Kursstatistikk 2017 for DNT

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

DNT Vansjø
Vis kursinformasjon
14.03.17 16.03.17 1130 GPS 19 9 900 25
Vis kursinformasjon
19.04.17 26.04.17 142 Ferskingkurs 3 10 1 000
Vis kursinformasjon
29.04.17 30.04.17 1093 Havkajakk grunnkurs 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
13.09.17 26.09.17 142 Ferskingkurs 4 10 1 000
SUM ØSTFOLD 4 gjennomførte kurs 34 45 4 500 25

Akershus

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
29.04.17 30.04.17 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 12 15 1 500
Vis kursinformasjon
06.05.17 07.05.17 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 12 15 1 500
Vis kursinformasjon
12.05.17 14.05.17 1634 Kart- og kompass for turledere 4 19 950
Vis kursinformasjon
03.06.17 04.06.17 1494 Førstehjelp DNT turleder 15 15 1 500
Vis kursinformasjon
30.09.17 01.10.17 1494 Førstehjelp DNT turleder 15 15 1 500
Vis kursinformasjon
07.10.17 08.10.17 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 9 15 1 500
Vis kursinformasjon
21.10.17 22.10.17 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 11 15 1 500
SUM AKERSHUS 7 gjennomførte kurs 78 109 9 950 0

Oslo

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
04.01.17 07.01.17 1643 Skikurs alpint og telemark 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
11.01.17 14.01.17 1643 Skikurs alpint og telemark 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
11.02.17 11.02.17 1458 Isklatring -introdag 7 8 800
Vis kursinformasjon
12.02.17 12.02.17 1458 Isklatring -introdag 8 8 800
Vis kursinformasjon
05.05.17 07.05.17 2869 Klatrekurs mod. I 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
19.05.17 21.05.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 8 27 2 700
Vis kursinformasjon
26.05.17 28.05.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 7 22 2 200
Vis kursinformasjon
27.05.17 28.05.17 1127 Kameratredning 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
02.06.17 04.06.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 10 22 2 200
Vis kursinformasjon
08.06.17 11.06.17 1265 Klatreinstruktør Sport 5 22 2 200
Vis kursinformasjon
09.06.17 11.06.17 2869 Klatrekurs mod. I 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
15.06.17 18.06.17 1704 NF-godkjent metodekurs klatring 7 48 4 800
Vis kursinformasjon
17.06.17 22.06.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 7 27 2 700
Vis kursinformasjon
17.08.17 20.08.17 1470 Veileder NF-Klatreinstrkt. Høyfjell 4 45 4 500
Vis kursinformasjon
18.08.17 20.08.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 7 22 2 200
Vis kursinformasjon
08.09.17 10.09.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 7 27 2 700
SUM OSLO 16 gjennomførte kurs 112 360 36 000 0

Hedmark

Hamar og Hedemarken Turistforening
Vis kursinformasjon
25.08.17 10.09.17 2857 Sommerturleder 10 55 5 500
SUM HEDMARK 1 gjennomført kurs 10 55 5 500 0

Oppland

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
30.03.17 02.04.17 1286 Toppturkurs 14 29 2 900
Vis kursinformasjon
31.05.17 04.06.17 187 Brekurs og alpin ferdsel for skikjørere 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
03.06.17 06.07.17 1125 Brekurs for klatrere - 3 1/2 dag 6 28 2 800
Vis kursinformasjon
01.07.17 05.07.17 2918 Brekurs - intensiv 6 44 4 400
Vis kursinformasjon
07.07.17 13.07.17 1128 Fjellsportkurs nivå 1 4 56 5 600
Vis kursinformasjon
17.07.17 23.07.17 1128 Fjellsportkurs nivå 1 5 56 5 600
Vis kursinformasjon
24.07.17 28.07.17 2918 Brekurs - intensiv 6 44 4 400
DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
26.01.17 29.01.17 1634 Kart- og kompass for turledere 7 19 1 900
Vis kursinformasjon
17.02.17 25.02.17 1261 Vinterturleder mod. 4 9 75 7 500
Vis kursinformasjon
22.06.17 25.06.17 1634 Kart- og kompass for turledere 8 19 1 900
Vis kursinformasjon
11.07.17 16.07.17 2857 Sommerturleder 12 50 5 000
Vis kursinformasjon
26.08.17 31.08.17 2857 Sommerturleder 12 50 5 000
SUM OPPLAND 12 gjennomførte kurs 93 510 51 000 0

Buskerud

DNT Drammen og Omegn
Vis kursinformasjon
08.09.17 10.09.17 1575 Merkekurs - del 2 og 3 8 16 1 600 32
DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
12.01.17 15.01.17 1471 Grunnkurs skred 10 24 2 400
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 8 31 3 100
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1643 Skikurs alpint og telemark 31 16 1 600
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 1180 Skredinstruktørkurs del 2- veilederkurset 8 36 3 600
Vis kursinformasjon
29.06.17 02.07.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 9 27 2 700
Gyldenløve Kajakklub
Vis kursinformasjon
21.04.17 23.04.17 182 Turleder på vannet (Kajakk) 12 18 1 800 20
SUM BUSKERUD 7 gjennomførte kurs 86 168 16 800 52

Telemark

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 1471 Grunnkurs skred 9 24 2 400
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 2845 Isklatring. 8 16 1 600
Stavanger Turistforening
Vis kursinformasjon
14.01.17 17.01.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 4 38 3 800
Vis kursinformasjon
14.01.17 17.01.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 4 38 3 800
Vis kursinformasjon
24.01.17 19.02.17 1069 DNT vinterturleder-del 3 Krevende orientering 5 26 1 300
SUM TELEMARK 5 gjennomførte kurs 30 142 12 900 0

Vest-Agder

Stavanger Turistforening
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1471 Grunnkurs skred 8 20 2 000
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1068 Vinterturleder -del 2 Bolig i snø 5 24 1 200
SUM VEST-AGDER 2 gjennomførte kurs 13 44 3 200 0

Rogaland

Haugesund Turistforening
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 18 1 800 72
Stavanger Turistforening
Vis kursinformasjon
02.03.17 02.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 19 1 900
Vis kursinformasjon
15.03.17 29.10.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 5 22 2 200
Vis kursinformasjon
19.05.17 24.09.17 2857 Sommerturleder 11 54 5 400
Vis kursinformasjon
07.06.17 11.06.17 1553 Fjellklatrekurs 8 24 1 200
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 1555 Klippeklatring 11 18 900
Vis kursinformasjon
21.09.17 01.10.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 21 2 100
SUM ROGALAND 7 gjennomførte kurs 71 176 15 500 72

Hordaland

Bergen og Hordaland Turlag
Vis kursinformasjon
05.01.17 08.01.17 1738 NF Grunnkurs skred 12 20 1 000
Vis kursinformasjon
19.01.17 05.02.17 1261 Vinterturleder mod. 4 12 75 3 750
Vis kursinformasjon
19.01.17 05.02.17 1261 Vinterturleder mod. 4 11 75 3 750
Vis kursinformasjon
01.02.17 08.02.17 2840 Telemarkskurs 7 8 400
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 2845 Isklatring. 5 16 800
Vis kursinformasjon
09.02.17 12.02.17 1738 NF Grunnkurs skred 10 20 1 000
Vis kursinformasjon
09.03.17 12.03.17 1738 NF Grunnkurs skred 11 20 1 000
Vis kursinformasjon
23.03.17 26.03.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 10 19 950
Vis kursinformasjon
30.03.17 01.04.17 1130 GPS 10 9 450
Vis kursinformasjon
30.03.17 02.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 21 1 050
Vis kursinformasjon
20.04.17 23.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 9 19 950
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 1555 Klippeklatring 12 18 900
Vis kursinformasjon
05.05.17 07.05.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 4 22 1 100
Vis kursinformasjon
06.05.17 07.05.17 1494 Førstehjelp DNT turleder 15 16 800
Vis kursinformasjon
13.05.17 15.05.17 1127 Kameratredning 12 18 1 800
Vis kursinformasjon
01.06.17 01.10.17 2857 Sommerturleder 5 64 6 400
Vis kursinformasjon
02.06.17 04.06.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 11 18 1 800 25
Vis kursinformasjon
10.06.17 11.06.17 1494 Førstehjelp DNT turleder 14 16 800
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 12 22 1 100
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 1555 Klippeklatring 12 18 900
Vis kursinformasjon
06.07.17 09.07.17 2920 Brekurs videregående 7 47 2 350
Vis kursinformasjon
07.07.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 22
Vis kursinformasjon
08.07.17 14.07.17 2857 Sommerturleder 6 56 2 800
Vis kursinformasjon
07.08.17 13.08.17 1105 Brekurs - voksen 13 62 6 200
Vis kursinformasjon
25.08.17 27.08.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 10 27 2 700
Vis kursinformasjon
07.09.17 10.09.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 9 18 1 800 40
Vis kursinformasjon
09.09.17 10.09.17 1555 Klippeklatring 12 18 1 800
Vis kursinformasjon
09.09.17 10.09.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 12 22 2 200
DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
08.07.17 13.07.17 1104 Brekurs - ungdom 6 55 5 500
DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 119 Vinterturledersamling 14 20 2 000
SUM HORDALAND 29 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
295 839
+(22)
58 050 65

Sogn og Fjordane

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
09.02.17 12.02.17 1471 Grunnkurs skred 5 24 2 400
Vis kursinformasjon
02.03.17 05.03.17 1471 Grunnkurs skred 12 24 2 400
Vis kursinformasjon
23.03.17 26.03.17 1471 Grunnkurs skred 5 24 2 400
Vis kursinformasjon
24.06.17 28.06.17 1123 Brekurs - 5 1/2 dag 4 47 4 700
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 183 NF Metodekurs bre 6 42 4 200
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 1123 Brekurs - 5 1/2 dag 3 47 4 700
Vis kursinformasjon
06.08.17 12.08.17 1129 Fjellsportkurs nivå 2. 9 56 5 600
Vis kursinformasjon
09.08.17 13.08.17 1470 Veileder NF-Klatreinstrkt. Høyfjell 5 45 4 500
Vis kursinformasjon
17.08.17 20.08.17 1553 Fjellklatrekurs 6 24 2 400
Sogn og Fjordane Turlag
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 12 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
28.04.17 30.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 10 19 1 900 10
Vis kursinformasjon
10.05.17 14.05.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 8 18 1 800 8
Vis kursinformasjon
13.05.17 14.05.17 2869 Klatrekurs mod. I 9 14 1 400 4
Vis kursinformasjon
03.06.17 04.06.17 2869 Klatrekurs mod. I 8 14 1 400 6
Vis kursinformasjon
16.06.17 18.06.17 1093 Havkajakk grunnkurs 10 16 1 600 2
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 18 1 800 10
SUM SOGN OG FJORDANE 16 gjennomførte kurs 124 459 45 900 45

Møre og Romsdal

Molde og Romsdal Tf
Vis kursinformasjon
20.01.17 1054 Skredkurs 16
Vis kursinformasjon
01.04.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 31
Vis kursinformasjon
19.05.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
30.05.17 1555 Klippeklatring 18
Vis kursinformasjon
06.06.17 1555 Klippeklatring 18
Ålesund og Sunnmøre Tf
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 1471 Grunnkurs skred 22 24 2 400 100
Vis kursinformasjon
09.02.17 12.02.17 1471 Grunnkurs skred 12 24 2 400 50
Vis kursinformasjon
25.05.17 1704 NF-godkjent metodekurs klatring 48
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
34 48
+(149)
4 800 150

Nordland

Bodø og Omegn Tf.
Vis kursinformasjon
01.03.17 06.03.17 1261 Vinterturleder mod. 4 7 75 7 500
Vis kursinformasjon
10.03.17 12.03.17 1471 Grunnkurs skred 6 24 2 400
Vis kursinformasjon
18.03.17 20.03.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 5 31 3 100 5
Vis kursinformasjon
22.03.17 17.06.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 13 18 1 800
Hemnes Turistforening
Vis kursinformasjon
13.10.17 15.10.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 9 18 1 800 3
Lofoten turlag
Vis kursinformasjon
24.03.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
SUM NORDLAND 5 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
40 166
+(18)
16 600 8

Troms

Troms Turlag
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 1093 Havkajakk grunnkurs 16 16 1 600 240
Vis kursinformasjon
21.09.17 26.09.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 8 18 1 800
Vis kursinformasjon
22.09.17 26.09.17 2857 Sommerturleder 12 50 5 000
Troms Turlag Fjellsportgruppa
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1738 NF Grunnkurs skred 17 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
20.01.17 22.01.17 1738 NF Grunnkurs skred 18 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 1180 Skredinstruktørkurs del 2- veilederkurset 8 36 3 600 30
SUM TROMS 6 gjennomførte kurs 79 160 16 000 330

Finnmark

Alta og Omegn Turlag
Vis kursinformasjon
01.09.17 06.09.17 2857 Sommerturleder 3 50 5 000 60
Hammerfest og omegn turlag
Vis kursinformasjon
18.08.17 20.08.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 21 2 100 25
Vis kursinformasjon
01.09.17 05.09.17 2857 Sommerturleder 6 55 5 500 60
Vis kursinformasjon
03.09.17 06.09.17 1634 Kart- og kompass for turledere 9 15 1 500
Sør-Varanger Turlag
Vis kursinformasjon
12.05.17 14.05.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 18 1 800 18
SUM FINNMARK 5 gjennomførte kurs 42 159 15 900 163
SUM HELE LANDET 124 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
1 141 3 440
+(189)
312 600 910

Last ned tabelldata: CSV