18 medlemsorganisasjoner

Norsk Kennel KlubNorsk Kennel Klub (NKK)
Postboks 163 Bryn, 0611 Oslo, tlf: 21 600 900, info@nkk.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Norges Jeger- og FiskerforbundNorges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Postboks 94, 1378 Nesbru, tlf: 66 79 22 00, njff@njff.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Jakt- og FiskesenteretJakt- og Fiskesenteret (JFS)
Postboks 32, 3539 Flå, tlf: 46 97 32 00, jfs@jaktogfiskesenteret.no
Organisasjonens hjemmeside Ingen studieplaner Kursstatistikk
4H Norge4H Norge (4H)
Postboks 113, 2026 Skjetten, tlf: 64 83 21 00, 4hnorge@4h.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Den Norske TuristforeningDen Norske Turistforening (DNT)
Youngstorget 1, 0181 Oslo, tlf: 4000 1868, info@turistforeningen.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Norsk Bonde- og SmåbrukarlagNorsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)
Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo, tlf: 24 14 89 50, post@smabrukarlaget.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Det norske hageselskapDet norske hageselskap (Dnh)
Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo, tlf: 94 00 93 01, postkasse@hageselskapet.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Norges speiderforbundNorges speiderforbund (NSF)
Postboks 6910 St.Olavs plass, 0130 Oslo, tlf: 2299 2230, nsf@speiding.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Norges BirøkterlagNorges Birøkterlag (NB)
Dyrskuevegen 20, 2040 Kløfta, tlf: 63 94 20 80, post@norbi.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Norges sopp- og nyttevekstforbundNorges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF)
Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, tlf: 922 66 276, post@soppognyttevekster.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Hest og HelseHest og Helse (HH)
Kjell Myhre, Vækerøvn. 207, 0751 Oslo, tlf: 93 44 12 40, kjell.myhre@nhest.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Natur og UngdomNatur og Ungdom (NU)
Postboks 4783 Sofinberg, 0506 Oslo, tlf: 23 32 74 00, info@nu.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Norges NaturvernforbundNorges Naturvernforbund (NNV)
Mariboesgate 8, 0183 Oslo, tlf: 23 10 96 10, naturvern@naturvernforbundet.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Norges KaninavlsforbundNorges Kaninavlsforbund (NKF)
Bjørn Egeland, Frøyervn. 46, 4328 Sandnes, tlf: 5167 1900, sekreter@kanin-nkf.net
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Norsk Ornitologisk ForeningNorsk Ornitologisk Forening (NOF)
Sandgt. 30b, 7012 Trondheim, tlf: 73 84 16 40, nof@birdlife.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Norsk Botanisk ForeningNorsk Botanisk Forening (NBF)
Naturhistorisk museum, Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo, post@botaniskforening.no
Organisasjonens hjemmeside Studieplaner Kursstatistikk
Norges Fritids- og SmåfiskerforbundNorges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF)
Ringshaugvn. 18, 3154 Tolvsrød, tlf: 33 32 69 82, tom.sollie@combitel.no
Organisasjonens hjemmeside Ingen studieplaner Ingen kursstatistikk
Samarbeidsrådet for biologisk mangfoldSamarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Postboks 6784 St.Olavs pl, 0130 Oslo, tlf: 22 36 36 41, sabima@sabima.no
Organisasjonens hjemmeside Ingen studieplaner Ingen kursstatistikk