Kursstatistikk 2017 for DNT

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

DNT Vansjø
Vis kursinformasjon
14.03.17 16.03.17 1130 GPS 19 9 900 25
Vis kursinformasjon
19.04.17 26.04.17 142 Ferskingkurs 3 10 1 000
Vis kursinformasjon
29.04.17 30.04.17 1093 Havkajakk grunnkurs 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
13.09.17 142 Ferskingkurs 10
Vis kursinformasjon
13.09.17 142 Ferskingkurs 10
SUM ØSTFOLD 3 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
30 35
+(20)
3 500 25

Akershus

DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
29.04.17 30.04.17 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 12 15 1 500
Vis kursinformasjon
06.05.17 07.05.17 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 12 15 1 500
Vis kursinformasjon
12.05.17 1634 Kart- og kompass for turledere 19
Vis kursinformasjon
03.06.17 04.06.17 1494 Førstehjelp DNT turleder 15 15 1 500
Vis kursinformasjon
30.09.17 1494 Førstehjelp DNT turleder 15
Vis kursinformasjon
14.10.17 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 15
Vis kursinformasjon
21.10.17 2822 Grunnleggende turleder mod. 2 15
SUM AKERSHUS 3 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
39 45
+(64)
4 500 0

Oslo

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
04.01.17 07.01.17 1643 Skikurs alpint og telemark 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
11.01.17 14.01.17 1643 Skikurs alpint og telemark 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
11.02.17 11.02.17 1458 Isklatring -introdag 7 8 800
Vis kursinformasjon
12.02.17 12.02.17 1458 Isklatring -introdag 8 8 800
Vis kursinformasjon
05.05.17 07.05.17 2869 Klatrekurs mod. I 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
19.05.17 21.05.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 8 27 2 700
Vis kursinformasjon
26.05.17 28.05.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 7 22 2 200
Vis kursinformasjon
27.05.17 28.05.17 1127 Kameratredning 5 18 1 800
Vis kursinformasjon
02.06.17 04.06.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 10 22 2 200
Vis kursinformasjon
08.06.17 11.06.17 1265 Klatreinstruktør Sport 5 22 2 200
Vis kursinformasjon
09.06.17 11.06.17 2869 Klatrekurs mod. I 6 16
Vis kursinformasjon
10.06.17 2869 Klatrekurs mod. I 16
Vis kursinformasjon
15.06.17 18.06.17 1704 NF-godkjent metodekurs klatring 7 48
Vis kursinformasjon
17.06.17 22.06.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 7 27
Vis kursinformasjon
17.08.17 1470 Veileder NF-Klatreinstrkt. Høyfjell 45
Vis kursinformasjon
18.08.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 22
Vis kursinformasjon
08.09.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 27
SUM OSLO 13 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
94 266
+(110)
17 500 0

Hedmark

Hamar og Hedemarken Turistforening
Vis kursinformasjon
25.08.17 2857 Sommerturleder 50
SUM HEDMARK 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(50)
0 0

Oppland

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
30.03.17 02.04.17 1286 Toppturkurs 14 29 2 900
Vis kursinformasjon
31.05.17 04.06.17 187 Brekurs og alpin ferdsel for skikjørere 4 40 4 000
Vis kursinformasjon
01.07.17 05.07.17 2918 Brekurs - intensiv 6 44
Vis kursinformasjon
03.07.17 1125 Brekurs for klatrere - 3 1/2 dag 28
Vis kursinformasjon
07.07.17 1128 Fjellsportkurs nivå 1 56
Vis kursinformasjon
17.07.17 1128 Fjellsportkurs nivå 1 56
Vis kursinformasjon
24.07.17 2918 Brekurs - intensiv 44
DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
26.01.17 29.01.17 1634 Kart- og kompass for turledere 7 19 1 900
Vis kursinformasjon
17.02.17 25.02.17 1261 Vinterturleder mod. 4 9 75 7 500
Vis kursinformasjon
22.06.17 25.06.17 1634 Kart- og kompass for turledere 8 19 1 900
Vis kursinformasjon
11.07.17 16.07.17 2857 Sommerturleder 12 50 5 000
Vis kursinformasjon
26.08.17 31.08.17 2857 Sommerturleder 12 50
SUM OPPLAND 8 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
72 326
+(184)
23 200 0

Buskerud

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
12.01.17 15.01.17 1471 Grunnkurs skred 10 24 2 400
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 8 31 3 100
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1643 Skikurs alpint og telemark 31 16 1 600
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 1180 Skredinstruktørkurs del 2- veilederkurset 8 36 3 600
Vis kursinformasjon
29.06.17 02.07.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 9 27
Gyldenløve Kajakklub
Vis kursinformasjon
21.04.17 23.04.17 182 Turleder på vannet (Kajakk) 12 18 1 800 20
SUM BUSKERUD 6 gjennomførte kurs 78 152 12 500 20

Telemark

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 1471 Grunnkurs skred 9 24 2 400
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 2845 Isklatring. 8 16 1 600
Stavanger Turistforening
Vis kursinformasjon
14.01.17 17.01.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 4 38 3 800
Vis kursinformasjon
14.01.17 17.01.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 4 38 3 800
SUM TELEMARK 4 gjennomførte kurs 25 116 11 600 0

Vest-Agder

Stavanger Turistforening
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1471 Grunnkurs skred 8 20 2 000
Vis kursinformasjon
24.01.17 1261 Vinterturleder mod. 4 75
SUM VEST-AGDER 1 gjennomført kurs
+(1) planlagt kurs
8 20
+(75)
2 000 0

Rogaland

Haugesund Turistforening
Vis kursinformasjon
22.04.17 23.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 18 1 800 72
Stavanger Turistforening
Vis kursinformasjon
02.03.17 02.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 19 1 900
Vis kursinformasjon
19.05.17 2857 Sommerturleder 50
Vis kursinformasjon
07.06.17 1553 Fjellklatrekurs 24
Vis kursinformasjon
17.06.17 1555 Klippeklatring 18
Vis kursinformasjon
27.09.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
29.09.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
SUM ROGALAND 2 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
24 37
+(128)
3 700 72

Hordaland

Bergen og Hordaland Turlag
Vis kursinformasjon
05.01.17 1738 NF Grunnkurs skred 20
Vis kursinformasjon
18.01.17 1261 Vinterturleder mod. 4 75
Vis kursinformasjon
19.01.17 1261 Vinterturleder mod. 4 75
Vis kursinformasjon
01.02.17 2840 Telemarkskurs 12
Vis kursinformasjon
03.02.17 2845 Isklatring. 16
Vis kursinformasjon
09.02.17 1738 NF Grunnkurs skred 20
Vis kursinformasjon
09.03.17 1738 NF Grunnkurs skred 20
Vis kursinformasjon
23.03.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
30.03.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
30.03.17 1130 GPS 11
Vis kursinformasjon
20.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
22.04.17 1555 Klippeklatring 18
Vis kursinformasjon
05.05.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 22
Vis kursinformasjon
06.05.17 1494 Førstehjelp DNT turleder 15
Vis kursinformasjon
13.05.17 15.05.17 1127 Kameratredning 12 18 1 800
Vis kursinformasjon
02.06.17 04.06.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 11 18 1 800 25
Vis kursinformasjon
09.06.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 22
Vis kursinformasjon
10.06.17 1494 Førstehjelp DNT turleder 15
Vis kursinformasjon
17.06.17 1555 Klippeklatring 18
Vis kursinformasjon
30.06.17 2857 Sommerturleder 50
Vis kursinformasjon
06.07.17 2920 Brekurs videregående 47
Vis kursinformasjon
07.07.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 22
Vis kursinformasjon
08.07.17 2857 Sommerturleder 50
Vis kursinformasjon
07.08.17 1105 Brekurs - voksen 62
Vis kursinformasjon
18.08.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
25.08.17 1107 Klatring nybegynner - helgekurs 22
Vis kursinformasjon
07.09.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
09.09.17 1555 Klippeklatring 18
Vis kursinformasjon
09.09.17 1126 Klatrekurs - naturlig sikring 27
Vis kursinformasjon
14.09.17 1130 GPS 11
DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
08.07.17 1104 Brekurs - ungdom 55
DNT Oslo og Omegn
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 119 Vinterturledersamling 14 20 2 000
SUM HORDALAND 3 gjennomførte kurs
+(29) planlagte kurs
37 56
+(813)
5 600 25

Sogn og Fjordane

DNT Fjellsport Oslo
Vis kursinformasjon
09.02.17 12.02.17 1471 Grunnkurs skred 5 24 2 400
Vis kursinformasjon
02.03.17 05.03.17 1471 Grunnkurs skred 12 24 2 400
Vis kursinformasjon
23.03.17 26.03.17 1471 Grunnkurs skred 5 24 2 400
Vis kursinformasjon
06.04.17 1286 Toppturkurs 29
Vis kursinformasjon
24.06.17 28.06.17 1123 Brekurs - 5 1/2 dag 4 47
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 1123 Brekurs - 5 1/2 dag 3 47
Vis kursinformasjon
28.06.17 02.07.17 183 NF Metodekurs bre 6 42
Vis kursinformasjon
06.08.17 1129 Fjellsportkurs nivå 2. 56
Vis kursinformasjon
09.08.17 1470 Veileder NF-Klatreinstrkt. Høyfjell 45
Vis kursinformasjon
17.08.17 1553 Fjellklatrekurs 24
Sogn og Fjordane Turlag
Vis kursinformasjon
03.02.17 05.02.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 12 27 2 700 5
Vis kursinformasjon
28.04.17 30.04.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 10 19 1 900 10
Vis kursinformasjon
10.05.17 14.05.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 8 18 1 800 8
Vis kursinformasjon
13.05.17 14.05.17 2869 Klatrekurs mod. I 9 14 1 400 4
Vis kursinformasjon
03.06.17 04.06.17 2869 Klatrekurs mod. I 8 14 1 400 6
Vis kursinformasjon
16.06.17 18.06.17 1093 Havkajakk grunnkurs 10 16 1 600 2
Vis kursinformasjon
15.09.17 17.09.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 18 10
SUM SOGN OG FJORDANE 13 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
104 334
+(154)
18 000 45

Møre og Romsdal

Molde og Romsdal Tf
Vis kursinformasjon
20.01.17 1054 Skredkurs 16
Vis kursinformasjon
01.04.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 31
Vis kursinformasjon
19.05.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Vis kursinformasjon
30.05.17 1555 Klippeklatring 18
Vis kursinformasjon
06.06.17 1555 Klippeklatring 18
Ålesund og Sunnmøre Tf
Vis kursinformasjon
19.01.17 22.01.17 1471 Grunnkurs skred 22 24 2 400 100
Vis kursinformasjon
09.02.17 12.02.17 1471 Grunnkurs skred 12 24 2 400 50
Vis kursinformasjon
25.05.17 1704 NF-godkjent metodekurs klatring 48
SUM MØRE OG ROMSDAL 2 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
34 48
+(149)
4 800 150

Nordland

Bodø og Omegn Tf.
Vis kursinformasjon
01.03.17 06.03.17 1261 Vinterturleder mod. 4 7 75 7 500
Vis kursinformasjon
10.03.17 12.03.17 1471 Grunnkurs skred 6 24 2 400
Vis kursinformasjon
18.03.17 20.03.17 1053 NF- godkjent metodekurs skred 5 31 3 100 5
Vis kursinformasjon
22.03.17 17.06.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 13 18 1 800
Hemnes Turistforening
Vis kursinformasjon
13.10.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Lofoten turlag
Vis kursinformasjon
24.03.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
SUM NORDLAND 4 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
31 148
+(36)
14 800 5

Troms

Troms Turlag
Vis kursinformasjon
17.06.17 18.06.17 1093 Havkajakk grunnkurs 16 16 1 600 240
Vis kursinformasjon
21.09.17 2857 Sommerturleder 50
Vis kursinformasjon
21.09.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 18
Troms Turlag Fjellsportgruppa
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1738 NF Grunnkurs skred 17 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
20.01.17 22.01.17 1738 NF Grunnkurs skred 18 20 2 000 30
Vis kursinformasjon
16.02.17 19.02.17 1180 Skredinstruktørkurs del 2- veilederkurset 8 36 3 600 30
Vis kursinformasjon
24.02.17 1756 FSG Skredworkshop- videregående skredkurs 30
Vis kursinformasjon
24.02.17 1738 NF Grunnkurs skred 20
SUM TROMS 4 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
59 92
+(118)
9 200 330

Finnmark

Alta og Omegn Turlag
Vis kursinformasjon
02.09.17 2857 Sommerturleder 50
Hammerfest og omegn turlag
Vis kursinformasjon
18.08.17 20.08.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 21 25
Vis kursinformasjon
01.09.17 05.09.17 2857 Sommerturleder 6 55 60
Vis kursinformasjon
03.09.17 06.09.17 1634 Kart- og kompass for turledere 9 15
Sør-Varanger Turlag
Vis kursinformasjon
12.05.17 14.05.17 2816 Ambassadør/Grunnleggende turleder 12 18 1 800 18
SUM FINNMARK 4 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
39 109
+(50)
1 800 103
SUM HELE LANDET 70 gjennomførte kurs
+(67) planlagte kurs
674 1 784
+(1 951)
132 700 775

Last ned tabelldata: CSV