Kursstatistikk 2017 for 4H

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Østfold

4H Østfold
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 3307 Styremedlem 11 16 1 600 80
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 3308 Sekretær 10 16 1 600 80
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 3306 Kasserer 9 16 1 600 80
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 3305 Leder/nestleder 21 16 1 600 80
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1201 Aspirantlederkurs 7 16 1 600 80
Fossekallen og Varulven 4H
Vis kursinformasjon
11.11.16 29.07.17 2863 Vi lagar leir 6 20 20
Vis kursinformasjon
15.02.17 25.08.17 1384 Friluftsliv i praksis 11 21 63
Vis kursinformasjon
04.09.17 23.10.17 1036 Høstfest 6 15 60
SUM ØSTFOLD 8 gjennomførte kurs 81 136 8 000 543

Akershus

4H Akershus og Oslo
Vis kursinformasjon
27.01.17 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
27.01.17 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
27.01.17 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
27.01.17 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
27.01.17 1161 DAF - kurs videregående 13
Vis kursinformasjon
03.03.17 1203 Årsmøteseminar 12
4H Norge
Vis kursinformasjon
03.03.17 1170 DAF -instruktør del 3 8
SUM AKERSHUS 0 gjennomførte kurs
+(7) planlagte kurs
0 0
+(97)
0 0

Hedmark

4H Hedmark
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 3305 Leder/nestleder 18 16 1 600 125
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1480 Synliggjøringskurs 13 13 1 300 125
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 3308 Sekretær 7 16 1 600 125
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 3306 Kasserer 7 16 1 600 125
Vis kursinformasjon
04.02.17 05.02.17 138 Trygg i 4H 20 12 1 200 10
Rask 4H
Vis kursinformasjon
16.10.16 24.09.17 1541 Vi lager leir 8 18 1 800
SUM HEDMARK 6 gjennomførte kurs 73 91 9 100 510

Oppland

4H Oppland
Vis kursinformasjon
17.02.17 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
17.02.17 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
17.02.17 1161 DAF - kurs videregående 13
Vis kursinformasjon
17.02.17 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
17.02.17 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
01.04.17 01.04.17 1143 Volleyball 10 9 900 240
Vis kursinformasjon
01.04.17 01.04.17 1718 Lære å smi 5 8 800 240
Vis kursinformasjon
01.04.17 01.04.17 9204 Fotografering grunnkurs 7 9 900 240
Vis kursinformasjon
01.04.17 01.04.17 1731 Matskole 5 8 240
Vis kursinformasjon
01.04.17 01.04.17 1383 Skogbruk - lære motorsag 3 9 900 240
Vis kursinformasjon
10.11.17 1620 Tradisjonsbakst 21
Vis kursinformasjon
10.11.17 216 Tradisjonshåndverk 12
OPAL 4H
Vis kursinformasjon
01.09.17 03.09.17 9657 Kokker i friluft 16 11 1 100 10
Vis kursinformasjon
01.09.17 03.09.17 1720 Fiske med garn og tilberedning 16 8 800 10
Vis kursinformasjon
03.11.17 218 Tradisjonsmat - norsk julemat fra Østlandet 10
Vis kursinformasjon
03.11.17 218 Tradisjonsmat - norsk julemat fra Østlandet 10
Vis kursinformasjon
04.11.17 04.11.17 1210 Swingkurs 15 8 4
Slidre 4H
Vis kursinformasjon
11.01.17 15.05.17 3307 Styremedlem 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
17.01.17 22.06.17 1731 Matskole 8 20 2 000
Vis kursinformasjon
08.03.17 31.05.17 7706 Bakermesteren 8 16 1 600
Vis kursinformasjon
05.09.17 21.10.17 1036 Høstfest 10 12 20
Vis kursinformasjon
08.11.17 19.11.17 1719 Dropskoking 10 8 15
SUM OPPLAND 13 gjennomførte kurs
+(9) planlagte kurs
121 142
+(130)
10 600 1 259

Buskerud

4H Buskerud
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 3308 Sekretær 13 15 1 500
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 3305 Leder/nestleder 22 15 1 500
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 3307 Styremedlem 27 15 1 500
Vis kursinformasjon
17.02.17 19.02.17 3306 Kasserer 7 15 1 500
4H Norge
Vis kursinformasjon
11.10.17 1169 DAF - instruktørkurs del 1 15
4H region BTV
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1191 Klubbrådgiversamling for 4H 54 16 1 600 144
Vis kursinformasjon
21.04.17 22.04.17 3307 Styremedlem 18 9 900 7
Buskerud 4H Fylkesleir 2017
Vis kursinformasjon
23.06.17 24.06.17 9204 Fotografering grunnkurs 5 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
23.06.17 24.06.17 195 Friluftsliv, førstehjelp og leirdueskyting 12 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
23.06.17 24.06.17 200 Moderne baking og tradisjonskjøkken 7 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
23.06.17 24.06.17 1143 Volleyball 16 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
23.06.17 24.06.17 199 Risikosportaktiviteter og sikkerhet 5 10 1 000 10
Vis kursinformasjon
23.06.17 24.06.17 196 Vannsportaktivitet 12 10 1 000 10
Fram-Sønju 4H gård
Vis kursinformasjon
07.03.17 11.08.17 148 Skogen fra frø til ferdig produkt 9 40 40
Vis kursinformasjon
18.03.17 18.03.17 1383 Skogbruk - lære motorsag 7 8 800
Vis kursinformasjon
20.03.17 18.04.17 8838 Med pinnar og garn 7 10 1 000
Vis kursinformasjon
25.03.17 25.03.17 1383 Skogbruk - lære motorsag 5 8 800
Vis kursinformasjon
01.04.17 01.04.17 7713 Matlaging 4 8 800
Vis kursinformasjon
20.09.17 25.10.17 208 Søm av klær 3 24
Vis kursinformasjon
23.09.17 30.10.17 143 Slektsgransking 3 30 30
Hallingen 4H
Vis kursinformasjon
17.02.17 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 12
Lågen 4H
Vis kursinformasjon
16.01.17 16.11.17 3307 Styremedlem 5 15 22
SUM BUSKERUD 20 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
241 288
+(27)
17 900 303

Vestfold

4H Vestfold
Vis kursinformasjon
02.12.16 27.03.17 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 6 12 1 200 102
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 3306 Kasserer 8 16 1 600 52
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 3308 Sekretær 5 16 1 600 52
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 3305 Leder/nestleder 20 16 1 600 52
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 3031 4H-Fres - idèutvikling 19 13 1 300 52
Vis kursinformasjon
25.03.17 1379 Trivselsagent 48
Vis kursinformasjon
25.03.17 26.03.17 1043 Teatersport 5 9 900 12
Vis kursinformasjon
25.03.17 26.03.17 1143 Volleyball 14 9 900 26
SUM VESTFOLD 7 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
77 91
+(48)
9 100 348

Telemark

4H Telemark
Vis kursinformasjon
28.01.17 1731 Matskole 12
Vis kursinformasjon
28.01.17 1481 Olabil 12
Vis kursinformasjon
28.01.17 1043 Teatersport 10
Vis kursinformasjon
28.01.17 8946 Søm 12
Vis kursinformasjon
03.03.17 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
03.03.17 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
03.03.17 05.03.17 3305 Leder/nestleder 5 14 1 400 30
4H Telemark*
Vis kursinformasjon
20.05.17 21.05.17 1379 Trivselsagent 5 20 2 000
SUM TELEMARK 2 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
10 34
+(78)
3 400 30

Aust-Agder

4H Aust-Agder
Vis kursinformasjon
17.02.17 1337 Lage DAF-kurs 12
Vis kursinformasjon
17.02.17 1119 Trivselsagent og aspirantleder 16
Vis kursinformasjon
17.02.17 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
17.02.17 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
17.02.17 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
17.02.17 3305 Leder/nestleder 16
SUM AUST-AGDER 0 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
0 0
+(92)
0 0

Rogaland

4H Rogaland
Vis kursinformasjon
13.06.16 19.04.17 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 5 18 1 800 300
Vis kursinformasjon
15.08.16 12.05.17 1741 Arrangør og arrangementsansvarlig 11 15 1 500 400
Vis kursinformasjon
06.01.17 08.01.17 1613 Klubbrådgiversamling 72 15 1 500 36
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3031 4H-Fres - idèutvikling 21 15 1 500 60
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3307 Styremedlem 26 15 1 500 60
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3325 Aktivitetsleder 14 15 1 500 60
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3305 Leder/nestleder 23 15 1 500 60
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3306 Kasserer 14 15 1 500 60
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3308 Sekretær 12 15 1 500 60
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 1333 Partering av slakt 5 11 1 100
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 8967 Toving 4 11 1 100
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 1509 Scrapbooking 3 11 1 100
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 9660 Fotball 7 11 1 100
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 1225 Ungdomsmat 13 11 1 100
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 8030 Male på leirbukse 18 11 1 100
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 1795 Turn 12 11 1 100
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 1143 Volleyball 18 11 1 100
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 1793 Hopchidado - kampsport 8 11 1 100
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 2829 Friluftsliv 6 11 1 100
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 1221 Cupcakes 13 11 1 100
Vis kursinformasjon
31.03.17 02.04.17 9415 Hest og ridning 6 11 1 100
Norske 4H Alumner
Vis kursinformasjon
15.02.17 26.02.17 3035 Styrekonferanse for alumner 21 14 1 400 300
Vis kursinformasjon
21.04.17 23.04.17 1615 Voksenlederkurs 28 17 1 700 200
SUM ROGALAND 23 gjennomførte kurs 360 301 30 100 1 596

Hordaland

4H Hordaland
Vis kursinformasjon
17.01.17 2863 Vi lagar leir 20
Vis kursinformasjon
19.01.17 06.04.17 2863 Vi lagar leir 14 20 2 000 300
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3307 Styremedlem 7 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 1203 Årsmøteseminar 24 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3305 Leder/nestleder 13 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 1201 Aspirantlederkurs 9 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3307 Styremedlem 7 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3306 Kasserer 7 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 1357 Klubbrådgiversamling for 4H 40 14 1 400 20
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3305 Leder/nestleder 12 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3308 Sekretær 8 16 1 600 20
Vis kursinformasjon
31.03.17 01.04.17 1210 Swingkurs 5 8 800 20
Vis kursinformasjon
31.03.17 01.04.17 9660 Fotball 10 8 800 20
Vis kursinformasjon
31.03.17 01.04.17 1241 4H fotografen 6 8 800 20
Vis kursinformasjon
31.03.17 01.04.17 1221 Cupcakes 9 8 800 20
Vis kursinformasjon
31.03.17 01.04.17 1581 Kajakk 7 8 800 20
Vis kursinformasjon
31.03.17 01.04.17 162 Vikingmat 13 8 800 20
Vis kursinformasjon
31.03.17 01.04.17 9511 Paintball 11 8 800 20
Vis kursinformasjon
31.03.17 01.04.17 1138 Miniatyrskyting 4 8 800 20
Vis kursinformasjon
31.03.17 01.04.17 1143 Volleyball 7 8 800 20
Vis kursinformasjon
31.03.17 01.04.17 142 Ferskingkurs 6 8 800 20
Team Flatøy 4H
Vis kursinformasjon
08.02.17 1594 Gjør klubben din synlig! Media og kommunikasjon 18
SUM HORDALAND 20 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
219 242
+(38)
24 200 680

Sogn og Fjordane

4H Sogn og Fjordane
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 1161 DAF - kurs videregående 21 14 1 400 20
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3308 Sekretær 8 15 1 500 20
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3307 Styremedlem 7 15 1 500 20
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3305 Leder/nestleder 14 15 1 500 20
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3306 Kasserer 7 15 1 500 20
Vis kursinformasjon
03.03.17 23.04.17 1379 Trivselsagent 19 41 4 100 55
Vis kursinformasjon
09.09.17 09.09.17 138 Trygg i 4H 6 8 800 5
Vis kursinformasjon
09.09.17 09.09.17 1594 Gjør klubben din synlig! Media og kommunikasjon 4 8 800 12
Vis kursinformasjon
09.09.17 09.09.17 1582 Rappelering 12 8 800 10
Vis kursinformasjon
09.09.17 09.09.17 207 Konditor for en dag 8 8 800 10
Vis kursinformasjon
09.09.17 09.09.17 1581 Kajakk 7 8 800 10
Vis kursinformasjon
09.09.17 10.09.17 1143 Volleyball 8 9 900 8
Vis kursinformasjon
09.09.17 10.09.17 1509 Scrapbooking 3 9 900 8
Gulen 4H-nemnd
Vis kursinformasjon
27.01.17 9657 Kokker i friluft 11
Vis kursinformasjon
27.01.17 9511 Paintball 12
Vis kursinformasjon
27.01.17 1143 Volleyball 11
Vis kursinformasjon
27.01.17 1225 Ungdomsmat 9
Vis kursinformasjon
27.01.17 1241 4H fotografen 23
Vis kursinformasjon
27.01.17 1720 Fiske med garn og tilberedning 8
Vis kursinformasjon
27.01.17 9660 Fotball 11
Vis kursinformasjon
28.01.17 1138 Miniatyrskyting 11
SUM SOGN OG FJORDANE 13 gjennomførte kurs
+(8) planlagte kurs
124 173
+(96)
17 300 218

Møre og Romsdal

4H Møre og Romsdal
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 3320 Klubbrådgiver i 4H- opplæring 25 14 1 400 36
Vis kursinformasjon
20.01.17 01.07.17 137 Grøn framtid 9 52 5 200 89
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3306 Kasserer 9 16 1 600
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3308 Sekretær 6 16 1 600
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3307 Styremedlem 11 16 1 600
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 3305 Leder/nestleder 27 16 1 600 104
Vis kursinformasjon
10.02.17 12.02.17 1161 DAF - kurs videregående 13 13 1 300
Grimstadhøgda 4H
Vis kursinformasjon
21.04.17 1763 Fusing og ovnsformet glass 30
Vis kursinformasjon
26.09.17 1036 Høstfest 12
SUM MØRE OG ROMSDAL 7 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
100 143
+(42)
14 300 229

Sør-Trøndelag

4H Sør Trøndelag
Vis kursinformasjon
20.01.17 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
20.01.17 3031 4H-Fres - idèutvikling 13
Vis kursinformasjon
20.01.17 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
20.01.17 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
20.01.17 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
17.03.17 8135 Oljemaling - nybegynner 11
Vis kursinformasjon
17.03.17 1140 Avløser minikurs 11
Vis kursinformasjon
17.03.17 1514 Klatring 14
Vis kursinformasjon
17.03.17 9306 Volleyball er miljø 18
Vis kursinformasjon
17.03.17 1793 Hopchidado - kampsport 12
Vis kursinformasjon
17.03.17 1066 Bake lefse og flatbrød 11
Vis kursinformasjon
17.03.17 1677 Smykkelaging 10
Vis kursinformasjon
17.03.17 1760 Isfiske- ferskvann og sjø 8
Vis kursinformasjon
17.03.17 1095 4H- gården 9
Vis kursinformasjon
17.03.17 1514 Klatring 14
SUM SØR-TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(15) planlagte kurs
0 0
+(195)
0 0

Nord-Trøndelag

4H Nord-Trøndelag
Vis kursinformasjon
17.02.17 1379 Trivselsagent 48
4H Nord-Trøndelag *
Vis kursinformasjon
14.01.17 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
14.01.17 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
14.01.17 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
14.01.17 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
14.01.17 3325 Aktivitetsleder 12
Vis kursinformasjon
21.01.17 3306 Kasserer 16
Vis kursinformasjon
21.01.17 3307 Styremedlem 16
Vis kursinformasjon
21.01.17 3308 Sekretær 16
Vis kursinformasjon
21.01.17 3325 Aktivitetsleder 12
Vis kursinformasjon
21.01.17 3305 Leder/nestleder 16
Vis kursinformasjon
09.03.17 3031 4H-Fres - idèutvikling 13
Vis kursinformasjon
09.03.17 3031 4H-Fres - idèutvikling 13
Vis kursinformasjon
18.03.17 3031 4H-Fres - idèutvikling 13
Vis kursinformasjon
18.03.17 9415 Hest og ridning 12
Vis kursinformasjon
18.03.17 1718 Lære å smi 8
Vis kursinformasjon
18.03.17 1140 Avløser minikurs 11
Vis kursinformasjon
18.03.17 3031 4H-Fres - idèutvikling 13
Vis kursinformasjon
18.03.17 9362 Linedance og svingkurs 14
Vis kursinformasjon
18.03.17 1619 Gris 17
Vis kursinformasjon
18.03.17 1143 Volleyball 11
Vis kursinformasjon
18.03.17 7713 Matlaging 24
Vis kursinformasjon
18.03.17 1241 4H fotografen 23
Vis kursinformasjon
18.03.17 3031 4H-Fres - idèutvikling 13
Vis kursinformasjon
18.03.17 3031 4H-Fres - idèutvikling 13
Vis kursinformasjon
18.03.17 19.03.17 8967 Toving 11 10 1 000
Vis kursinformasjon
18.03.17 19.03.17 1622 Fiske 5 11 1 100
Vis kursinformasjon
18.03.17 19.03.17 1383 Skogbruk - lære motorsag 5 10 1 000
Kilnes 4H-gård
Vis kursinformasjon
24.06.17 25.06.17 188 Naturklatrejungelkurs 6 16 1 600 130
Salsbruket 4H
Vis kursinformasjon
14.03.17 30.05.17 1143 Volleyball 10 13 1 300
Vis kursinformasjon
18.03.17 31.05.17 2863 Vi lagar leir 9 22 2 200 350
SUM NORD-TRØNDELAG 6 gjennomførte kurs
+(25) planlagte kurs
46 82
+(398)
8 200 480

Nordland

4H Nordland
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 3306 Kasserer 3 14 1 400
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 3308 Sekretær 3 14 1 400
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 3307 Styremedlem 7 14 1 400
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 3305 Leder/nestleder 10 14 1 400
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1201 Aspirantlederkurs 10 14 1 400
Vis kursinformasjon
13.01.17 15.01.17 1119 Trivselsagent og aspirantleder 14 14 1 400
Vis kursinformasjon
26.02.17 25.03.17 1203 Årsmøteseminar 7 10 1 000
Vis kursinformasjon
01.09.17 9657 Kokker i friluft 11
Vis kursinformasjon
01.09.17 1143 Volleyball 11
Gå På 4H
Vis kursinformasjon
15.07.17 16.07.17 1143 Volleyball 8 16 1 600
SUM NORDLAND 8 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
62 110
+(22)
11 000 0

Troms

4H Troms
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 1357 Klubbrådgiversamling for 4H 18 12 1 200 47
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 3305 Leder/nestleder 7 12 1 200 47
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 3306 Kasserer 3 12 1 200 47
Vis kursinformasjon
27.01.17 29.01.17 3308 Sekretær 3 12 1 200 47
Vis kursinformasjon
07.02.17 09.02.17 1728 Ullkunnskap, spinning og plantefarging 5 12 1 200 10
Vis kursinformasjon
18.03.17 19.03.17 1719 Dropskoking 4 8 20
Vis kursinformasjon
18.03.17 19.03.17 1709 Arbeid med tre. 3 8 800 20
Vis kursinformasjon
18.03.17 19.03.17 1143 Volleyball 3 8 20
Vis kursinformasjon
18.03.17 19.03.17 1718 Lære å smi 4 8 20
Reinrosa 4H
Vis kursinformasjon
29.06.16 04.01.17 3307 Styremedlem 7 16 1 600
Vis kursinformasjon
15.01.17 02.09.17 2829 Friluftsliv 12 31
Vis kursinformasjon
01.02.17 26.06.17 9657 Kokker i friluft 11 11 1 100
Vis kursinformasjon
23.03.17 08.06.17 3320 Klubbrådgiver i 4H- opplæring 4 14 1 400
Vis kursinformasjon
29.03.17 03.07.17 3307 Styremedlem 8 13 1 300
Vis kursinformasjon
06.08.17 08.08.17 1656 Villmarkshelg 9 19 1 900
Vis kursinformasjon
01.09.17 06.10.17 1036 Høstfest 15 12
Vis kursinformasjon
06.10.17 13.10.17 1031 Prosjektvurdering 4 9
Vis kursinformasjon
07.10.17 14.10.17 1036 Høstfest 15 12
Vis kursinformasjon
01.11.17 1208 Årsmøtegjennomgang 8
SUM TROMS 18 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
135 229
+(8)
14 100 278

Finnmark

Kos 4H
Vis kursinformasjon
25.03.17 30.03.17 1384 Friluftsliv i praksis 7 21
Vis kursinformasjon
25.03.17 30.03.17 1384 Friluftsliv i praksis 11 21
Vis kursinformasjon
25.03.17 30.03.17 1384 Friluftsliv i praksis 10 21
Vis kursinformasjon
25.03.17 30.03.17 1384 Friluftsliv i praksis 13 21
SUM FINNMARK 4 gjennomførte kurs 41 84 0 0
SUM HELE LANDET 155 gjennomførte kurs
+(86) planlagte kurs
1 690 2 146
+(1 271)
177 300 6 474

Last ned tabelldata: CSV