N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 7 - 10.11.2015


Søk om reisestipend for 2016

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) utlyser reisestipend for studiereiser til utlandet i 2016. Formålet er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og medlemsorganisasjoner. Målgruppe er lokale kurslærere, kursinstruktører, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og medlemsorganisasjoner. Stipendet er individuelt og kan ikke søkes av grupper, organisasjoner o.l. Søkere som har mottatt stipend de siste 5 årene, vil ikke bli vurdert. Søknad sendes elektronisk på www.voforeisestipend.no innen 24. november. Studieforbundet prioriterer søknadene og sender inntil 10 videre til VOFO som foretar endelig tildeling av stipendet: Danmark/Sverige kr 5000, Finland/Baltikum kr 6000, Europa kr 7000 og resten av verden kr 9000. Tilskuddsordningen administreres av VOFO. Les mer hos VOFO.

Ekstra tilskudd for nødvendig tilrettelegging

For kursdeltakere som trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å kunne delta på kurs, kan kursarrangøren søke om tilretteleggingstilskudd i tillegg til ordinært kurstilskudd. På budsjettet for i år har Studieforbundet avsatt 100.000 kroner som fordeles fortløpende så lenge det er midler igjen. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Kursrapportering på nettet

De som har søkt og fått godkjent kurs og som velger å føre rapportskjema på nett, kan nå sende det ferdigutfylte skjemaet inn til Studieforbundet elektronisk. For å komme inn i systemet første gang, må du bekrefte epost-adressen din. Hvis du har problemer med det, kan du få hjelp fra kontoret. De som fortsatt ønsker å føre fremmøteregistreringen på papir, kan fortsette med det, men de må underskrive rapportskjemaet for hånd før det sendes inn pr post eller som scannet vedlegg til en epost. Nye søknad/rapporteringsrutiner ligger ute på nettsidene til Studieforbundet.

Alle skal ha kursbevis

Alle som fullfører kurs som Studieforbundet utbetaler kurstilskudd til, skal få utlevert kursbevis. Dette er kursarrangørens ansvar! Kursarrangøren kan enkelt og praktisk lage kursbevis fra Studieforbundets nettside. Den ferdigutfylte teksten kan overskrives hvis det er behov for det, før kursbevisene skrives ut og signeres. Kursarrangører som trenger veiledning, kan kontakte kontoret.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost