet Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
04.04.17 1500 Birøkt nybegynner 9
Vis kursinformasjon
25.04.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Nedre Romerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.03.17 1216 Birøkt grunnkurs 30
Vis kursinformasjon
04.04.17 1212 Birøkt - nybegynner 27
Norges Birøkterlag
Vis kursinformasjon
30.11.16 120 Næringsbirøkt 95
Vis kursinformasjon
01.12.16 120 Næringsbirøkt 95
Vis kursinformasjon
01.06.17 1252 Testverter - en innføring 12
Vis kursinformasjon
10.06.17 1252 Testverter - en innføring 12
Norges Birøkterlag*
Vis kursinformasjon
20.01.17 21.01.17 1558 Kurslederkurs 27 8 800
Raumnes Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
04.04.17 1212 Birøkt - nybegynner 27
Ski Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.02.17 1212 Birøkt - nybegynner 27
Ullensaker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.02.17 02.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200
Ås og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 09.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200
Vis kursinformasjon
13.02.17 13.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 8 12 1 200
SUM AKERSHUS 9 gjennomførte kurs
+(18) planlagte kurs
113 122
+(522)
8 600 46

Oslo

BYBI birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.03.17 1216 Birøkt grunnkurs 30
Oslo og omegn birøkterlag
Vis kursinformasjon
19.01.17 09.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
30.03.17 1216 Birøkt grunnkurs 30
SUM OSLO 1 gjennomført kurs
+(2) planlagte kurs
5 12
+(60)
1 200 0

Hedmark

Eidskog Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.03.17 1212 Birøkt - nybegynner 27
Ringsaker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.03.17 20.03.17 1500 Birøkt nybegynner 13 9 900
Vis kursinformasjon
20.04.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Solør Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.05.16 19.09.16 1501 Birøkt nybegynner-del 2 14 32 1 600 64
Vis kursinformasjon
13.03.17 28.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 21 12 1 200 4
Østerdalen Birøkterlag
Vis kursinformasjon
05.02.17 27.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200
SUM HEDMARK 4 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
52 65
+(59)
4 900 68

Oppland

Hadeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.01.17 14.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 25
Vis kursinformasjon
22.02.17 15.03.17 1500 Birøkt nybegynner 3 12 1 200 6
Oppland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.01.17 1740 Fagmøte 21
Toten Birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.02.17 28.03.17 1500 Birøkt nybegynner 34 9 900 30
SUM OPPLAND 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
44 33
+(21)
3 300 61

Buskerud

Drammen og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.02.17 04.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200
Vis kursinformasjon
03.04.17 25.04.17 1500 Birøkt nybegynner 5 9 900 10
Vis kursinformasjon
02.05.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Eiker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
09.03.17 23.03.17 1500 Birøkt nybegynner 9 9 900
Vis kursinformasjon
27.04.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Vis kursinformasjon
13.05.17 1740 Fagmøte 21
Lier Røyken og Hurum birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.02.17 16.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200
Modum Birøkterlag
Vis kursinformasjon
09.02.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Vis kursinformasjon
16.02.17 09.03.17 1500 Birøkt nybegynner 7 9 900 4
Ringerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.04.17 1212 Birøkt - nybegynner 27
Sigdal birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
SUM BUSKERUD 5 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
37 51
+(156)
5 100 14

Vestfold

Larvik og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.04.17 1500 Birøkt nybegynner 9
Vis kursinformasjon
10.05.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Nordre Vestfold birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.03.17 27.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 6 12 1 200
Sandar birøkterlag
Vis kursinformasjon
29.03.17 26.04.17 1500 Birøkt nybegynner 10 9 900
Tønsberg og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
30.01.17 13.02.17 1500 Birøkt nybegynner 12 9 900 3
SUM VESTFOLD 3 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
28 30
+(41)
3 000 3

Telemark

Drangedal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
17.01.17 1212 Birøkt - nybegynner 27
Midt-Telemark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 06.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 11 12 1 200 6
Notodden Birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.04.17 29.05.17 9613 Dronningavlskurs 16 13 1 300
Siljan Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.06.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Skien Birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.02.17 30.03.17 1500 Birøkt nybegynner 10 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
27.02.17 29.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 9
Vis kursinformasjon
03.05.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Vest - Telemark Birøktarlag
Vis kursinformasjon
13.02.17 27.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 4 12 1 200
Vis kursinformasjon
15.03.17 26.04.17 1500 Birøkt nybegynner 12 12 1 200 8
Vis kursinformasjon
03.05.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 36
Vis kursinformasjon
08.05.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 36
SUM TELEMARK 6 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
62 73
+(163)
7 300 35

Aust-Agder

Aust-Agder Birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.05.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Gjerstad og Søndeled birøkterlag
Vis kursinformasjon
24.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
27.04.17 1216 Birøkt grunnkurs 30
Otra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.01.17 1347 Honningbehandling 15
Sand Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.03.17 03.04.17 9603 KSL - i birøkten 6 16 1 600 4
Vis kursinformasjon
26.04.17 13.06.17 9527 Kompetansekurs om bier 6 15 1 500
SUM AUST-AGDER 2 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
12 31
+(89)
3 100 4

Vest-Agder

Kristiansand Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.03.17 1212 Birøkt - nybegynner 27
Kristiansand og Omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.03.17 03.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 12 12 1 200 8
Lister Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.03.17 20.03.17 1500 Birøkt nybegynner 10 9 900 15
Mandal og Sør-Audnedal birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.03.17 21.03.17 1500 Birøkt nybegynner 15 12 1 200
Vis kursinformasjon
28.03.17 06.06.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 18 32 3 200
SUM VEST-AGDER 4 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
55 65
+(27)
6 500 23

Rogaland

Haugaland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
02.03.17 1637 Nybegynnerkurs i birøkt 16
Jæren Birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.03.17 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 15
Vis kursinformasjon
16.03.17 23.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 10 13 18
Vis kursinformasjon
23.03.17 23.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 9 12 1 200 15
Vis kursinformasjon
12.05.17 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 35
Vis kursinformasjon
12.05.17 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 35
Vis kursinformasjon
12.05.17 1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert 35
Karmøy Birøkterlag
Vis kursinformasjon
07.03.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Ryfylke Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.02.17 15.02.17 1500 Birøkt nybegynner 10 9 900 9
Vis kursinformasjon
21.04.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Sokndal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.03.17 26.04.17 1636 Birøkt- nybegynner 8 21 2 100 42
SUM ROGALAND 4 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
37 55
+(200)
4 200 84

Hordaland

Bergenske Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.04.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Hardanger Birøkterlag
Vis kursinformasjon
22.03.17 1636 Birøkt- nybegynner 27
Sotra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.02.17 13.03.17 1500 Birøkt nybegynner 20 9 900
Vis kursinformasjon
05.03.17 19.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 13 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
30.04.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Sunnhordaland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
29.04.17 1216 Birøkt grunnkurs 30
SUM HORDALAND 2 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
33 21
+(121)
2 100 12

Møre og Romsdal

Averøy Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.04.17 29.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 4 15 1 500 3
Møre og Romsdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.06.17 11.06.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 25 15 1 500 25
Vis kursinformasjon
10.06.17 11.06.17 1740 Fagmøte 12 15 1 500 25
Nordmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
28.02.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
19.03.17 02.04.17 1500 Birøkt nybegynner 13 9 900 18
Vis kursinformasjon
22.04.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Smøla Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.04.17 30.04.17 1500 Birøkt nybegynner 9 9 900
Vestre Sunnmøre birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.04.17 02.05.17 9527 Kompetansekurs om bier 10 12 1 200 24
SUM MØRE OG ROMSDAL 6 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
73 75
+(44)
7 500 95

Sør-Trøndelag

Malvik Birøkterlag
Vis kursinformasjon
14.01.17 11.02.17 1500 Birøkt nybegynner 13 9 900
Vis kursinformasjon
02.03.17 23.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
02.03.17 23.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 5 12 1 200
Vis kursinformasjon
04.03.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Orkdal og omegn birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.03.17 03.05.17 1637 Nybegynnerkurs i birøkt 15 12 1 200 36
SUM SØR-TRØNDELAG 4 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
40 45
+(32)
4 500 48

Nord-Trøndelag

Levanger Birøkterlag
Vis kursinformasjon
30.01.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
Nord-Innherred Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.03.17 03.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 3 12 1 200
Vis kursinformasjon
03.04.17 20.04.17 1500 Birøkt nybegynner 8 9 900
Vis kursinformasjon
02.05.17 24.08.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 8 32 3 200
Snåsa Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.03.17 23.04.17 9527 Kompetansekurs om bier 7 12 1 200 12
Vis kursinformasjon
27.05.17 25.06.17 1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet 4 15 22
Stjørdal Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.03.17 9527 Kompetansekurs om bier 12
Vis kursinformasjon
12.06.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 32
Trøndelag Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.02.17 1374 Birøkt- videregående 36
SUM NORD-TRØNDELAG 5 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
30 80
+(92)
6 500 34

Nordland

Helgeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.06.17 1500 Birøkt nybegynner 9
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(9)
0 0

Troms

Troms Birøkterlag
Vis kursinformasjon
27.05.17 29.05.17 1501 Birøkt nybegynner-del 2 22 18 1 800 25
SUM TROMS 1 gjennomført kurs 22 18 1 800 25
SUM HELE LANDET 69 gjennomførte kurs
+(62) planlagte kurs
746 928
+(1 677)
81 500 642

Last ned tabelldata: CSV