Kursstatistikk 2017 for Dnh

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

Hageselskapet Våler og Svinndal
Vis kursinformasjon
02.11.15 22.05.17 1380 Hagedesign 7 17 1 700
Hvaler hageselskap
Vis kursinformasjon
08.05.17 28.05.17 7149 Roser- valg og stell 5 9 900
Vis kursinformasjon
20.09.17 206 Høns i hagen 16
Onsøy Hagelag
Vis kursinformasjon
31.01.17 25.04.17 1579 Cottage Gardening 20 12 1 200 39
SUM ØSTFOLD 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
32 38
+(16)
3 800 39

Akershus

Lørenskog hagelag
Vis kursinformasjon
08.02.17 1359 Kranser og dekorasjoner av naturmaterialer 8
Nes hagelag
Vis kursinformasjon
24.05.17 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 12
Vis kursinformasjon
24.05.17 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 12
Vis kursinformasjon
24.05.17 24.08.17 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 6 11
Vis kursinformasjon
24.05.17 24.08.17 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 6 12 1 200
Vis kursinformasjon
31.08.17 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 12
Vis kursinformasjon
31.08.17 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 12
Vis kursinformasjon
31.08.17 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 12
SUM AKERSHUS 2 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
12 23
+(68)
1 200 0

Hedmark

Løten hagelag
Vis kursinformasjon
18.01.17 31.05.17 1640 Hageplanlegging 9 18 1 800
SUM HEDMARK 1 gjennomført kurs 9 18 1 800 0

Oppland

Gran Hagelag
Vis kursinformasjon
19.06.17 1640 Hageplanlegging 15
Hageselskapet Gjøvik
Vis kursinformasjon
09.11.16 1499 Arbeid i lokallag 21
Vis kursinformasjon
26.01.17 03.08.17 1767 Hageplanlegging 10 24 2 400 5
Vis kursinformasjon
16.02.17 7256 Fuksia og pelargonia 15
Vis kursinformasjon
05.04.17 1661 Kjøkkenhage 15
Vis kursinformasjon
01.09.17 1803 Innføring og læring i bruk av MakeMake 22
Vis kursinformasjon
13.09.17 1056 Snekring i hagen 9
Hageselskapet Oppland
Vis kursinformasjon
02.07.17 13.08.17 7146 Busker og trær i hagen 10 15
Valdres Hagelag
Vis kursinformasjon
02.02.17 140 Frukt, bær og grønnsaker i fjellstrøk 12
Vis kursinformasjon
14.03.17 139 Humler i samspill med natur og hage 12
SUM OPPLAND 2 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
20 39
+(121)
2 400 5

Buskerud

Modum hagelag
Vis kursinformasjon
12.06.17 17.06.17 8861 Plantefarging med arbeidsbok 8 12 1 200 20
SUM BUSKERUD 1 gjennomført kurs 8 12 1 200 20

Vestfold

Horten og omegn hagelag
Vis kursinformasjon
01.02.17 13.06.17 128 Varmkompostering 3 9 900 5
SUM VESTFOLD 1 gjennomført kurs 3 9 900 5

Telemark

Porsgrunn Hagelag
Vis kursinformasjon
06.03.17 27.06.17 7146 Busker og trær i hagen 3 15 1 500
SUM TELEMARK 1 gjennomført kurs 3 15 1 500 0

Vest-Agder

Farsund Hagelag
Vis kursinformasjon
15.05.17 1060 Beskjæring av busker og trær 12
Hageselskapet Kvinesdal
Vis kursinformasjon
15.01.17 21.08.17 1377 Formering av planter 11 14 1 400 30
SUM VEST-AGDER 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
11 14
+(12)
1 400 30

Hordaland

Åsane hagelag
Vis kursinformasjon
14.03.17 01.06.17 164 Økologisk dyrking i pallekarmer 5 9 6
SUM HORDALAND 1 gjennomført kurs 5 9 0 6

Møre og Romsdal

Hageselskapet Ålesund og omegn
Vis kursinformasjon
15.02.17 136 Dyrking av grønnsaker/urter. Jordforbe og kompost. 20
Molde og Omegn Hagelag
Vis kursinformasjon
08.02.17 02.05.17 7305 Poding og beskjæring 10 12 1 200
Vis kursinformasjon
15.02.17 04.05.17 7305 Poding og beskjæring 11 12 1 200
Straumsnes Hagelag
Vis kursinformasjon
29.03.17 01.06.17 165 Gode vekstforhold og frodig kjøkkenhage- grunnkurs 3 8 20
SUM MØRE OG ROMSDAL 3 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
24 32
+(20)
2 400 20

Sør-Trøndelag

Leinstrand hagelag
Vis kursinformasjon
17.03.17 103 Bruk av hagens og naturens grøde gjennom året 20
Vis kursinformasjon
16.06.17 104 Foto 15
SUM SØR-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(35)
0 0

Nord-Trøndelag

Folla hagelag
Vis kursinformasjon
02.02.17 08.08.17 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 9 12 1 200
Hageselskapet Nord-Trøndelag
Vis kursinformasjon
29.05.17 1499 Arbeid i lokallag 21
Hageselskapet Ottersøy og Omegn
Vis kursinformasjon
06.02.17 1076 Kjøkkenhage - urter og grønnsaker 15
Snåsa Hagelag
Vis kursinformasjon
13.02.17 1499 Arbeid i lokallag 21
Vis kursinformasjon
20.02.17 1640 Hageplanlegging 15
Vis kursinformasjon
20.02.17 1753 Lage blikkfang i hagen. 15
Vis kursinformasjon
01.09.17 1280 Soppkurs på tur 8
SUM NORD-TRØNDELAG 1 gjennomført kurs
+(6) planlagte kurs
9 12
+(95)
1 200 0

Nordland

Rana hagelag
Vis kursinformasjon
18.04.17 166 Restaurering av staudebed 15
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(15)
0 0

Troms

Dyrøy hagelag
Vis kursinformasjon
26.08.17 27.08.17 9583 Sopp - grunnkurs 12 15 25
Finnsnes Hagelag
Vis kursinformasjon
25.04.17 2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering 12
Nordreisa hagelag
Vis kursinformasjon
21.03.17 1661 Kjøkkenhage 15
Vis kursinformasjon
21.03.17 1661 Kjøkkenhage 15
SUM TROMS 1 gjennomført kurs
+(3) planlagte kurs
12 15
+(42)
0 25

Finnmark

Hageselskapet Alta
Vis kursinformasjon
09.02.17 1076 Kjøkkenhage - urter og grønnsaker 15
SUM FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(15)
0 0
SUM HELE LANDET 18 gjennomførte kurs
+(30) planlagte kurs
148 236
+(439)
17 800 150

Last ned tabelldata: CSV