N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 4 - 23.05.2017


Velkommen til årskonferansen

Studieforbundet vil også i år invitere representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene til årskonferanse. Konferansen er lagt til Thorbjørnsrud hotell på Jevnaker torsdag 31. august – fredag 1. september. Konferansen åpner med strategidebatt for «Det grønne studieforbundet». Vi fortsetter med å sette fokus på «kurs med dyr». Fredagen avsluttes med tanker rundt «Det grønne skiftet». Detaljert program ligger ute på nettsiden vår. Påmelding til konferansen innen 23. juni til post@naturogmiljo.no. Gi tydelig beskjed hvis det er deltakere som bare har anledning til å delta på deler av konferansen.

Studieforbundet er 40 år

Det er i år 40 år siden Norske 4H Studieforbund ble omorganisert til en frittstående organisasjon som senere fikk navnet Studieforbundet natur og miljø. Jubileet vil markeres under middagen på årskonferansen 31. august.

Jan Dalen gjenvalgt som styreleder

Jan Dalen, N&M Vestfold, ble gjenvalgt som styreleder for Studieforbundet natur og miljø på årsmøtet 15. mai. Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap for 2016, justerte virksomhetsplanen og vedtok budsjett for 2018.

Pausene er viktige og ikke alt er kurs

Vi har merket at mange ønsker å avholde kurs med mange timer komprimert over få dager (f.eks. helgekurs). Som et godt pedagogisk prinsipp regner vi at vi skal ha 15 minuter pause pr. kurstime. Et kurs er organisert opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. Dette betyr at for å tilfredsstille voksenopplæringsloven på dette punktet, kan ikke all aktivitet inngå som rapporterbare timer til Studieforbundet.

Hva er tilskuddsberettiget?

Av og til er det vanskelig å definere hva som er kurs og hva som er aktivitet og/eller dugnadsarbeid for laget. Vi lærer noe av det meste vi driver med. Likevel er ikke alt kurs med rett til tilskudd i følge Voksenopplæringsloven. Sjekkliste:

Voksenopplæringspris i Østfold

Morten Martiniussen fra Skjeberg og omegn JFF har fått voksenopplæringsprisen for sitt engasjement med å spre kunnskap og glede rundt sportsfiske og friluftsliv, melder VOFO Østfold.

Alle skal kunne delta på kurs

For kursdeltakere som trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å kunne delta på kurs, kan kursarrangøren søke om tilretteleggingstilskudd. Tilretteleggingstilskuddet skal dekke ekstra kostnader for kursarrangøren som følge av tilretteleggingen. Studieforbundet har avsatt midler som fordeles fortløpende så lenge det er midler igjen. Du kan når som helst ta kontakt med studiekonsulent Odd Erik Randen for å drøfte om det er mulig å få tilretteleggingstilskudd. Tilretteleggingstilskuddet kommer som tillegg til det ordinære kurstilskuddet på kr 100 pr time.

Feriestengt kontor i juli

Studieforbundet holder som vanlig kontoret stengt i juli pga ferieavvikling. Det er derfor viktig å få sendt inn nye studieplaner og søknader for kurs som skal avvikles i sommer så fort som mulig! Kursrapporter som er oss i hende før St.Hans, skal vi forsøke å få ferdigbehandlet før vi tar ferie. Neste utbetaling vil ikke finne sted før i slutten av august. Første ordinære kontordag etter ferien blir tirsdag 1. august. God sommer!

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost